Konsultation och orienterande samtal
* Inledande samtal för att tillsammans formulera dina behov och hitta möjliga vägar för att hantera din situation