Tillbaka till huvudsidan

Folkomröstningen 1955

1954 utredde regeringen om det skulle införas högertrafik i Sverige eller ej . Man kom fram till att det skulle införas högertrafik i Sverige söndagen 7 juni 1959 klockan fyra på morgonen . Men det var bara det att utredningens ordförande, Nils Löwbeer, reserverade sig. Dåvarande kommunikationsministern, Sven Andersson, föreslog att det skulle anordnas en folkomröstning, en mycket ovanlig åtgärd . Det bestämdes att denna rådgivande folkomröstning (läs även om andra folkomröstningar) skulle äga rum 16 oktober 1955.

Folkomröstningen föregicks av, som vid alla andra folkomröstningar, en intensiv valkampanj. Vardera sida hade blivit tilldelade en Miljon Kronor av statsmedel för att sprida sin propaganda. NEJ-sidan leddes av "Vänstergeneralen" Helge Berglund, för övrigt chef för Stockholms Spårvägar och ordförande i Svenska Ishockeyförbundet, och de bedrev en intensiv kampanj med många argument, men framför allt spelade de på folks rädsla för det okända ."Blodbad", "uppsikt över vägkant", "besvärligt att bygga om bussar och spårvagnar" så lät några fraser som cirkulerade. JA-sidan kom med argument som "säkerhet för utlänningar i Sverige och för svenskar utomlands", "turismen hämmas av vänstertrafik", "ratten på rätt sida", "säkrare omkörningar" .

Folkomröstningen genomfördes och NEJ-sidan vann en jordskredseger med hela 82,9 procent av rösterna , valdeltagandet hade visserligen varit lågt, bara 53 procent av de röstberättigande hade kommit till valurnorna. Regeringen bestämde att skjuta frågan på framtiden.


Copyright 970227 Micke Pettersson

Dokumentet skapat 970227 av Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se