Riksbyggen Brf
Uppsalahus nr 6

Information

från Styrelsen och fastighetsskötaren

Nyheter

2021-10-19
Protokoll från extra stämma 29 september

Den 29 september hölls en extra stämma för att besluta om frågor som väsentligen förändrar föreningens miljö, bland annat nedtagning av stort träd vid Apelgatan 7A.

Protokollet finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan:

Protokoll extra stämma 2021-09-29.

/Styrelsen

2021-09-22
Äntligen dags att engagera sig i styrelsen!

Vi vill börja med att önska alla nya medlemmar välkomna till vår förening!

Snart är det dags för årsmöte och styrelsen för vår bostadsrättsförening ska då väljas. Vilka som sitter i styrelsen och deras arbete påverkar din bostadssituation och din ekonomi. Det är därför en god idé att engagera sig!

Detta är naturligtvis inget som görs utan ersättning utan en summa utgår för det arbete som genomförs.

Har du erfarenhet av styrelsearbete eller är intresserad av att sitta i styrelsen – kontakta oss inom valberedningen senast den 31 oktober.

Har du fler frågor om vad uppdraget innebär kan du läsa detta dokument.

/Valberedningen

2021-08-31
Motionsstopp 30 september

Den 30 september är det motionsstopp inför ordinarie föreningsstämma som äger rum den 8 december.

Är du missnöjd med någonting och har ett förslag på en lösning? Har du en bra idé om t.ex. en investering som föreningen bör göra?

Skriv i så fall en motion till föreningsstämman i december.

Var saklig och formulera ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till i slutet av motionen. Samtliga inkomna motioner kommer i sin helhet att bifogas kallelsen till stämman.

Motioner lämnas i styrelsens blå postfack i Apelgatan 7A eller skickas per e-post till styrelsens sekreterare, Gustaf Aronsson på gustaf.aronsson@gmail.com.

/Styrelsen

2021-06-07
Utdelning av kompostpåsar

Från och med tisdag 8 juni kommer vi att dela ut papperspåsar för matavfall till alla boende.

Vi ställer dem utanför era dörrar.

Läs mer om papperspåsarna på Uppsala Vattens hemsida

/Styrelsen

2021-05-25
Stamspolning återupptas i juni

Efter ett uppehåll på grund av rekommendation om personlig lockdown återupptas arbetet med stamspolningar.

Det är Rangsells som utför arbetet.

Här är en preliminär tidsplan.

 • 2/6 Apelgatan 7 C och D
 • 3/6 Apelgatan 9 A
 • 4/6 Apelgatan 9 B och C
 • 7/6 Apelgatan 9 B och 3 B
 • 8/6 Apelgatan 3 A
 • 9/6 Apelgatan 3 C och D
 • 10/6 Apelgatan 5 A
 • 11/6 Apelgatan 5 B och C
 • 14/6 Apelgatan 5 D

Verkmästargatan 5 sköts resten av vecka 24.

Håll utkik efter anslag i trapphus med ytterligare information om exakt när spolningen ska ske. Se till att inte låsa extralåset när arbetet utförs. Då kan arbetarna komma in även om du inte är hemma.

/Styrelsen

2021-04-13
Stamspolning skjuts upp i och med lockdown

I dag gick Region Uppsala ut med en rekommendation om personlig lockdown.

Detta innebär bland annat att den nyligen påbörjade stamspolningen tar paus efter centrala beslut från Rangsells och facket.

Arbetet har hittills kunnat utföras mycket väl och såväl Ragnsells som alla boende har uttryckt sig positivt om hur allt har gått till.

Arbetet påbörjas igen så snart det är möjligt.

Ta hand om er!

/Styrelsen

2021-02-03
Kallelse till föreningsstämma 17 februari

I går den 2 februari delades kallelser till föreningsstämman ut till samtliga medlemmar.

Kontrollera att du har fått följande:

 1. Årsredovisning
 2. Kallelse
 3. Information från styrelsen
 4. Underlag till poströstning
 5. Häfte med motioner
 6. Svarskuvert till Riksbyggen

Allt som du behöver veta ska finnas i dessa dokument.

Om du har frågor kan du självklart höra av dig till oss.

/Styrelsen

2020-12-01
Välkommen på informationsmöte om balkonginglasning!

Nordiska Inglasningar kommer att hålla informationsmöten för beställning av balkonginglasning som blir likt ett riktigt isolerat uterum.

Vi kommer nu att komma till föreningen med vår demonstrationslastbil där ni kan se en fullskalig modell, missa inte detta!

Under dessa Corona tider kommer vi att befinna oss på plats under flera dagar och hålla flertalet presentationer med maximalt 2 hushåll åt gången. Detta gör vi för allas säkerhet, då det inte skall bli trångt i demobilarna.

Det är väldigt viktigt att ni bokar in er den tid ni har tänkt komma, detta gör ni på följande länk:

http://bokahembesok.se/fn/50/2020

Vi kommer att finnas på plats på gatan utanför Apelgatan 7 A

 • Onsdag den 9:e December Kl. 12:00 – 19:30
 • Torsdagen den 10:e December Kl. 12:00 – 19:30

Har ni förhinder och inte kan medverka på de utsatta tiderna så tveka inte att höra av er så ordnar vi så att ni får se skillnaden mellan en traditionell inglasning och ett uterum från Nordiska inglasningar! Ring/SMS – 072-301 12 41 eller mejla på event@nordiskainglasningar.se

Vi önskar er hjärtligt välkomna och ser fram emot att få träffa er!

/Francisco Nilsson
www.nordiskainglasningar.se

2020-11-20
Har du rätt förråd?

Flera nyinflyttade står utan förråd och flera boende har frågat vilket förråd de har tillgång till.

Vad gäller?

 • Nummer som står på lägenhetsdörren ska stämma överens med numret på förrådet som du disponerar.
 • Vid flytt måste du kontrollera att du har tagit bort låset på förrådsdörren.

Vi ber alla boende kontrollera att ni använder rätt förråd.

Jag har tagit någon annans förråd!

Ta kontakt med den vars förråd du använder och red ut det tillsammans. (Du vet vems förrådet är baserat på lägenhetsnumret.)

Någon annan har tagit mitt förråd!

Sätt en lapp på förrådet och i trapphuset där du efterlyser vem som har tagit det. Om ingen tar kontakt med dig kan du föra ärendet vidare till styrelsen.

Obs. Låsen till förråd som nyttjas av fel boende kan komma att klippas upp om ägaren begär tillgång och tillräckligt lång tid har gått. Förrådet kommer då att tömmas på innehåll.

/Styrelsen

2020-10-06
Dags att söka till styrelsen

Vi vill börja med att önska alla nya medlemmar välkomna till vår förening!

Snart är det dags för årsmöte och styrelsen för vår bostadsrättsförening ska då väljas. Vilka som sitter i styrelsen och deras arbete påverkar din bostadssituation och din ekonomi. Det är därför en god idé att engagera sig!

Har du erfarenhet av styrelsearbete eller är intresserad av att sitta i styrelsen – kontakta oss inom valberedningen senast den 31 oktober.

Har du fler frågor om vad uppdraget innebär och om till exempel ersättningsnivåer kan du läsa detta dokument.

/Valberedningen

2020-08-27
Nya ledamöter till valberedningen

17 medlemmar närvarade på den extrainsatta föreningsstämman den 27 augusti och tre nya ledamöter valdes in till valberedningen: Linda Carlsson, Kurt Laitamaa och Kristina Blom.

/Styrelsen

2020-08-03
Extra föreningsstämma 27 augusti i Apelgården

Föreningen behöver utse två nya ledamöter till valberedningen. Utan valberedare kan föreningen inte utse en styrelse. En valberedare erhåller ett arvode om 6 000 kronor per år.

Ställ upp om du är intresserad!

Dagordning
a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
f)  Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Utse ledamöter till valberedningen
i) Stämmans avslutande
j) Information

Välkomna!

/Styrelsen

2020-04-28
Varmvattnet stängs av 29 april

I samband med en rengöring av vår värmeväxlare kommer vi att behöva stänga av varmvattnet mellan klockan 08:30 och 15:00 onsdag den 29 april.

Efter rengöringen kan vattnet vara grumligt. Detta kan enkelt åtgärdas genom att spola i c:a 10 minuter till dess att vattnet ser ut som vanligt.

/Styrelsen

2020-04-06
Gamla manglar ska bort

Samtliga fem stenmanglar kommer under denna och kommande två veckor att nedmonteras och forslas bort av KW Riv & Sanering AB. Detta kan medföra en del oväsen.

Vi behåller de mindre och nyare manglarna.

/Styrelsen

2020-03-07
Avgrävd telekabel

Igår fredag grävdes en telekabel av inom vår förening. Ni som har en fast telefon kan uppleva viss störning. Trygghetslarm som är kopplade till fast telefoni påverkas också.

Detta blir inte lagat nu under helgen utan får tyvärr vänta till nästa vecka enligt vad vi har fått höra.

/Styrelsen

2019-06-24
Idag kostar vår totala vattenförbrukning enligt den senaste årsredovisningen 376.740 kronor.

Visst är det enkelt att bara behöva trycka på en spolknapp och vrida på en kran.  Visst har vi det bra!

Vattningsförbud infördes i våras på 4 orter i kommunen t.o.m. den 30:e september. Det kan under svåra förhållanden även bli aktuellt för Uppsala stad. I nuläget tar vi grundvatten från åsen. Under sommarmånaderna tar vi ut mycket vatten.  Då och då behöver vi balansera detta uttag genom att fylla på med vatten från Fyrisån ( som infiltreras i åsen) Råkar det vara för lite vatten i ån pumpas vatten över från Tämnaren till Fyrisån.

Det har funnits diskussioner om att i framtiden också behöva ta vatten från Mälaren.

Detta kommer i så fall att kosta väldigt mycket med ledningsdragningar och rening av mälarvattnet och det blir vi som har kommunalt vatten, som får betala notan. - Precis som det är nu! Det finns alltså goda skäl, både ekonomiskt och miljömässigt, att vi alla hjälps åt för att få ned våra vattenkostnader. Vi kan utan vidare få ner vår vattenförbrukning till hälften.

/Styrelsen

2019-04-23
Avloppsstambyte Apelgatan 7A

På grund av reparationsarbeten så kommer anslutningsvägen/cykelvägen att stängas av under grävarbetet mellan husgavel och Apelgatan. Följ tillfällig skyltning.

Arbetet som utförs av Storvreta rör & VVS teknik beräknas att påbörjas under vecka 18.

Anledningen till arbetet är att avloppsledningen har fel fall med översvämningar som följd i källaren.

2019-04-02
Underhåll och avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för lägenheter med 2 % från och med 2019-06-01.

Då vi i Brf Uppsalahus 6 har flera underhållsåtgärder framför oss, har Styrelsen tillsammans med Riksbyggen arbetat fram en lista med åtgärder som vi kommer jobba vidare med.

Underhållsbehov finns på flera delar av våra fastigheter, vi i styrelsen har valt att börja med:

 • Belysning (ytterbelysning, samt belysning i de höga trapphusen), Det startar snarast
 • Tvättstugor (målning) Startade 1 april.
 • Tak (översikt)
 • Fasadsocklar och utvändiga källartrappor mm
 • Garageportar (målning)
 • Avlopp (byte av avlopp till huvudledningen 7A)

Föreningen har även påbörjat en utredning för att installera solceller på tak och laddstolpar till elbilar.

Nyhetsbrev

Prenumerera på styrelsens nyhetsbrev så får du all aktuell information direkt till din e-post.

Vi skickar ut ...

 • Regelbundna nyhetsbrev
 • Kallelser till föreningsstämmor
 • Notiser och viktiga meddelanden
Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Facebook-grupp

På Facebook finns en grupp för boende i föreningen där vi exempelvis kan skänka bort möbler, be om hjälp med att vattna växter eller dylikt.

Gå med i Facebook-gruppen här!

Observera att styrelsen inte ansvarar för denna grupp.

Anlitande av jour

Skador

Vid akut skada

Vid akut skada som t.ex. brand eller översvämning kontaktas SOS Alarm.
Kontakta dessutom någon i föreningens styrelse för att berätta vad som skett.

Som akut skada räknas t.ex. inte:
Stopp i köks- eller tvättställsavlopp.
Liten spricka i fönsterruta.
Annat där felanmälan kan uppskjutas till nästa arbetsdag.

Vid icke akut skada

Observera att kostnad för utryckning och åtgärd betalas av beställande medlem om anmälan inte skett i samråd med någon styrelsemedlem. Undantag givetvis för fel som kan förorsaka personskada eller skador på bostadsrätt eller fastighet.

Felanmälan

Under kontorstid

- Fastighetsskötare
- Ordförande
- Vice Ordförande

Efter kontorstid

- Ordförande
- Vice Ordförande

Riksbyggen

Kontakta Riksbyggen när det gäller: El-, snickeri-, vvs-arbeten, kö-listor för garage,
parkeringar, hyrlokaler, kravhantering, pantförskrivningar och liknande.

OBS! Vid felanmälan till Riksbyggen kommer den boende själv att debiteras för kostnader som uppkommer och inte beställts av föreningen.

kundwebben hos Riksbyggen finns mer information.

Fastighetsskötarens brevlåda sitter i källaren i Apelgatan 7A.
Där lämnas blanketter om felanmälan, namnändringar, andrahandsuthyrning, in- och utträde i föreningen och ansökan om autogiro.
Blanketter finns i anslutning till brevlådan.
Fastighetsskötaren kontaktas även gällande nycklar till garage.Fastighetsskötare

Jacob Stark

Kontaktas via servicecenter

Riksbyggens servicecenter

0771-860 860

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Bertil Lundvik

Ordförande
Apelgatan 5D

072-543 11 55

bertil.skarpvreten@..

Lena Taxén

Vice Ordförande
Apelgatan 3A

073-982 72 32

lena.taxen@..

Gustaf Aronsson

Sekreterare
Webbansvarig
Apelgatan 5A

070-856 57 38

gustaf.aronsson@..

Wolfgang Hartwig

Ledamot
Apelgatan 5D

073-592 01 66

 

Bengt-Åke Johansson

Ledamot
Apelgatan 3D

018-25 24 80

bengtake.johansson@..

Linda Carlsson

Ledamot
Verkmästargatan 5C

070-515 14 50

snoglar@..

Joel Ohlsson

Ledamot Riksbyggen

Suppleanter

Bengt Gustafsson

Verkmästargatan 5C

072-748 33 77

bengt.e.gustafsson@..

Aron Eliasson

Apelgatan 9D

073-682 73 78

aronchain84@..

Staffan Lennernäs

Apelgatan 7C

Catarina Derblom

Apelgatan 9D

070-643 86 83

catarina.derblom@..

Kontakt

Brev till styrelsen kan lämnas till föreningens ordförande eller i föreningens blå brevlåda på Apelgatan 7 A.

Vår fakturaadress är:

Riksbyggen Brf Uppsalahus nr 6
R879, Fack 9781129
106 37 Stockholm

Lokaler

Föreningen har gemensamma lokaler som boende i föreningen kan låna eller hyra.

Apelgården

Bastu

Tvättstugor

Uppslagsverk

för boende i föreningen

 Aktiviteter

Trivselgruppen anordnar bl.a. fester, bingoaftnar och kortspelsträffar. Se anslag vid entrédörren för aktuella aktiviteter.

 Allmänna utrymmen

Får inte användas för förvaring av saker, tex barnvagnar.

 Andrahandsuthyrning

Se information under andrahandsuthyrning

 Apelgården

Samlingslokal (baksidan Apelgatan 5 D) som kan hyras av medlemmar för fester som inte ryms i lägenheten. Pris för medlemmar 200kr/fest. Kontakta trivselgruppen för att boka Apelgården. Vid första hyrestillfället, be om en genomgång av porslinsförråd och hur man sköter köksutrustningen.

 Autogiro

Ett enkelt och bekvämt sätt att få månadsavgiften betald på rätt tid varje månad.

 Badrummen

Om tvättmaskinsavloppet inte används kan dålig lukt spridas från detta, försök att hitta ett lock hos en rörfirma.

 Balkonger

Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongen. Mattor får inte skakas ut från balkongen. Ingen grillning på balkongen, grillning får endast ske på grillplatserna på gårdarna vid Apelgatan 3 och Apelgatan 9.

 Bastu

Finns i källarvåningen Verkmästargatan 5B, bokningslista utanför dörren.

 Blanketter

Olika typer av blanketter finns utanför fastighetsskötarens kontor på Apelgatan 7 A i källarvåningen.

 Brandskydd

Se till att brandvarnaren i lägenheten är korrekt monterad och har fungerande batterier. Styrelsen rekommenderar även brandsläckare och brandfilt i lägenheten för möjligheten att minimera skador vid brand.

Se mer information om brandskydd i lägenhet

 Bredband

Finns indraget i fastigheten och till varje lägenhet. Föreningens leverantör är Bredbandsbolaget.

 Cykelförråd

Är avsedda enbart för cyklar och barnvagnar som används regelbundet. Reparationsobjekt och reservcyklar bör ställas in i skyddsrummen (finns i varje länga). Märk din cykel (eller reparationsobjekt) med namn och adress. Cykelförråden rensas årligen.

 El

Huvudsäkringar och elmätare finns i källaren, mätaren har samma märkning som säkringstavlan i lägenheten. Lägenhetsnyckeln passar till mätarutrymmet så du kan själv läsa av mätaren. I de lägenheter med säkringstavlan i hallen märkt ”230/400 V”, finns det framdraget 400 V 3-fas till spis. Alla lägenheter har jordfelsbrytare, märkt JFB och sitter till höger om huvudströmbrytaren HB på säkringstavlan. Om jordfelsbrytaren bryter strömmen, stäng av alla lampor, spisplattor m.m. Återställ sedan jordfelsbrytaren och koppla sedan på utrustningen en efter en, för att hitta felet.

 Fastighetsförvaltning, fastighetsskötare, felanmälan

Se anslag vid entrédörren.

 Förseningsavgift

Tas ut vid för sen betalning av månadsavgiften.

 Garage

Förmedlas av Riksbyggen BOA, föreningen tillhandahåller max 1 garage/lägenhet. Garagenyckel hämtas och lämnas hos fastighetsskötaren.

 Grillning

Endast på grillplatserna vid gårdarna Apelgatan 3 och Apelgatan 9 samt på stenlagda platser för mattpiskning vid gårdarna Apelgatan 5 och 7. Ingen grillning får ske på gräsmatta eller på balkong.

 Hemförsäkring

Avtal om hemförsäkring tecknas av varje medlem. Föreningen har avtal om bostadsrätts-tillägg för alla medlemmar i föreningen. Denna del behöver alltså inte tecknas av medlemmarna var för sig.

 Hemsida

Föreningens egen hemsida har adress www.uppsalahus6.org.

 Kabel-TV

Föreningen är ansluten till COM HEM kabel-tv. Grundutbudet ingår i månadsavgiften.

 Källardörrar

Dörrarna kan ställas upp i öppet läge. Kontrollera att källardörren stängs efter dig, detta för att spara energi samt för att förhindra källarinbrott. Vid varm väderlek (dörrar i direkt sol) samt om grus finns på tröskeln, kan dörrarna kärva.

 Källsortering

Återvinningsstationer finns i husen Apelgatan 5A och 9A. Återvinningsstationer, containers för grovsopor och elektroniksoprummet är endast till för de som bor i föreningen.

 Källsortering görs efter

Brännbart, komposterbart, pappersförpackningar, wellpapp, glas färgat/ofärgat, metall, tidningar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor och småbatterier. Skyltar på väggen i soprummet visar i vilket sopkärl du slänga de olika soporna. För el- och elektronikprylar finns ett utrymme i källaren på Verkmästargatan 5A. Utanför återvinningsstationerna finns container för grovsopor, som öppnas med lägenhetsnyckel. Gamla mediciner ska lämnas till ett apotek. Bilbatterier, bilvårdsprodukter, färg, lim, lösningsmedel, spillolja o sprayförpackningar med freon och övrigt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral, Spikgatan 1, Uppsala.

 Lås

Vid byte av lås-cylinder till lägenhetsdörr ska den tillhöra fastighetens lås-uppsättning, vid byte av lås-cylinder kontakta fastighetsskötaren, (avgiftsbelagd tjänst).

 Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markiser, under förutsättning att markiserna har likartat mönster och färgsättning som befintliga markiser inom föreningen.

 MC/mopeder

MC/mopeder får inte förvaras i cykelförråd med dörr till trapphus (brandförsvarets föreskrift). Det finns 4 MC-garage i föreningen, dessa förmedlas av Riksbyggen BOA.

 Nycklar

Ett tips, förvara en extranyckel på din arbetsplats eller hos någon anhörig eller vän. Till det övre låset finns en huvudnyckel, som förvaras hos Certego, ta kontakt med styrelsen (avgiftsbelagd tjänst). Om du misstänker att obehöriga har nycklar till din lägenhet, ska du beställa en ny lås-cylinder/omläggning av tillhållarlås hos fastighetsskötaren, (avgiftsbelagd tjänst).

 Ohyra

En sanering går oftast på ett par timmar och täcks av vår fastighetsförsäkring. Ta först kontakt med någon i styrelsen.

 Ombyggnad

Flyttning av väggar, ombyggnad/modifiering av ventilationsanläggning, centralantenn och VVS installation får inte göras utan tillstånd. Rådgör med styrelsen om du är tveksam. Det är förbjudet att stänga av eller ansluta en fläkt till ventilationen. Detta påverkar luftflödet hos grannarna.

 Pantsättning

Intyg till bank/kreditinstitut och bevakning av pantsättning handläggs av Riksbyggen BOA (avgiftsbelagd tjänst).

 Parkering

Generellt parkeringsförbud gäller inom föreningens område (utom på hyrda P-platser). Undantag för lastning/lossning (max 7 min). Tänk på att många boende i föreningen är beroende av färdtjänst eller handikapptransport som behöver kunna köra ända fram till alla portar i föreningen.

Övervakning utförs av Aimo Park. Kontrollavgiften för en felparkering är 500 kronor. Ring till 0771-96 90 01 om du vill anmäla en felparkering. De svarar dygnet runt.

På gatumark/kommunens P-platser i området, maxtid 24 timmar om inget annat är angivet på skylt.

 P-platser

P-plats förmedlas av Riksbyggen BOA, föreningen tillhandahåller max 1 p-plats/lägenhet. Nyckel till motorvärmare återlämnas till fastighetsskötaren.

 Ringklocka

Trasig ringklocka vid lägenhetens ytterdörr, kontakta fastighetsskötaren för kontroll och kostnadsförslag.

 Rökning

Rökning är förbjuden i trapphus, vindar, källare och tvättstugor. Se även till att dina gäster inte slänger fimpar på gårdarna, i trapphus eller över balkongräcket ned på gårdarna.

 Störande granne

Tala lugn och sansat med grannen i första hand. Hjälper inte det så anteckna tider och typ av störning och kontakta sedan styrelsen. Det kan ibland vara bra att tala med andra grannar om det är fler som störs.

 Säkerhetsdörr

Ta som regel att aldrig låsa tillhållarlåset (undre låset) när någon är hemma. Detta för att minimera skador och kostnader för dig om räddningstjänsten måste ta sig in i lägenheten vid sjukdom eller dödsfall. Håll tröskeln ren från småsten och smuts som kan göra att dörren kärvar och nyckeln kan vridas sönder. Inga extra skyltar får sättas upp på dörren, juldekorationer får tejpas fast.

 Tvättstugor

I föreningen finns minst 1 tvättstuga per ”husnummer”. Bokningslista och nyckelskåp finns utanför tvättstugan.
Boende på Apelgatan 3 och Apelgatan 5 kan tvätta i varandras tvättstugor.
Boende på Apelgatan 7 och Apelgatan 9 kan tvätta i varandras tvättstugor.
Boende på Apelgatan 9 och Verkmästargatan 5 kan tvätta i varandras tvättstugor.

I föreningen finns 2 tvättmaskiner för grovtvätt/mattvätt Apelgatan 5 C och Apelgatan 9 C.
I föreningen finns också 3 snabbtvättstugor,
Apelgatan 5 B och Apelgatan 9 B och Verkmästargatan 5 B.
Snabbtvättstugorna är i 1:a hand till för de som vill tvätta ofta och har små mängder tvätt. De bokas för 2 timmarspass.

Tvättstugorna får inte användas mellan 21.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.

 Tvättmaskin i lägenheten

Får inte användas mellan 21.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.

 Vattenläcka

Om en vattenläcka inträffar så finns avstängningskranar i badrummet, där rören kommer ut ur taket och under diskbänken, kranarna är märkta BALLOFIX, skruva på kranarna någon gång om året, så de inte fastnar. Huvudkranar för hela trappuppgången finns i källaren rören är märkta med lghnr, tag kontakt med styrelsen.

 Ventilation

Beskrivningen gäller ej för lägenheterna 232-236 de har egna system. Vindsvåningarna i höghusen och små enrummare har ventil i stället för spiskåpa. Centralfläkten är placerad på vinden och går dygnet runt. Utsug av luft sker genom en fast ventil i badrummet och genom spiskåpan i köket. Luftflödet kan ökas tillfälligt vid matlagning tiden för det ökade luftflödet ställs in med en timer. Vid matlagning kan man dessutom
- fälla ned glasskivan i kökskåpan
- öppna kökets ventilationsfönster
- stänga köksdörren

Skötselanvisningar för spiskåpan finns på insidan av luckan ovanför spiskåpan. Filtret i spiskåpan måste rengöras ofta pga brandrisk.

Friskluftsintag finns ovanför fönster i vardagsrum och sovrum. Varje intag har 2 reglageknappar, för att öka eller minska luftintaget i 2 steg. Friskluftsintaget får inte stängas helt för någon längre tidsperiod detta pga fuktskador i lägenheten. Kyliga dagar kan kallras från friskluftsintaget förekomma ca 1-2 m in i rummet.

 Ytterdörrar

Se till att dörren stängs ordentligt, använd kvasten för att sopa bort småsten och skräp som kan hindra att dörren går i lås.

 Överlåtelse

När du ska sälja din bostadsrätt, ta först kontakt med styrelsens ordförande. Därefter handlägger Riksbyggen nödvändiga registerändringar, kontrolluppgifter mm. Överlåtelseavgift för detta är reglerat i Bostadsrättslagen och betalas av köparen.

Överlåtelser

Om du ska sälja din lägenhet

Kontakta styrelsens ordförande med alla överlåtelsehandlingar innan du kontaktar Riksbyggen.

Därefter handlägger Riksbyggen nödvändiga registerändringar, kontrolluppgifter mm. Överlåtelseavgift för detta är reglerat i Bostadsrättslagen och betalas av köparen. Processen för att godkänna den nya medlemmen går snabbare, vilket även medför att hela överlåtelsen går snabbare. Detta underlättar både för dig som säljer och för styrelsen.

Föreningen godkänner delat ägandeskap mellan barn och föräldrar med minst 5 % ägande per part.Uthyrning

i andra hand

Grundtanken med bostadsrätt är att ägaren själv ska bo i lägenheten. I de fall ägarens barn ska bo i lägenheten är det enklast att barnet skrivs in som delägare, det förenklar för alla parter. Vill du hyra ut i andra hand under en kortare tidsperiod pga arbete eller studier på annan ort, sambotest eller andra skäl ska du ansöka om tillstånd hos styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Lägenheten kan hyras ut i 6 månader i taget och max i 1 år.

Bostadsrättsägaren ansvarar mot föreningen för hur hyresgästen sköter lägenheten under uthyrningstiden. Vid utlandsvistelse ska det alltid finnas en kontaktperson i Sverige med fullmakt att företräda ägaren. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd (reglerat i föreningens stadgar och bostadsrättslagen). Exempelvis så gäller inte bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring.

Det är ej heller tillåtet att hyra ut parkeringsplats eller garage i andra hand utan särskilt tillstånd från från styrelsen.

Observera att det tillkommer en avgift på 2 000 kronor vid uthyrning i andra hand.

Blanketter för ansökan om uthyrning i andra hand finns även i anslutning till fastighetsskötarens brevlåda i källaren på Apelgatan 7A.

Blanketten skall lämnas i brevlådan på Apelgatan 7A

Eventuella frågor gällande andrahandsuthyrning riktas till styrelsens Bengt-Åke Johansson.

Blankett

Om Föreningen

Föreningen består av 236 lägenheter på adresserna; Apelgatan 3, 5, 7, 9 och Verkmästargatan 5.

Vår Historia • 1955-1959

  Området projekterades, byggdes och föreningen bildades

 • 1982

  Tilläggsisolering med tegelfasad

  Centralantenn dras in

 • 1997 – 1998

  Stamrenovering inkl. renovering av badrum och ventilation

  Nya el-ledningar, säkringstavlor och eluttag med skyddsjord. Renovering av trapphus och källargångar. Ytterkarmar i plåt med 3 mm isolerglas sätts in i alla fönster och balkongdörrar.

 • 2000

  Säkerhetsdörrar installeras till samtliga lägenheter

  Yttre miljön ses över.

 • 2002

  Bredbandsnät i drift

 • 2011-2012

  Balkonger restaureras

 • Be Part
  Of Our
  Story!

Fritids-

kommittén

Anordnar bl a fester, bingoaftnar och kortspelsträffar. För aktuella aktiviteter se anslagstavlan i portuppgången. Tar även hand om bokningar av Apelgården, föreningens festlokal.

Fritidskommittén ser gärna att det blir fler som deltar och planerar aktiviterer. Hör av dig om du är intresserad!


Kontakt

Wolfgang Hartwig

Sammankallande
Apelgatan 5D

073-592 01 66

Jan Lundell

Apelgatan 9D

070-542 38 91

Linda Carlsson

Verkmästargatan 5C

070-51 51 450

Dokument

Stadgar

Antagna 2017-01-18


Årsmöte

2021-02-17


Årsredovisning

2019–2020


Årsredovisning

2018–2019


Autogiroanmälan

Medgivande


Andrahandsuthyrning

Ansökan


Valberedning


Louise Hallström

Sammankallande
Apelgatan 3C

070-618 95 30

louise.ae.hallstrom@..

Karin Åkerström

Apelgatan 3B

070-699 02 62

akerstrom77@..

Kurt Laitamaa

Apelgatan 9A

0730367175

kurt.laitamaa@..