Tillbaka till huvudsidan

Referenser och Källor

Källor:

  • Högertrafik- en handledning från Statens Högertrafikkommission, HTK 8:6 Wezäta Göteborg
  • Panorama 67, Per-Erik Lindorm, Albert Bonniers boktryckeri 1967 Stockholm
  • När Sverige Fick Hjul, George Johansson, Dag E Hogsten, 1981, ISBN 91-27-03337-6
  • Loppmarknader
  • Internet
  • Libris
  • Vänner, släkt och bekanta


Copyright 1997 Micke Pettersson

Dokumentet skapat 970929 av Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se