Tillbaka till huvudsidan
 
Historia om vänster/högertrafik
 

Enligt ett program i riksradions P1,Vetenskapsradion 21/3 1998, rådde vänstertrafik som praxis fram till 1718.

1718-1734 hade Sverige lagstadgad högertrafik. Detta var ett försök som lär har berott på att dåvarande kungen (Karl den 12:e ?) hade tagit intryck av reformationssträvande i Frankrike. Detta fungerade tydligen inte så bra ...

1734 återtogs vänstertrafiken officiellt.

1954 Folke Mossberg leder en utredning om trafik i Sverige vilken leder till bla folkomröstning om högertrafik, generell fartbegränsning i tätorterna (jag kommer tillbaks med mer fakta om fartbegränsningar).

Fri fart skylt jpg
Bild. Här upphör hastighetsbegränsning, FRI FART.

1955 Rådgivande Folkomröstning om Högertrafikomläggning.

1962 Förslag om kontrollbesiktning av bilar kom i Juli månad(infördes 1965).

1963 Den 10:e Maj beslöt riksdagen att högertrafik skall införas 1967.

1964-1967 En trafikomläggningsskatt för att finansiera omläggningen till högertrafik tas ut årligen av bilisterna. 20 kr för motorcykel, 40 kr för personbil, vars tjänstevikt ej överstiger 1100 kg samt 75 kr för annat motorfordon.

1967 Den 3:e September införs Högertrafik i Sverige.

Ett H märke


Copyright 970227 Micke Pettersson

Dokumentet skapat 970227 av Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se