Noveller

"Resan till Argentina", långnovell, skriven 1949, Ny Prosa Bonniers 1950.

 "Oändlig frid", långnovell, Ny Prosa Bonniers 1950.

 "Fadern, sonen och den helige ande", Idun 1951.

 "Den vackraste flickan på Irland", ill. Gene Holbrook, Borlänge Tidning 1953.

 "Jakten på juveltjuvarna", Westmanlands läns tidning, publicerad 1 dec 1956-4 maj 1957.

 "Rutan i rutan", saga i Bland tomtar och troll (sextioförsta årgången) 1968.

 "Trollkarlens son", saga i Bland tomtar och troll 1969.

 "Trollungen som skrek så dant", saga i Bland tomtar och troll (sextioandra årgången) 1969 (omtryckt 1977 och 1987).

 "Nio dagar med Dunder & Brak", ill Björn Berg, Dagens Nyheter, följetong i tio delar från och med 27 juni 1971.

 "Tomten som gick i omskolan", saga i Bland tomtar och troll (sextiofjärde årgången) 1971.

  "Trollungen som skrek så dant", saga i Bland tomtar och troll 1971 (omtryckt 1977 och 1987).

 "Trollkarlen", saga i Bland tomtar och troll (sextiofemte årgången) 1972.

 "Trollkarlens son", saga i Bland tomtar och troll (sextiosjätte årgången), 1973.

 "Trollstaven", saga i Bland tomtar och troll (sextiosjunde årgången), 1974.

 "Trollklubben" saga i Bland tomtar och troll (sextioåttonde årgången) 1975.

 "I ett stjärnhus på ett berg", saga i Bland tomtar och troll (sextionionde årgången) 1976.

 "Pojken som hade tur", saga i Bland tomtar och troll (sjuttioförsta årgången) 1978.

 "Den magiska tavlan", saga i Bland tomtar och troll (Sjuttioandra årgången) 1979.

 "En farfar, en farfar!" saga i Bland tomtar och troll (sjuttiofjärde årgången), 1981.

 "Hej hej hej hej hej hej tjofis", saga i Bland tomtar och troll (sjuttiofemte årgången), 1982.

 "Oliver vid världens ände", saga i Bland tomtar och troll (sjuttiosjätte årgången) 1983.

 "En kruka guld", saga i Bland tomtar och troll (sjuttiosjunde årgången) 1984.

 "En pappa att leka med", saga i Bland tomtar och troll (sjuttioåttonde årgången) 1985.

 "Trollstaven", saga i Bland tomtar och troll (sjuttionionde årgången) 1986.

 "En vild pojke", saga i Bland tomtar och troll (sjuttionionde årgången) 1986.

 "En farfar", novell i Femte Läseboken, antagen av Almqvist & Wiksell 1987.

 "Jens i Himmelrik", saga i Bland tomtar och troll (åttioförsta årgången) 1988.

 "Gnistor", novell i antologin Jag älskar dig, Bonniers/Gyldendal, Oslo 1988.

 Tolv verser i almanacka för Nordisk bok/Alla barns bokklubb, Malmö 1990.

 "Good-bye to Sloppy" i Cricket Magazine, Peru Illinois USA 1991.

 "The boy who got bitten by a flower", med Agneta Ginsburg,  i Cricket Magazine, Peru Illinois USA 1996. 


COPYRIGHT © 1996 HANS-ERIC HELLBERG RESPEKTIVE TONY ELGENSTIERNA.