Fritidskorten Lövstabukten och Grepen

Grepen
   Så här ser en överblick av sjökorten ut, som Wilbur Andersson varit den drivande kraften att ta fram. Det finns möjlighet att titta lite närmare på dem genom att klicka på det område du vill studera.
   Lövstabukten är den första produktionen med förstärkt landinformation och som synes har utvecklingen gått därhän, att Grepen har med den fullständiga kartbilden på land.

Lovstabukten Gävle oktober 2000-10-30. Intresset för och användningen av Fritidskorten har överträffat alla förväntningar. En del ändringar har inträffat genom åren, kolla av ditt kort på http://www.kustguide.net/, titta under menyn Sjösidan.

Sjöfartsverket och Tierps kommun samt föreningar och båtklubbar sköter numera om utmärkningen på den östra delen av Fritidkortet Lövstabukten

Gävle mars 2007. LÖVSTABUKTEN Andra upplagan. Nu finns en reviderad andra upplagan av Fritidskortet Lövstabukten. Eventuella rättelser hittar du som vanligt på Kustguide. Tänk på att Sjöfartsverkets hemsida och Ufs också är till god hjälp för att du alltid skall ha ett aktuellt kort. Kortet finns att köpa hos Lennart Ekerot, (ordf. Nöttö Båtklubb)Tel. 073425902.

   Båtklubbar och andra intresserade jobbar ständigt vidare för att hålla sjökorten aktuella och notera nyheter för kommande upplagor. Naturligtvis kan vi inte trycka nya kort lika ofta som sjöfartsverket. Istället öppnar vi här möjligheten att lätt komma åt de senaste nyheterna på internet och föra in dem i sitt sjökort. Det finns också möjlighet att lämna rättelser eller synpunkter på friditskorten, på Kustguide under menyn Sjösidan/Sjökort.
Grepen


Till Wilbur Anderssons hemsida

10
Uppdaterad: 01-11-12 ©Webgraph    Tel & Fax 0293-55055E-mail: msg@webgraph.se