Intro

Intro

Familjen

Family

Jesu dödsår 33

Hemsidan omredigerad 2004-09-17

André. Med familjens fiskebåt på 40-talet (teckning: mamma Hanna)

Hemsidorna

Startsidan anger hemsidans övergripande ämne.

Introduktionen ger en översikt över samtliga fem hemsidor.

Familj informerar om mig och min familj så att läsaren vet vem som skriver texten.

Sidor med text som avser hemsidans ämne följer sean.

Denna hemsidas texter handlar om ett försök att grundligt lära känna den judiska kalendern i dess olika detaljer samt bl. a. med dator och ett planetarium noggrant fastställa nymåne och fullmåne för den tid som kan vara aktuell för korsfästelsen enligt evangelierna.

Orgelpiporna

tar dig till en text om orgeln ("ma- grefá") i Jerusa- lems tempel och bakgrunden till det hebreiska musikuttrycket "klezmer".

 Enl. ett citat ur Mishna får man bekräftat att orgeln ("magrefá") verkligen fanns i Jerusalems tempel. Det uppges att dess ljud har hörts ända ned till Jeriko.

   Hemsidans text visar med hög trovärdighet att Jesu död inträffade år 33 e. Kr.

 

Du navigerar överst till vänster till familjesidan eller till Introduktion, där du kan välja mellan övriga hemsidor.

 

Texten når du genom att klicka här på resp. del.

 Textens första del handlar om kalendrarna (uteblivna skottår mellan Caesar och Augustus preciseras). Metons 19-årscykel redovisas på grund av dess betydelse för den judiska kalendern.

 Textens andra del behandlar judiska kalendern samt bl. a. hur evangelierna och den judiska kalendern ge bilden av att år 33 e. Kr. bör vara Jesu dödsår.

 Textens tredje del är ett tillägg om den unga kyrkans påsk och en detalj om nattvarden som avspeglar sederbordets afikoman.

 Textens fjärde del är ett tillägg som handlar a) om orgeln i Jerusalems tempel och b) om uttrycket klezmermusik.

Välkommen!

Kalendrarna är sköna tidsmaskiner, inte minst den judiska. Dess oändliga rad av sjudagarsveckor med sabbaten som fast punkt och månens faser som markörer samt påskfirandet sedan urminnes tid knutet till en viss dag gör det möjligt att beräkna händelser i det förflutna med otroligt god precision.

Jag hoppas att du är utrustad med tid och tålamod och vill läsa en text som  ger inblick i kalendrarna

Orden med hebreiska tecken är bilder. Tecken över bokstäver ingår i hebreiska transkriberade ord. Om inte de få grekiska tecknen återges går sammanhanget ej förlorat.

Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.
Created with Namo WebEditor 3.0