Riksbyggen Brf
Uppsalahus nr 6

Information

från Styrelsen och fastighetsskötaren

2019-06-24
Idag kostar vår totala vattenförbrukning enligt den senaste årsredovisningen 376.740 kronor.

Visst är det enkelt att bara behöva trycka på en spolknapp och vrida på en kran.  Visst har vi det bra!

Vattningsförbud infördes i våras på 4 orter i kommunen t.o.m. den 30:e september. Det kan under svåra förhållanden även bli aktuellt för Uppsala stad. I nuläget tar vi grundvatten från åsen. Under sommarmånaderna tar vi ut mycket vatten.  Då och då behöver vi balansera detta uttag genom att fylla på med vatten från Fyrisån ( som infiltreras i åsen) Råkar det vara för lite vatten i ån pumpas vatten över från Tämnaren till Fyrisån.

Det har funnits diskussioner om att i framtiden också behöva ta vatten från Mälaren.

Detta kommer i så fall att kosta väldigt mycket med ledningsdragningar och rening av mälarvattnet och det blir vi som har kommunalt vatten, som får betala notan. - Precis som det är nu! Det finns alltså goda skäl, både ekonomiskt och miljömässigt, att vi alla hjälps åt för att få ned våra vattenkostnader. Vi kan utan vidare få ner vår vattenförbrukning till hälften.

Styrelsen

2019-04-23
Avloppsstambyte Apelgatan 7A

På grund av reparationsarbeten så kommer anslutningsvägen/cykelvägen att stängas av under grävarbetet mellan husgavel och Apelgatan. Följ tillfällig skyltning.

Arbetet som utförs av Storvreta rör & VVS teknik beräknas att påbörjas under vecka 18.

Anledningen till arbetet är att avloppsledningen har fel fall med översvämningar som följd i källaren.

2019-04-02
Underhåll och avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för lägenheter med 2 % från och med 2019-06-01.

Då vi i Brf Uppsalahus 6 har flera underhållsåtgärder framför oss, har Styrelsen tillsammans med Riksbyggen arbetat fram en lista med åtgärder som vi kommer jobba vidare med.

Underhållsbehov finns på flera delar av våra fastigheter, vi i styrelsen har valt att börja med:

 • Belysning (ytterbelysning, samt belysning i de höga trapphusen), Det startar snarast
 • Tvättstugor (målning) Startade 1 april.
 • Tak (översikt)
 • Fasadsocklar och utvändiga källartrappor mm
 • Garageportar (målning)
 • Avlopp (byte av avlopp till huvudledningen 7A)

Föreningen har även påbörjat en utredning för att installera solceller på tak och laddstolpar till elbilar.

2018-10-08
Vattenskada på Verkmästargatan 5A - UPPDATERING

På grund av en vattenskada behöver nu hela källaren saneras och skadade väggar behöver bytas ut, följande utrymmen behöver tömmas av nyttjandehavaren senast Måndagen den 22/10 07.00 då arbetena kommer starta

Detta gäller även Förråd 232-235

Mera info

2018-10-10
Utbyte av bredbandsrouter

Bredbandsbolaget eller Telenor som de numera heter, kan kostnadsfritt byta ut din befintliga router.
Det gällande att den är tillräckligt gammal. Kontakta deras kundtjänst vid önskemål.

2018-10-10
Påminnelse om inlämnade motioner

Skulle en inlämnad motion sakna underskrift så är den inte giltig.
Om du känner med dig att du har missat detta, kontakta styrelsen omgående.

2018-04-05
Ny fastighetsskötare

Vi har fått en ny fastighetsskötare, Maria Jonsér.
För felanmälan kontakta Riksbyggens servicecenter 0771-860 860

2018-03-25
Uppfräschning av soprum

Under mars månad har våra soprum målats om.

2018-02-01
Snart dags för OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

För att kunna genomföra denna behöver firman/kontrollanten kunna komma in i lägenheten även om ingen är hemma. Mer information kommer tillsammans med blanketter för fullmakt att delas ut under februari. Arbetet är planerat att påbörjas under mars.

Mer att läsa finns hos Boverket.se.

2018-02-01
Uppgradering av bredband

Ett nytt avtal är tecknat med Bredbandsbolaget, detta innebär en höjning av hastigheten till 250 Mbit/s.

Bredbandsbolaget erbjuder kostnadsfritt byte av befintlig router, information om hur detta sker kommer att delas ut i postfacken.

2016-10-05
SORGLIGT BESKED

Styrelsen meddelar med tunga hjärtan att två varmt uppskattade ämbetshavare i föreningen tyvärr gått ur tiden. Inga Gustavsson, som med stort engagemang drivit fritidskommittén, och Lennart Hellgren, som med vaksamt öga synat föreningens ekonomi som revisor. De båda har under en längre tid sett till att föreningen utanför styrelsen ska vara så trivsam och välskött som möjligt. Enligt önskemål har styrelsen valt att ge en minnesgåva till Hjärt-Lungfonden respektive Läkare utan gränser, till minne av Inga och Lennart. /Roland, Wolfgang, Bengt-Åke, Malin, Sam, Staffan, Ellinore, Bengt, Lena, Linda

2018-10-08
Dags att ställa in grillen

Det är dags att ställa in privata grillar som står ute på gårdarna inför hösten och vintern. De som inte ställs undan innan måndag den 15/10 kommer kastas.

Anlitande av jour

Skador

Vid akut skada

Vid akut skada som t.ex. brand eller översvämning kontaktas SOS Alarm.
Kontakta dessutom någon i föreningens styrelse för att berätta vad som skett.

Som akut skada räknas t.ex. inte:
- Stopp i köks- eller tvättställs-avlopp,
- liten spricka i fönsterruta eller annat
där felanmälan kan uppskjutas till nästa arbetsdag.

Vid icke akut skada

Observera att kostnad för utryckning och åtgärd betalas av beställande medlem om anmälan inte skett i samråd med någon styrelsemedlem. Undantag givetvis för fel som kan förorsaka personskada eller skador på bostadsrätt eller fastighet.

Felanmälan

Under kontorstid

- Fastighetsskötare
- Ordförande
- Vice Ordförande

Efter kontorstid

- Ordförande
- Vice Ordförande

Riksbyggen

Kontakta Riksbyggen när det gäller: El-, snickeri-, vvs-arbeten, kö-listor för garage,
parkeringar, hyrlokaler, kravhantering, pantförskrivningar och liknande.

OBS! Vid felanmälan till Riksbyggen kommer den boende själv att debiteras för kostnader som uppkommer och inte beställts av föreningen.

kundwebben hos Riksbyggen finns mer information.

Fastighetsskötarens brevlåda sitter i källaren i Apelgatan 7A.
Där lämnas blanketter om felanmälan, namnändringar, andrahandsuthyrning, in- och utträde i föreningen och ansökan om autogiro.
Blanketter finns i anslutning till brevlådan.
Fastighetsskötaren kontaktas även gällande nycklar till garage.Fastighetsskötare

Maria Jonsér

Kontaktas via servicecenter

Riksbyggens servicecenter

0771-860 860

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Lena Taxén

Ordförande
Apelgatan 3A

073-982 72 32

lena.taxen@..

Bengt Gustafsson

Vice Ordförande

Verkmästargatan 5C

072-748 33 77

bengt.e.gustafsson@..

Sam Dexenius

Sekreterare
Apelgatan 3C

070-792 29 20

sam@dexen..

Wolfgang Hartwig

Ledamot
Apelgatan 5D

073-592 01 66

 

Bengt-Åke Johansson

Apelgatan 3D

018-25 24 80

 

Stefan Järdö

Apelgatan 5C

072-728 69 88

stefan.jardo@..

Linda Strautina

Ledamot Riksbyggen

070-396 53 13

Suppleanter

Nils Bahrman

 

Aron Eliasson

 

Andreas Fjellner

Webbansvarig
Verkmästargatan 5A

andreas.fjellner@..

Michael Hansson

 

Ellinore Sving

 

Staffan Söderström

Apelgatan 5D

018-25 30 44

 

Kontakt

Brev till styrelsen kan lämnas till föreningens ordförande eller i föreningens blå brevlåda på Apelgatan 7 A.

Vår fakturaadress är:

Brf Uppsalahus nr 6
Riksbyggen Uppland
Box 1914
751 49 Uppsala

Lokaler

Föreningen har gemensamma lokaler som boende i föreningen kan låna eller hyra.

Apelgården

Bastu

Tvättstugor

Uppslagsverk

för boende i föreningen

 Aktiviteter

Trivselgruppen anordnar bl.a. fester, bingoaftnar och kortspelsträffar. Se anslag vid entrédörren för aktuella aktiviteter.

 Allmänna utrymmen

Får inte användas för förvaring av saker, tex barnvagnar.

 Andrahandsuthyrning

Se information under andrahandsuthyrning

 Apelgården

Samlingslokal (baksidan Apelgatan 5 D) som kan hyras av medlemmar för fester som inte ryms i lägenheten. Pris för medlemmar 200kr/fest. Kontakta trivselgruppen för att boka Apelgården. Vid första hyrestillfället, be om en genomgång av porslinsförråd och hur man sköter köksutrustningen.

 Autogiro

Ett enkelt och bekvämt sätt att få månadsavgiften betald på rätt tid varje månad.

 Badrummen

Om tvättmaskinsavloppet inte används kan dålig lukt spridas från detta, försök att hitta ett lock hos en rörfirma.

 Balkonger

Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongen. Mattor får inte skakas ut från balkongen. Ingen grillning på balkongen, grillning får endast ske på grillplatserna på gårdarna vid Apelgatan 3 och Apelgatan 9.

 Bastu

Finns i källarvåningen Verkmästargatan 5B, bokningslista utanför dörren.

 Blanketter

Olika typer av blanketter finns utanför fastighetsskötarens kontor på Apelgatan 7 A i källarvåningen.

 Brandvarnare

Se till att brandvarnaren i lägenheten är korrekt monterad och har fungerande batterier. Styrelsen rekommenderar även brandsläckare och brandfilt i lägenheten för möjligheten att minimera skador vid brand.

 Bredband

Finns indraget i fastigheten och till varje lägenhet. Föreningens leverantör är Bredbandsbolaget.

 Cykelförråd

Är avsedda enbart för cyklar och barnvagnar som används regelbundet. Reparationsobjekt och reservcyklar bör ställas in i skyddsrummen (finns i varje länga). Märk din cykel (eller reparationsobjekt) med namn och adress. Cykelförråden rensas årligen.

 El

Huvudsäkringar och elmätare finns i källaren, mätaren har samma märkning som säkringstavlan i lägenheten. Lägenhetsnyckeln passar till mätarutrymmet så du kan själv läsa av mätaren. I de lägenheter med säkringstavlan i hallen märkt ”230/400 V”, finns det framdraget 400 V 3-fas till spis. Alla lägenheter har jordfelsbrytare, märkt JFB och sitter till höger om huvudströmbrytaren HB på säkringstavlan. Om jordfelsbrytaren bryter strömmen, stäng av alla lampor, spisplattor m.m. Återställ sedan jordfelsbrytaren och koppla sedan på utrustningen en efter en, för att hitta felet.

 Fastighetsförvaltning, fastighetsskötare, felanmälan

Se anslag vid entrédörren.

 Förseningsavgift

Tas ut vid för sen betalning av månadsavgiften.

 Garage

Förmedlas av Riksbyggen BOA, föreningen tillhandahåller max 1 garage/lägenhet. Garagenyckel hämtas och lämnas hos fastighetsskötaren.

 Grillning

Endast på grillplatserna vid gårdarna Apelgatan 3 och Apelgatan 9. Ingen grillning får ske på balkongen.

 Hemförsäkring

Avtal om hemförsäkring tecknas av varje medlem. Föreningen har avtal om bostadsrätts-tillägg för alla medlemmar i föreningen. Denna del behöver alltså inte tecknas av medlemmarna var för sig.

 Hemsida

Föreningens egen hemsida har adress www.uppsalahus6.org.

 Kabel-TV

Föreningen är ansluten till COM HEM kabel-tv. Grundutbudet ingår i månadsavgiften.

 Källardörrar

Dörrarna kan ställas upp i öppet läge. Kontrollera att källardörren stängs efter dig, detta för att spara energi samt för att förhindra källarinbrott. Vid varm väderlek (dörrar i direkt sol) samt om grus finns på tröskeln, kan dörrarna kärva.

 Källsortering

Återvinningsstationer finns i husen Apelgatan 5A och 9A. Återvinningsstationer, containers för grovsopor och elektroniksoprummet är endast till för de som bor i föreningen.

 Källsortering görs efter

Brännbart, komposterbart, pappersförpackningar, wellpapp, glas färgat/ofärgat, metall, tidningar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor och småbatterier. Skyltar på väggen i soprummet visar i vilket sopkärl du slänga de olika soporna. För el- och elektronikprylar finns ett utrymme i källaren på Verkmästargatan 5A. Utanför återvinningsstationerna finns container för grovsopor, som öppnas med lägenhetsnyckel. Gamla mediciner ska lämnas till ett apotek. Bilbatterier, bilvårdsprodukter, färg, lim, lösningsmedel, spillolja o sprayförpackningar med freon och övrigt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral, Spikgatan 1, Uppsala.

 Lås

Vid byte av lås-cylinder till lägenhetsdörr ska den tillhöra fastighetens lås-uppsättning, vid byte av lås-cylinder kontakta fastighetsskötaren, (avgiftsbelagd tjänst).

 Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markiser, under förutsättning att markiserna har likartat mönster och färgsättning som befintliga markiser inom föreningen.

 MC/mopeder

MC/mopeder får inte förvaras i cykelförråd med dörr till trapphus (brandförsvarets föreskrift). Det finns 4 MC-garage i föreningen, dessa förmedlas av Riksbyggen BOA.

 Nycklar

Ett tips, förvara en extranyckel på din arbetsplats eller hos någon anhörig eller vän. Till det övre låset finns en huvudnyckel, som förvaras hos Certego, ta kontakt med styrelsen (avgiftsbelagd tjänst). Om du misstänker att obehöriga har nycklar till din lägenhet, ska du beställa en ny lås-cylinder/omläggning av tillhållarlås hos fastighetsskötaren, (avgiftsbelagd tjänst).

 Ohyra

En sanering går oftast på ett par timmar och täcks av vår fastighetsförsäkring. Ta först kontakt med någon i styrelsen.

 Ombyggnad

Flyttning av väggar, ombyggnad/modifiering av ventilationsanläggning, centralantenn och VVS installation får inte göras utan tillstånd. Rådgör med styrelsen om du är tveksam. Det är förbjudet att stänga av eller ansluta en fläkt till ventilationen. Detta påverkar luftflödet hos grannarna.

 Pantsättning

Intyg till bank/kreditinstitut och bevakning av pantsättning handläggs av Riksbyggen BOA (avgiftsbelagd tjänst).

 Parkering

Generellt parkeringsförbud gäller inom föreningens område (utom på hyrda P-platser). Undantag för lastning/lossning (max 7 min). Övervakning utförs av Mobil Park. Tänk på att många boende i föreningen är beroende av färdtjänst/handikapp-transport som behöver kunna köra ända fram till alla portar i föreningen. På gatumark/kommunens P-platser i området, maxtid 24 timmar om inget annat är angivet på skylt.

 P-platser

P-plats förmedlas av Riksbyggen BOA, föreningen tillhandahåller max 1 p-plats/lägenhet. Nyckel till motorvärmare återlämnas till fastighetsskötaren.

 Ringklocka

Trasig ringklocka vid lägenhetens ytterdörr, kontakta fastighetsskötaren för kontroll och kostnadsförslag.

 Rökning

Rökning är förbjuden i trapphus, vindar, källare och tvättstugor. Se även till att dina gäster inte slänger fimpar på gårdarna, i trapphus eller över balkongräcket ned på gårdarna.

 Störande granne

Tala lugn och sansat med grannen i första hand. Hjälper inte det så anteckna tider och typ av störning och kontakta sedan styrelsen. Det kan ibland vara bra att tala med andra grannar om det är fler som störs.

 Säkerhetsdörr

Ta som regel att aldrig låsa tillhållarlåset (undre låset) när någon är hemma. Detta för att minimera skador och kostnader för dig om räddningstjänsten måste ta sig in i lägenheten vid sjukdom eller dödsfall. Håll tröskeln ren från småsten och smuts som kan göra att dörren kärvar och nyckeln kan vridas sönder. Inga extra skyltar får sättas upp på dörren, juldekorationer får tejpas fast.

 Tvättstugor

I föreningen finns minst 1 tvättstuga per ”husnummer”. Bokningslista och nyckelskåp finns utanför tvättstugan.
Boende på Apelgatan 3 och Apelgatan 5 kan tvätta i varandras tvättstugor.
Boende på Apelgatan 7 och Apelgatan 9 kan tvätta i varandras tvättstugor.
Boende på Apelgatan 9 och Verkmästargatan 5 kan tvätta i varandras tvättstugor.

I föreningen finns 2 tvättmaskiner för grovtvätt/mattvätt Apelgatan 5 C och Apelgatan 9 C.
I föreningen finns också 3 snabbtvättstugor,
Apelgatan 5 B och Apelgatan 9 B och Verkmästargatan 5 B.
Snabbtvättstugorna är i 1:a hand till för de som vill tvätta ofta och har små mängder tvätt. De bokas för 2 timmarspass.

Tvättstugorna får inte användas mellan 21.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.

 Tvättmaskin i lägenheten

Får inte användas mellan 21.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.

 Vattenläcka

Om en vattenläcka inträffar så finns avstängningskranar i badrummet, där rören kommer ut ur taket och under diskbänken, kranarna är märkta BALLOFIX, skruva på kranarna någon gång om året, så de inte fastnar. Huvudkranar för hela trappuppgången finns i källaren rören är märkta med lghnr, tag kontakt med styrelsen.

 Ventilation

Beskrivningen gäller ej för lägenheterna 232-236 de har egna system. Vindsvåningarna i höghusen och små enrummare har ventil i stället för spiskåpa. Centralfläkten är placerad på vinden och går dygnet runt. Utsug av luft sker genom en fast ventil i badrummet och genom spiskåpan i köket. Luftflödet kan ökas tillfälligt vid matlagning tiden för det ökade luftflödet ställs in med en timer. Vid matlagning kan man dessutom
- fälla ned glasskivan i kökskåpan
- öppna kökets ventilationsfönster
- stänga köksdörren

Skötselanvisningar för spiskåpan finns på insidan av luckan ovanför spiskåpan. Filtret i spiskåpan måste rengöras ofta pga brandrisk.

Friskluftsintag finns ovanför fönster i vardagsrum och sovrum. Varje intag har 2 reglageknappar, för att öka eller minska luftintaget i 2 steg. Friskluftsintaget får inte stängas helt för någon längre tidsperiod detta pga fuktskador i lägenheten. Kyliga dagar kan kallras från friskluftsintaget förekomma ca 1-2 m in i rummet.

 Ytterdörrar

Se till att dörren stängs ordentligt, använd kvasten för att sopa bort småsten och skräp som kan hindra att dörren går i lås.

 Överlåtelse

När du ska sälja din bostadsrätt, ta först kontakt med styrelsens ordförande. Därefter handlägger Riksbyggen nödvändiga registerändringar, kontrolluppgifter mm. Överlåtelseavgift för detta är reglerat i Bostadsrättslagen och betalas av köparen.

Överlåtelser

Om du ska sälja din lägenhet

Kontakta styrelsens ordförande med alla överlåtelsehandlingar innan du kontaktar Riksbyggen.

Därefter handlägger Riksbyggen nödvändiga registerändringar, kontrolluppgifter mm. Överlåtelseavgift för detta är reglerat i Bostadsrättslagen och betalas av köparen. Processen för att godkänna den nya medlemmen går snabbare, vilket även medför att hela överlåtelsen går snabbare. Detta underlättar både för dig som säljer och för styrelsen.

Föreningen godkänner delat ägandeskap mellan barn och föräldrar med minst 5 % ägande per part.Uthyrning

Grundtanken med bostadsrätt är att ägaren själv ska bo i lägenheten. I de fall ägarens barn ska bo i lägenheten är det enklast att barnet skrivs in som delägare, det förenklar för alla parter. Vill du hyra ut i andra hand under en kortare tidsperiod pga arbete eller studier på annan ort, sambotest eller andra skäl ska du ansöka om tillstånd hos styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Lägenheten kan hyras ut i 6 månader i taget och max i 1 år.

Bostadsrättsägaren ansvarar mot föreningen för hur hyresgästen sköter lägenheten under uthyrningstiden. Vid utlandsvistelse ska det alltid finnas en kontaktperson i Sverige med fullmakt att företräda ägaren. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd (reglerat i föreningens stadgar och bostadsrättslagen). Exempelvis så gäller inte bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring.

Blanketter för ansökan om uthyrning i andra hand finns även i anslutning till fastighetsskötarens brevlåda i källaren på Apelgatan 7A.

Blanketten skall lämnas i brevlådan på Apelgatan 7A

Eventuella frågor gällande andrahandsuthyrning riktas till styrelsens Bengt-Åke Johansson.

Blankett

Om Föreningen

Föreningen består av 236 lägenheter på adresserna; Apelgatan 3, 5, 6, 9 och Verkmästargatan 5.

Vår Historia • 1955-1959

  Området projekterades, byggdes och föreningen bildades

 • 1982

  Tilläggsisolering med tegelfasad

  Centralantenn dras in

 • 1997 – 1998

  Stamrenovering inkl. renovering av badrum och ventilation

  Nya el-ledningar, säkringstavlor och eluttag med skyddsjord. Renovering av trapphus och källargångar. Ytterkarmar i plåt med 3 mm isolerglas sätts in i alla fönster och balkongdörrar.

 • 2000

  Säkerhetsdörrar installeras till samtliga lägenheter

  Yttre miljön ses över.

 • 2002

  Bredbandsnät i drift

 • 2011-2012

  Balkonger restaureras

 • Be Part
  Of Our
  Story!

Fritids-

kommittén

Anordnar bl a fester, bingoaftnar och kortspelsträffar. För aktuella aktiviteter se anslagstavlan i portuppgången. Tar även hand om bokningar av Apelgården, föreningens festlokal.

Fritidskommittén ser gärna att det blir fler som deltar och planerar aktiviterer. Hör av dig om du är intresserad!


Kontakt

Wolfgang Hartwig

Sammankallande

073-592 01 66

Nils Bahrman

Dokument

Autogiroblankett

Stadgar

Årsredovisning

Valberedning


Maja Wendel Örtqvist

Apelgatan 3B

Karin Åkerström

Louise Hallström