Välkommen till Freds hemsida!
Vi kommer inte från fiskarnaLadda ner och lyssna!


Vårt ursprung  


Skapelsetroende lärare uttalar sig om skolans undervisning i ursprungsfrågor.

En undersökning av hur lärare i naturvetenskapliga ämnen som är skapelsetroende tänker om skolans undervisning i ursprungsfrågor och vilka konsekvenser deras skapelsetro får för deras undervisning.

[ Förord | innehållsförteckning ]


Jesu återkomst sker efter vedermödan, posttrib


PFRS Den en gång för alla överlämnade tron (Jud. v.3). Här återfinns detta Bibelsällskaps hemsida speglad. Flera av artiklarna har översatts till svenska. 


Om    Bibeln


kontakta mig