Tillbaka till huvudsidan
 
Dagen H 
Söndag 3 september 1967

Alla som hjälpte till 

På natten inför dagen H arbetade 20 000 man med att färdigställa inför trafikomläggningen, det var mycket som skulle fixas ute på vägar och gator, gamla skyltar skulle täckas över och nya täckas av . 130 000 skyltar med ett lutande H på skulle sättas upp med några kilometers mellanrum utefter vägarna, som en påminnelse till alla trafikanter. Man hade ju även delat ut 12 miljoner påminnelselappar, en viktig distributionskälla för detta var givetvis bensinstationerna.

På själva dagen H fanns det drygt 8 000 man (poliser, militärpoliser och trafiksoldater) ute och vakade över trafiksäkerheten på gator och vägar. Till sitt förfogande hade de ca 1 500 bilar, 1 200 motorcyklar, 35 helikoptrar och långsamtgående flygplan.

Det fanns över 150 000 frivilliga vägledare ute vid 19 000 övergångställen för att hjälpa fotgängare.

till toppen av sidan

Nyckelfigurerna - Lars Skiöld och Olof Palme

De båda nyckelfigurerna i högertrafikomläggningen - generaldirektör Lars Skiöld och statsrådet Olof Palme - hade en hektisk helg. Det var intervjuer hit och dit, fotograferingar på de mest underliga platser, Radio och TV framträdanden och presskonferenser. De om några kommentarer som gått till historien:

Lars Skiöld : "Jag har inga besvär med sömnen och jag sover gott"

Olof Palme : " Fantastiskt! Kan någon tänka sig, att svenska folket upplevde en revolution för bara några timmar sedan ".

till toppen av sidan


Copyright 970227 Micke Pettersson

Dokumentet skapat 970227 av Micke Pettersson, pettersson@tsl.uu.se