En gammal mans hemsida

En pensionärs biodling

Nils-Eric Munkstrand

Min biodling

Biodlingen startades 1982 och den har jag i Steneby i Dalsland. Där är det
huvudsakligen skogsterräng. Jag har 5 - 10 samhällen med rammåttet lågnormal och som står på spärrgallerbotten. Honungsskörden i dessa trakter är ca. 20 - 40 kilo per samhälle.

Varroan har nu kommit till hela södra Sverige och även till Dalsland. Det är då viktigt att alla biodlare behandlar kuporna mot varroa. Nedfallsprov måste göras för att veta vilken behandlingsåtgärd som skall sättas in. "Se jordbruksinformation 10 - 2001, VARROABEKÄMPNING MED EKOLOGISKA METODER".

Enligt Bisjukdomskonsulent Preben Kristiansens föreläsning för Godkänd Biodlare framgick nedanstående:

Bilden "Spridning av varroa" visar spridningen av varroa som sker vid felflygning av såväl arbetsbin som drönare, genom svärmars spejarbin, genom röveri och genom samhällen som håller på att bryta samman till följd av varroangrepp. I de samhällen som bryter samman söker sig bina till friskare samhällen och de utgör stor skada för angränsande biodlare. Det är alltså mycket viktigt att alla biodlare behandlar mot varroa. Detta framgår av nedanstående bild "Invansion av kvalster" som visar resultat från en undersökning i Schweiz och som visar att under en period i augusti kom fler än 100 kvalster per dag. Totalt gav detta ca 4300 kvalster från 15 maj till 15 okt, alltså under fem månader.

Jag visar här nedan några bilder och ritning på Spärrgallerbotten.

För att utdröna vilken behandlingsåtgärd som skall användas vid varroabekämpning är det lämpligt att använda nedan beskrivna botten. Se även Bitidningen nr 1 år 2000.

Botten sedd från flustersidan och spärrad drottning

Botten sedd från baksidan med inlagt varroainlägg

  1. Ovanstående spärrgallerbotten har flera kombinationer och fördelar.

  2.  Botten är enkel att tilverka. Eftersom många biodlare tillverkar sina bitillbehör
   själva erfordras här bara enkla verktyg för att montera ihop botten.

  3.  Det är enkelt att ta bort den bakre klossen och lägga in och ta bort
   varroainlägget eller vid korttidsbehandling med fri myrsyra utan att störa bina i kupan.

  4.  Vid invintringen tages den bakre klossen bort och den främre klossen
   flyttas upp över spärrgallret. Detta förhindrar möss att komma in i kupan.
   Dessutom erhålles god genomventilation och lufttillförsel.

  5.  Om man under svärmperioden är borta några dagar kan svärmning förhindras
   genom att flytta upp den främre klossen över spärrgallret så att drottningen ej kan komma ut.

  6.  

  Planritning spärrgallerbotten.

  Snittritning på botten.

  1. Materialspecifikation för lågnormalbotten.Mått i milimeter.

  2.   1 st 12x462x462 Byggskiva
  3.   2 st 20x40x462
  4.   2 st 20x40x422
  5.   1 st 20x40x462
  6.   1 st 10x25x382
  7.   1 st 5x60x462 Massonit
  8.   2 st 5x30x402 Massonit
  9.   2 st 19x30x380 Kloss vid fluster och baksida.
  10.   1 st 400x400 Trådspärrgaller.
 • Layout,innehåll: Nils-Eric Munkstrand. Epost:ne.munkstrand@bredband.net
  Peter Baggegatan 6 B, 46140 Trollhättan, tel. 0520-420381.

  Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!