[Förord] [Böcker] [Noveller]
[Pjäser, TV-serier, film] [Översättningar] [Kassettböcker]
[Artiklar av Hellberg] [Litteratur om Hellberg] [Otryckt om Hellberg]

Förord Bibliografi

Hellberg är en oerhört produktiv författare. Förutom mer än 70 publicerade böcker har han skrivit noveller, pjäser, film- och TV-manus, artiklar och mängder av kåserier. Jag hoppas att denna bibliografi ska kunna bringa någon mer reda i hans produktion och vara en hjälp inte bara för framtida Hellberg-forskare utan också för alla som är intresserade av svenska författares sätt att arbeta under 1900-talets fem sista decennier.

Jag har försökt sammanställa en så fullständig bibliografi som tiden medgett. Mest inkomplett torde listorna vara när det gäller publicerade och opublicerade noveller. Dessutom kan det mycket väl fattas en och annan översatt bok eftersom det varit oklart huruvida några av de antagna beställda böckerna verkligen tryckts. När det inte varit säkert har jag valt att inte nämna dessa verk över huvud taget.

Jag har inte tagit upp Hellbergs journalistik. Under 1950-talet skrev Hellberg omkring 350 dikter, noveller, filmrecensioner, artiklar och reportage för Borlänge Tidning. Från slutet av 1950-talet och fram till början av 1970-talet publicerade han kåserier i Borlänge Tidning, många under rubriken "Dagboken". Från slutet av 50-talet och ett par år in på 60-talet publicerades de ungefär en gång i veckan, därefter minst två gånger i veckan. Kåserierna publicerades till en början på en sida som hette "Ur dagsvimlet" och därefter på "Ugglans sida", som Hellberg själv redigerade. Ugglans sida publicerades också i Säters Tidning, Mora Tidning, Ludvika Tidning och Södra Dalarnes Tidning. Hellberg skriver fortfarande kåserier, men inte alls lika ofta. Sammanlagt uppskattar han att han skrivit omkring 1600 stycken.

Till sist ett par påpekanden: När ingen förlagsort nämns är det Stockholm. Under rubriken "Böcker" ryms både romaner och noveller - en uppdelning som inte är alldeles enkel att göra för barn- och ungdomsböcker.

Tony Elgenstierna.


[Förord ] [Böcker] [Noveller] [Pjäser, TV-serier, film] [Otryckt litteratur av Hellberg ] [Översättningar] [ Kassettböcker] [Artiklar av Hellberg ] [Litteratur om Hellberg ] [Otryckt litteratur om Hellberg

COPYRIGHT © 1996 HANS-ERIC HELLBERG RESPEKTIVE TONY ELGENSTIERNA.