Tillbaka till huvudsidan
 
Kollektivtrafiken drabbades 

Spårvagnar och bussar gick även de i vänstertrafik och omläggningen innebar att man var tvungen att konvertera även dessa. Det var ju inte lika lätt som med personbilarna , som ju bara bytte sida. 

Bussar och spårvagnar var ju anpassade till att plocka upp passagerare på en sida av vägen. Man fick alltså beställa nya fordon och i några fall byggdes det även om gamla fordon. 

Bild: Här bränner man spårvagnar 

I många städer ledde det även till att man lade ner Spårvagnstrafiken. Man skrotade helt enkelt bort spårvagnarna och många spårvagnsförare höll gravölsmöten. 

Under en tid före och efter omläggningen så körde man med fordon anpassade till vänstertrafik blandat med fordon anpassade till högertrafik. De bussar som var "fel" fick extra ljus signaler och skyltar påmonterade för att varna övriga trafikanter om att passagerarna gick av mitt i vägen. 

Enligt uppgift av Per Forström<per.forsstrom@mbox301.swipnet.se> byggde man i Göteborg hållplatser anpassade till högertrafikbussar redan innan omläggningen, dessa gick extra djupt in och med en refug mot gatan så att man skulle kunna gå av på vilken sida som helst. 
Per Forsström har gjort en intervju med Bengt Hultin som under 1960- och 70-talet mycket aktivt samlade fakta om bussar och busstrafik. Läs intervjun

Jag har pratat med några Bussveteran aktiva och jag skulle återkomma till dem för att se vad de kan skaka fram för material. 

Se mer information och bilder hos Spårvagnssidan skapad av en entusiast. Intervju om busstrafiken kring Dagen H 
av Per Forström <per.forsstrom@mbox301.swipnet.se> med Bengt Hultin som under 1960- och 70-talet mycket aktivt samlade fakta om bussar och busstrafik: 
--------------------------------------------------------- 
 
Fråga:
I Göteborg byggdes vissa hållplatser om till djupa fickor med refug för att högerbussar skulle kunna köras i trafik före dagen H, men gick det några vänsterbussar (utan högerdörrar) i trafik på dessa linjer efter dagen H?
Svar:
Jag har personligen inget minne av vänsterbussar i högertrafik. Det innebär inte att de inte fanns.
 Jag bodde ju i Borås på den tiden och besökte Göteborg endast sporadiskt. Har det förekommit är det dock i mycket liten skala och endast under kort tid. 
Överhuvud taget är högeromläggningen ett unikt exempel på en mycket välplanerad operation. Det fanns många planer på speciallösningar som inte behövdes eller som endast utnyttjades i liten omfattning. Se t.ex. om dispensbussar nedan.  Möjligehten att köra vänsterbussar i Göteborg är ett annat exempel. Köp av Stockholms A29:or till Göteborg ett annat som aldrig blev av. SJ:s köp av begagnade danska bussar som bara i mycket liten omfattning 
användes o.s.v. Man kan i dag tycka att man tog i för mycket, men då bör man hålla i minnet att ingen hade någon erfarenhet av en slik operation och facit visar ju att man hade marginalerna på rätt sida. Vad hade vi sagt om det varit tvärt om?
Fråga:
På vissa industribusslinjer eller andra linjer med ett fåtal hållplatser gick högerbussar i trafik före dagen H utan hållplatsombyggnader. Var dessa bussar utrustade med någon varningsblinksignalering till passerande biltrafik? I så fall, var anordningarna lagstadgade eller enligt trafikföretagens lokala praxis? Förekom trafik med vänsterbussar på dessa linjer efter dagen H?
Svar:
Det fanns en provisorisk föreskrift som tillät bussar med dörrar på fel sida. Dessa bussar var utrustade med en särskild skylt och orange blinkljus påminnande om dagens skolskjutsskyltar.
För att få köra med dessa i linjetrafik tror jag att man behövde någon sorts tillstånd, för meningen var nog inte att man skulle stanna utefter E4:an med dessa eller starkt trafikerade storstadsgator.
Jag såg en sådan buss bara på ett enda ställe och det var Gudmund Larssons buss som gick mellan Sälen och Tandådalen. Det användes också, såvitt jag har förstått, i mycket liten utsträckning, mycket mindre än vad som förmodligen var avsikten och jag tror inte alls det användes efter dagen H.
Möjligheten fanns dock och var en av alla "säkerhetsventiler" som inte behövdes.
För industribussarna i Göteborg tror jag att det var sådana som stannade vid de 
särskilt iordningsställda hållplatserna samt terminaler som Eketrägatan, 
Vågmästareplatsen och Klippan. Vissa av hållplatserna vid Volvo och Arendal var anpassade för bussar med dörrar på fel sida. Såvitt jag vet var inte någon buss vid GS utrustade med blinkljus och således inte några "riktiga" dispensbussar.
Fråga:
Exporterades några Göteborgsbussar (eller från någon annan stad) till Pakistan efter dagen H? Stämmer det i så fall att många av dem aldrig kom i trafik, utan stod och rostade i hamnen i Karachi i många år efter ankomst?
Svar:
Många bussar exporterades till Pakistan, dock tror jag inte att någon Göteborgsbuss hittade dit. Flera användes, men många lär, precis som du antyder, blivit stående. En viktig anledning till att inte alla användes är väl att det enda sättet att få reservdelar till så pass exotiska bussar som 50-talets Volvo och Scania-Vabis måste ha varit i Pakistan, var att ta från sämre exemplar för att reparera de bättre.
På bilder från Pakistan som jag sett, verkar det främst ha varit Malmöbussar och 
SJ-bussar som gått i trafik.
Det förekommer även uppgifter om att stockholmscapitoler exporterats till Afrika 
(jag tror att det var Kenya), men att det var på privat initiativ till skillnad mot 
Pakistanexporten som var del i något slags biståndsprojekt. Scanias representanter lär inte varit så glada över exporten till Afrika. Förmodligen hade de planer på att 
etablera en marknad där, men Capitolerna var tydligen i väldigt dåligt skick och namnet Scania blev liktydigt med skrot.
Fråga:
Byggföretaget BPA tog över några bussar efter dagen H, & som gick i interna 
personaltransporter några år. Fick de bussarna provisoriska högerdörrar? På en 
bild från 1969 har de vänsterdörrar som tycks vara i funktion, samt en skolljusskylt.
Svar:
GS B37 som gick för BPA hade inga högerdörrar. I varje fall gäller det 354 som 
jag har på bild.  Även 353 såldes till BPA.
Fråga:
Arendalsvarvet i Göteborg tog över några vänstertrafikbussar. Gick de enbart inom området eller även i trafik på allmän väg?
Svar:
Bussarna inne på Arendal gick endast innanför grindarna, från Skrovtorget och huvudporten. De var inte registrerade. När jag körde på GS hade de ett antal gamla B33.
Även SKF had bussar för interntransporter. Jag minns en gammal SJ-buss från samma tid, det vill säga mitten av 70-talet.

Copyright 970227 Micke Pettersson 

Dokumentet skapat 970227 av Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se