Välkommen till Psykologrum.nu
   
Lisbeth Hellberg
* Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi
* Leg. psykoterapeut
* Handledare
* Psykoanalytiker IPA
   
Medlem av:
* Sveriges Psykologförbund
* Svenska psykoanalytiska föreningen IPA
(International Psychoanalytic Ass.)
* Riksföreningen PsykoterapiCentrum