Tillbaka till huvudsidan

Litteratur om Högertrafikomläggningen

Jag gjorde under september 1997 en sökning med söktjänsten Libris, bibliotekens egen databas över litteratur och trycksaker de har. Jag fick följande svar på sökordet högertrafik. Om du vill veta mer så sök själv i Libris på högertrafik titlar och kolla vart dessa finns att tillgå, så kan du gå till det biblioteket och läsa i dem.

Träff 1 - 24 av 24

1 Högertrafik och massturism Östersund, 1995

2 Tio år i högertrafik Solna, 1977

3 Rätt och vett i högertrafik Stockholm, 1967

4 Förskoleålderns trafikfostran i högertrafik Stockholm, [1967]

5 Anvisningar för ändring av bensinstation i samband med övergång till högertrafik Stockholm, 1965

6 Högertrafik i Stockholm Schütz, Fredrik - Stockholm, 1966

7 P.M. angående vissa beskattningsfrågor i samband med omläggningen till högertrafik [Stockholm], 1964

8 Ett år i högertrafik Spolander, Krister - 1968

9 Höger om!. Studieplan Carnelid, Åke - Stockholm, 1966

10 Höger om! Carnelid, Åke - Stockholm, 1966

11 Högertrafik Stockholm, [1967]

12 Vad kostar det att övergå till högertrafik? Stockholm, 1953

13 Högertrafik 1954 års kommitté för utredning om högertrafik - Stockholm, 1954

14 Genomförandet av högertrafik i Stockholm Stockholm, 1967

15 Trafikarbetet i Göteborg Berndtson, G. - [Göteborg], [1968]

16 Biltrafikens snitthastighet i gatukorsningar av olika slag i Stockholm hösten 1964 samt ett försök till beräkning av lämplig hastighetsgräns efter övergång till högertrafik Stockholm, 1965

17 Högertrafik i Stockholm Schütz, Fredrik - Stockholm, 1966

18 I högertrafik Englund, S. Anders J. - Stockholm, 1967

19 Trafik- och motorkunskap Almelöv, Eric - Stockholm, 1969

20 Utredning rörande de ekonomiska konsekvenserna av hastighetsbegränsningar vid införandet av högertrafik Björkman, Bo - Stockholm, 1966

21 Rapport om en undersökning av olika metoder för att mäta opinionen i samband med folkomröstningen om högertrafik hösten 1955 Henrysson, Ronney - Stockholm, 1957

22 Kostnader för övergång till högertrafik Stockholm, 1961

23 Bör Sverige övergå till högertrafik och i så fall när? Stockholm, 1945

24 Betänkande med förslag till övergång till högertrafik i Sverige Stockholm, 1940


Copyright 970227 Micke Pettersson

Dokumentet skapat 970227 av Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se