[Förord] [Böcker] [Noveller]
[Pjäser, TV-serier, film] [Översättningar] [Kassettböcker]
[Artiklar av Hellberg] [Litteratur om Hellberg] [Otryckt om Hellberg]

Otryckt litteratur om Hellberg

Blomqvist, Ulla Förhållandet barn-vuxna i 60-talets barn- och ungdomsbok. Av Ulla Blomqvist, Agneta Ekstrand och Folke Almegius. Uppsats vid Göteborgs universitet 1970. 28 s.

Holm, Birgitta Barnet och döden, en studie av dödsmotivet i barn- och ungdomsböcker 1945-1970. Uppsats vid Uppsala universitet 1971. 56 s.

Matsson, Margareta Relationerna mellan pojkar och flickor i svenska ungdomsböcker 1944- 1969. Uppsats vid Göteborgs universitet 1970. 52 s.

Ransmark, Lena Förteckning över ett urval gestalter i Hans-Eric Hellbergs skönlitterära verk 1958-1974, specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan, Borås 1975. 12 s.

Svedner, Karin Mottagandet av Hans-Eric Hellberg i dagspress och sambindning 1961-1984, Specialarbete Högskolan i Borås Institutionen Bibliotekshögskolan 1987:28. 30 s.


[Förord ] [Böcker] [Noveller] [Pjäser, TV-serier, film] [Otryckt litteratur av Hellberg ] [Översättningar] [ Kassettböcker] [Artiklar av Hellberg ] [Litteratur om Hellberg ] [Otryckt litteratur om Hellberg

COPYRIGHT © 1996 HANS-ERIC HELLBERG RESPEKTIVE TONY ELGENSTIERNA.