VETENSKAPSFILOSOFI - Bokomslag "Draget från oändligheten"
        Det är en myt att vetenskapen bara frågar hur saker fungerar och inte varför.
    Om du får en beskrivning av hur en explosionsmotor fungerar förstår du förmodligen också varför den fungerar, därför att du har lärt dig vissa saker om hur naturlagarna fungerar. Det betyder i sin tur att du kan förklara fenomenet explosionsmotor om du bara har tillgång till en beskrivning av dess konstruktion och bränsletillförsel och tillämpliga naturlagar.


                    INTRODUKTION
    Det är en myt att vetenskapen bara frågar hur saker fungerar och inte varför.
    Om du får en beskrivning av hur en explosionsmotor fungerar förstår du förmodligen också varför den fungerar, därför att du har lärt dig vissa saker om hur naturlagarna fungerar. Det betyder i sin tur att du kan förklara fenomenet explosionsmotor om du bara har tillgång till en beskrivning av dess konstruktion och bränsletillförsel och tillämpliga naturlagar. Du vet förstås också då, åtminstone i princip, hur och varför explosionsmotorer byggs. Samma sak gäller för en mängd föremål, alltifrån flygplansvingar till fågelvingar.
    Men vänta nu. När det gäller en fågelvinge finns en viss skillnad i hur och varför den kommit till. Till skillnad mot en flygplansvinge har den inte konstruerats av någon. Varför den finns till är uppenbarligen för att få fågeln att flyga. Men den har konstruerats genom det blinda naturliga urvalet under evolutionens gång. Så trots att vi idag förstår hur och varför fågelvingarna får fågeln att flyga och att de är till just för att få fågeln att flyga så vet vi i och med Darwins evolutionsteori att de inte behöver byggas efter någon ritning. Vi behöver ingenjörer för att bygga explosionsmotorer och flygplansvingar men ingen ingenjör har varit inblandad i konstruktionen av fågelvingen. Vi kan förklara inte bara hur fågelvingen är konstruerad utan också varför och varför den fungerar med hjälp av beskrivningar av den och av naturlagar och av naturliga urvalet.
    Kan det då vara så att vi kan besvara inte bara frågor om hur naturen fungerar i sina detaljer, och varför dessa detaljer fungerar mot bakgrund av naturlagar, utan också frågan om varför naturlagarna fungerar. Kan man hitta förklaringar som inte inbegriper en allvetande ingenjör? Lägg märke till att i fallet med fågelvingen kunde man förklara varför den fungerar, med tanke på dess konstruktion och med vetskap om naturlagarna, utan att man behöver veta något om evolutionsteori. Den frågan uppkommer bara därför att vi dessutom vet att fåglar och fågelvingar inte alltid funnits, lika lite som explosionsmotorer.
    Naturvetenskapen vet idag så mycket i detalj om hur naturlagarna fungerar att man börjar kunna ställa frågor om vad som krävs för att de ska fungera som de gör, d v s varför de fungerar. Inom tiotalet år tror man sig idag kunna förklara naturlagarna. Inte bara fullt ut hur de fungerar, utan också varför och varför de finns till. Svaren på dessa yttersta av frågor, är naturligtvis något som av hävd varit förbehållet religiösa auktoriteter att uttala sig om. Och mycket riktigt har påven varit ute och hytt med sitt finger. Vissa frågor bör vetenskapen inte forska i har det låtit från det hållet.
    För många av oss torde det dock kännas som något av en gudagåva att i vår livstid förmodligen få de vetenskapliga svaren på varför vi finns. Om du käre läsare känner samma berusning inför den tanken så inbjuds du följa med på min färd för att hitta ett så bra utsiktsberg som möjligt för att få en skymt av de yttersta inskriptionerna när de väl avtäcks.