[Förord] [Böcker] [Noveller]
[Pjäser, TV-serier, film] [Översättningar] [Kassettböcker]
[Artiklar av Hellberg] [Litteratur om Hellberg] [Otryckt om Hellberg]

Litteratur om Hellberg

Alfvén-Eriksson, Anne-Marie Brottslingen - villebråd eller medmänniska? Rabén & Sjögren 1986.

Bilden i barnboken Rd. av Lena Fridell. Stegelands 1977.

Blom, K Arne "Dunder och Brak" i Jury - tidskrift för deckarvänner nr 2 1976, s 39-43

Bolin, Greta Barn och böcker. Av Greta Bolin, Eva von Zweigbergk och Mary Ørvig. Rabén & Sjögren 1972, s. 182, 208, 227f., 255, 259. /bara några få rader/

Edström, Vivi Barnbokens form. Stegelands 1980.

Edström, Vivi "Hans-Eric Hellberg", i De skriver för ungdom, Btj 1978.

Engvall, Ingrid "Maria-gestalten i Hans-Eric Hellbergs författarskap" i Barn och kultur 1984:5.

Engvén, Ingvar Hans-Eric Hellberg. Böcker om Dalarna. Litteraturvägledning från Dalarnas biblioteksförbund 1966: 3.

Ericson, Stig "Hans-Eric Hellberg" i De skriver för ungdom. Btj 1975, s 43-46.

Holm, Annika "Kring Dalälven bor bokbarnen". Intervju. Dagens Nyheter 1971-06-07.

Klingberg, Göte Barn- och ungdomslitteraturen. NoK 1970, s. 192, 198, 204.

Kring den svenska ungdomsboken. NoK 1977, s. 42, 84f., 222, 237.

Kåreland, Lena Möte med barnboken - Linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet nr 50. Natur och kultur, Stockholm, 1994.

Littérature suédoise pour l'enfance et la jeunesse. SBI 1982.

Lundkvist, Ingemar "Inge Ihsgren", i Perspektiv KBS. Medlemsblad för Kriminalvårdens boksamlare, nr 2 1986, s 14-16.

Läsning för barn. 3 uppl. Bonniers 1978, s. 60, 124, 130f, 135, 166, 169, 175, 177f, 182, 184, 201. 4 uppl 1983.

Mählqvist, Stefan "Böckerna som aldrig tar slut - varför griper de nybörjarna?" Dagens Nyheter 1974-12-10.

Mählqvist, Stefan "Motiv och värderingar i långserieböcker", i Ska vi ge barnen skräplitteratur? Btj 1975, s 48-50.

Mählqvist, Stefan "Två skrivare i eget förlag". Dagens Nyheter 1979-12-11.

Mählqvist, Stefan Ungdomsboken och marknadskrafterna, i Litteratur och samhälle 1975: 2, s 39-40.

Neumann, Gerda Das Porträt der Frau in der Zeitgenössischen Jugendliteratur. München 1977, s 138-144.

"The Nils Holgersson plaque 1971". Bookbird 1971: 4, s 48.

Nordström, Gert Z "Den seriösa ungdomsbokens förpackning", i Ungdomsboken - värderingar och mönster. Liber 1984.

Ord och bilder för barn. Rabén & Sjögren 1979.

Persson, Lisa-Christina "Pristagarna". (Hans-Eric Hellberg o. Björn Berg.) Biblioteksbladet 1971: 7/8, s. 193-194.

Rönneholm, Magdalena "Vardagsnära ungdomsförfattare". Västerbottens Folkblad 1978-02-14.

Sandman Lilius, Irmelin "Hans-Eric Hellbergs barnböcker". Hufvudstadsbladet 1971-07-08.

"Scholarships awarded by Litteraturfrämjandet 1970". Bookbird 1971: 2, s 53.

Stjärne, Kerstin Fler passningar. Liber 1979.

Stjärne, Kerstin Passningar. Cave 1977, s 183-185.

Stjärne, Kerstin Vems är framtiden? Liber 1982.

Stybe, Vibeke Från snövit till Snobben. Ny uppl. W&W 1971, s.196.

Svensson, Sonja "Så skulle världen bli som ny - barn- och ungdomslitteratur efter andra världskriget" i Lönnroth/Göransson Den svenska litteraturen VI - Medieålderns litteratur. Bonnier Alba, Stockholm, 1993 (1990), s 221- 240.

Toijer-Nilsson, Ying Tro och otro i modern barnlitteratur. Verbum 1976.

Toijer-Nilsson, Ying 77 svenskspråkiga barnboksförfattare, Rabén & Sjögren 1986.

Westlin, Svea "Dumma barn sällsynta men inte dumma vuxna". Intervju. Dala- Demokraten 1969-01-27.

"Børnenes hvem-skrev-hvad". Politiken 1974, s 80.

Jugendbuchautoren aus aller Welt. D. 2. Leinmüller 1976.

Litteraturlexikon. NoK 1974, s. 103.

Svenska Barnboksinstitutets förvärvskatalog över referenslitteratur 1967-1973. SBI 1975, s. 64, 98.

Svenskt författarlexikon. D. 4-6. Rabén & Sjögren 1963-1975.

Svenskt litteraturlexikon. 2 uppl. Gle 1970, s. 234.

Vem är vem i barn- och ungdomslitteraturen. Rabén & Sjögren 1984.


[Förord ] [Böcker] [Noveller] [Pjäser, TV-serier, film] [Otryckt litteratur av Hellberg ] [Översättningar] [ Kassettböcker] [Artiklar av Hellberg ] [Litteratur om Hellberg ] [Otryckt litteratur om Hellberg

COPYRIGHT © 1996 HANS-ERIC HELLBERG RESPEKTIVE TONY ELGENSTIERNA.