Behandling
 
Psykodynamiskt inriktad psykoterapi
* för vuxna, ungdomar och barn
* långtids- och korttidsterapi, enskilt, i par eller grupp
* familj
 
Krisbearbetning - vid akuta händelser som:
* allvarlig sjukdom
* skilsmässa
* svåra olyckor
* anhörigs död
* förlossningstrauma
* utbrändhet
   
Psykoanalys för vuxna, barn och ungdomar
* spädbarnsmottagning: psykoanalys med spädbarn och deras föräldrar