:

Text©FredrikBerglund

Motorcykel 258 (Mc 258)Story

När det var dags att ersätta de gamla Jawa och Mc 256 startade försvaret en ny inhemsk upphandling. Monark, Husqvarna och Hägglunds var med i upphandlingen.
Försvaret satte upp en lista med krav på den nya motorcykeln. Den skulle vara automatväxlad, kunna köras i gångfart, kunna köra två utrustade soldater i 110 km/h samt att den skulle kunna gå på tomgång när den låg ned.

Samtliga bolag presenterade prototyper 1972. Monark drog sig dock tämligen tidigt ur upphandlingen under provfasen. Efter problem och klagåmål på dålig vinst drog sig även Husqvarna ur upphandlingen och Hägglunds blev ensama kvar. Hägglunds hade desvärre så stora tekniska problem att de fick avsäga sig kontraktet. De tog själva kontakt med Husqvarna som fick ta över.

Husqvarna blev klar med den första nya prototypen 1977, proven kördes 1978-79 och motorcykeln överlämnades till Försvarsmakten våren 1980. Det största som skillde denna nya motorcykel mot den Tidigare Husqvarnan var växellådan.
Efter proven från 72 hade Husqvarna tagit fram en ny automatisk växellåda, denna ersatte den hydrostatiska växellåda som tidigare använts.

Den nya motorcykeln från Husqvarna fick benämningen Motorcykel 258, 3000 exemplar tillverkades. Mc 258 var utrustad med en tvåtaktsmotor på 18 hk, den automatiska växellådan hade 4 växlar. Motorcykeln kunde utrustas med skidor, skidorna fjädrade upp när man inte tryckte ned dem.

Av de 3000 tillverkade motorcyklarna har 1000 stycken skrotats eller sålts, de övriga 2000 har överförts till FMCK (Frivilliga Motorcykelkåren).

Technical specifications

Manufacturer: Husqvarna
Length: ? meters
Width: ? meters
Hight: ? meters
Weight: 130 Kg
Engine: Husqvarna 2 stroke 18 hp.
Maximum speed: 110 km/h
Crew: Driver + 1
Operational range: ? km
Number in service: 3000
Service period: 1980 - 2006

Armament primary: None

mc258-2.jpg (39300 bytes)


mc258-1.jpg (31611 bytes)
mc258-3.jpg (26697 bytes)