Hjo-Stenstorps Järnväg (HSJ)
- Hjo Lok S5p3094 år 1972 Bild 1
- Hjo Lok S5p3094 år 1972 Bild 2
- Hjo Personvagn år 1972