Populär Världsbildsvetenskap
    med MedVetTekt    © 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Skicka en tom e-post för gratisnummer  
   INDEX
   LIVSSYN
   WEBBOK
   EZINE
   LÄNKAR
   KONTAKT

Beställ min bok i tryck!Draget från oändligheten. Nu i tryck!
Tema Närvarokänsla
Del 1
Ingen idé utan känslor
Del 2
Det psykiska arvet
Del 3
Anden ur flaskan

Tema Kunskap
Del 1
Högsta fart i inlärningskurvan
Del 2
Kvantfysik och medvetande

Tema Uttryck
Del 1
Fria val i filosofi och vetenskap

Webdesign Indexkompaniet Nilsson HB


Framsidan
Bokpresentation
Publicerat
Förlagsutgivning
Vem är jag

Artikelsamling om världsbildsvetenskaplig forskning.

PicoSearch
  Hjälp

2003/2004/2005/2006/2007/2008

 En brajt sajt
KVANTBITAR HAR INTE LIV
Gå till PV vecka 17 2003
ARTIFICIELL INTELLIGENS PÅ RIKTIGT
Gå till PV vecka 20 2003
LIVET PÅ EN HINNA
Gå till PV vecka 21 2003
VI ÄR TROLIGEN SIMULERADE
Gå till PV vecka 22 2003
UTVECKLING TILL GODHET
Gå till PV vecka 23 2003
EVIG NÄRVARO
Gå till PV vecka 34 2003
Tema närvarokänsla: ÄR DET NÅGON HEMMA?
Gå till PV vecka 35 2003
Tema närvarokänsla: VAR HÖR IDÉER HEMMA?
Gå till PV vecka 36 2003
Tema närvarokänsla: HUR BÖRJAR KÄNSLORNA?
Gå till PV vecka 37 2003
Tema närvarokänsla: VEM ÄGER KÄNSLORNA?
Gå till PV vecka 38 2003
LIVET VI INTE KÄNNER
Gå till PV vecka 39 2003
Tema närvarokänsla: PROBLEM, VILKET PROBLEM?
Gå till PV vecka 40 2003
Tema närvarokänsla: VAD GÖR KÄNSLORNA HOS TANKEN?
Gå till PV vecka 41 2003
Tema närvarokänsla: VAD ÄR SKILLNADEN MOT DJUREN?
Gå till PV vecka 42 2003
Tema närvarokänsla: HUR LÅNGT NÅR GENERNA?
Gå till PV vecka 43 2003
GRODOR ÄR ROBOTAR
Gå till PV vecka 44 2003
Tema närvarokänsla: VAR KOMMER KULTUREN IN?
Gå till PV vecka 45 2003
Tema närvarokänsla: VILKA MINNEN KAN MAN LITA PÅ?
Gå till PV vecka 46 2003
Tema närvarokänsla: VAD ÄR EN MEM?
Gå till PV vecka 47 2003
Tema närvarokänsla: HUR KOMMER MEMERNA VIDARE?
Gå till PV vecka 48 2003
Tema närvarokänsla: FÅR VI UTOMJORDISK NÄRVARO?
Gå till PV vecka 49 2003
ETT SUPERLANDSKAP AV VAKUUM
Gå till PV vecka 50 2003
REFLEKTIONER INFÖR DET NYA ÅRET
Gå till PV vecka 03 2004
ATT VARA RIMLIGT OBJEKTIV
Gå till PV vecka 04 2004
FLÄTOR I DATORN
Gå till PV vecka 05 2004
Tema kunskap: KUNSKAPSTESER
Gå till PV vecka 06 2004
Tema kunskap: ÖVERLEVNADSSTRATEGIER
Gå till PV vecka 07 2004
INFLATIONSTEORINS STÄLLNING (DEL 1)
Gå till PV vecka 08 2004
INFLATIONSTEORINS STÄLLNING (DEL 2)
Gå till PV vecka 10 2004
Tema kunskap: HUR MÄTA FÖRÄNDRING?
Gå till PV vecka 11 2004
Tema kunskap: FÖRNUFT OCH EMPIRI
Gå till PV vecka 12 2004
Tema kunskap: ATT SPELA ELEKTRON
Gå till PV vecka 13 2004
Tema kunskap: ATT HÄRMA EN KVANTKORRELATION
Gå till PV vecka 14 2004
Tema kunskap: ATT TA DEL AV OÄNDLIGHETEN
Gå till PV vecka 16 2004
Tema kunskap: MULTIPLA MÖNSTER MULTIPLA MEDVETANDEN
Gå till PV vecka 17 2004
Tema kunskap: FRÅN MÖNSTER TILL UTTRYCK
Gå till PV vecka 18 2004
Tema uttryck: KAN VI VÄLJA VÅR HISTORIA?
Gå till PV vecka 19 2004
Tema uttryck: RATIONELLT SEXIGA KONSTUTTRYCK
Gå till PV vecka 20 2004
Tema uttryck: FRÅN LÄTE TILL HJÄRNESPERANTO
Gå till PV vecka 22 2004
Tema uttryck: HÖST ÄR BARA ETT ORD
Gå till PV vecka 35 2004
Tema uttryck: VAD ÄR ETT RÄTTVIST UTTRYCK?
Gå till PV vecka 36 2004
Tema uttryck: VARFÖR VI TAR ANSVAR
Gå till PV vecka 37 2004
Tema uttryck: BÖR VI HOPPA PÅ TÅGET?
Gå till PV vecka 38 2004
Tema relationer: ATT STIGA AV DET SLUTTANDE PLANET
Gå till PV vecka 39 2004
Tema relationer: RELATION ÄR PÅVERKAN
Gå till PV vecka 40 2004
Tema relationer: DET PSYKOANALYTISKA SPELET
Gå till PV vecka 41 2004
Tema relationer: VARTÅT DET LUTAR
Gå till PV vecka 42 2004
Tema relationer: PÅVERKAN UTAN SKÄL
Gå till PV vecka 43 2004
Tema relationer: PÅVERKAN UTAN SJÄL
Gå till PV vecka 44 2004
Tema relationer: PÅVERKAN UTAN SKULD
Gå till PV vecka 45 2004
Tema relationer: PÅVERKAN UTAN GRÄNS
Gå till PV vecka 46 2004
EVIGT LIV ÄR MÖJLIGT
Gå till PV vecka 47 2004
VAD BETYDER SAMMANHANGET?
Gå till PV vecka 48 2004
Tema Penrose: EN FABEL OM VETENSKAPENS URSPRUNG
Gå till PV vecka 49 2004
Tema Dawkins: EFTERKLOKHETENS DÅRSKAP
Gå till PV vecka 50 2004
Tema Penrose: IMAGINÄRA SAKER
Gå till PV vecka 51 2004
Tema Dawkins: GÅNG, HJÄRNAN OCH VI
Gå till PV vecka 02 2005
Tema Penrose: KOPPLINGAR MED HYPERFUNKTION
Gå till PV vecka 03 2005
Tema Dawkins: HÄRSTAMMAR VIA NÄRSTAMMAR
Gå till PV vecka 04 2005
Tema Penrose:ENKEL MAGI ÄR HYPERKOMPLEX
Gå till PV vecka 09 2005
Tema Dawkins:SVANS OCH FÄRGFÖRLUST
Gå till PV vecka 10 2005
Tema Penrose:MÅNGFALD OCH SYMMETRI
Gå till PV vecka 11 2005
Tema Dawkins:DEN FELANDE LÄNKEN
Gå till PV vecka 12 2005
Tema Penrose:PUNKTLÖS RUMTID
Gå till PV vecka 13 2005
Tema Dawkins:DEN LILLA SKILLNADEN
Gå till PV vecka 14 2005
Tema Penrose:BEPRÖVAD OSÄKERHET
Gå till PV vecka 15 2005
Tema Dawkins:MED MODERKAKAN GEMENSAMT
Gå till PV vecka 16 2005
Tema Penrose:MÅNGA VÄRLDAR
Gå till PV vecka 19 2005
Tema Dawkins:INGET FÖR PRIMITIVA SINNEN
Gå till PV vecka 20 2005
Tema Penrose:VERKLIGHETEN SOM MEDIUM
Gå till PV vecka 21 2005
Tema Dawkins:GAPET TILL REPTILERNA FYLLS UT
Gå till PV vecka 22 2005
ÄR DU SIFFERKUNNIG?
Gå till PV vecka 34 2005
Tema Penrose:CYKLAR MED STANDARDMODELLEN
Gå till PV vecka 35 2005
Tema Dawkins:VÅRA FISKLIKNANDE ANFÄDER
Gå till PV vecka 36 2005
Tema Penrose:ENTROPI OCH BIG BANG
Gå till PV vecka 37 2005
Tema Dawkins:INNAN VI TAPPAR HAKAN
Gå till PV vecka 38 2005
Tema Penrose:MÄTPROBLEMET I KVANTMEKANIKEN
Gå till PV vecka 39 2005
Tema Dawkins:DEN FÖRSTA 25:E DELEN AV VÅR SLÄKT
Gå till PV vecka 40 2005
Tema Penrose:SUPERSYMMETRI OCH SUPERALGEBRA
Gå till PV vecka 41 2005
Tema Dawkins:ÄR MÄN EN EVOLUTIONSSKANDAL?
Gå till PV vecka 42 2005
Tema Penrose:SUBJEKTETS ROLL INGET AXIOM
Gå till PV vecka 43 2005
Tema Dawkins:VÅRA MEST AVLÄGSNA DJURSLÄKTINGAR
Gå till PV vecka 44 2005
Tema Dawkins:VÅRT BEHOV AV PARASITER
Gå till PV vecka 45 2005
Tema Dawkins:DET BASALA BEHOVET ATT ÄTA LJUS
Gå till PV vecka 46 2005
Tema Dawkins:DET STORA HISTORISKA SAMMANTRÄFFANDET
Gå till PV vecka 47 2005
Tema Dawkins:BAKTERIER ÄR LIVETS UPPFINNARJOCKAR
Gå till PV vecka 48 2005
Tema Dawkins:LIVETS UPPKOMST
Gå till PV vecka 49 2005
Tema Dawkins:NO DIRECTION HOME
Gå till PV vecka 50 2005
MED INRIKTNING PÅ OÄNDLIGHETEN
Gå till PV vecka 02 2006
Tema oändligheten:ÄR RÖRELSE DELBAR?
Gå till PV vecka 03 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGHETENS KOSMOLOGI - NIVÅ 1
Gå till PV vecka 04 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGHETENS KOSMOLOGI - NIVÅ 2
Gå till PV vecka 05 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGHETENS KOSMOLOGI - NIVÅ 3
Gå till PV vecka 06 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGHETENS KOSMOLOGI - NIVÅ 4
Gå till PV vecka 07 2006
Tema oändligheten:EFFEKTIVA TEORIER OCH OÄNDLIGHET
Gå till PV vecka 09 2006
Tema oändligheten:ABSOLUT OÄNDLIGHET
Gå till PV vecka 10 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGT OCH EVIGT
Gå till PV vecka 11 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGA ONÅBARHETER
Gå till PV vecka 12 2006
Tema oändligheten:OÄNDLIGT ODÖDLIG
Gå till PV vecka 13 2006
Tema oändligheten:VIRTUELL OÄNDLIGHET
Gå till PV vecka 14 2006
Tema historia:HISTORIER OM HISTORIEN
Gå till PV vecka 16 2006
Tema historia:EN UNIK HISTORIA
Gå till PV vecka 17 2006
Tema historia:EN FOLKHEMSK HISTORIA
Gå till PV vecka 18 2006
Tema historia:EN DEMOKRATISK HISTORIA
Gå till PV vecka 19 2006
Tema historia:EN ANNAN HISTORIA
Gå till PV vecka 20 2006
Tema historia:BEREDSKAPSHISTORIER OCH VERKLIGHET
Gå till PV vecka 34 2006
Tema historia:HISTORISKA UPPGÖRELSER
Gå till PV vecka 35 2006
Tema historia:MARSHALLHJÄLPENS HISTORIA - DEL 1
Gå till PV vecka 36 2006
Tema historia:MARSHALLHJÄLPENS HISTORIA - DEL 2
Gå till PV vecka 37 2006
Tema historia:IDYLLISK HISTORIA
Gå till PV vecka 38 2006
Tema historia:HOTBILDER OCH HISTORIER BAKOM RYGGEN
Gå till PV vecka 39 2006
Tema historia:EN FÖRTRÄFFLIG HISTORIA
Gå till PV vecka 40 2006
Tema historia:NÄR ÖSTEUROPA FÖRSVANN
Gå till PV vecka 41 2006
Tema historia:SAMBESKATTNING OCH ENHETSSKOLA
Gå till PV vecka 42 2006
Tema historia:SEXTIOTALET
Gå till PV vecka 43 2006
Tema historia:FRÅN FLOWERPOWER TILL ÄGARMAKT
Gå till PV vecka 44 2006
Tema historia:MUREN FALLER
Gå till PV vecka 45 2006
Tema historia:NUTIDEN
Gå till PV vecka 46 2006
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 1
Gå till PV vecka 47 2006
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 2
Gå till PV vecka 48 2006
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 3
Gå till PV vecka 49 2006
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 4
Gå till PV vecka 50 2006
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 5
Gå till PV vecka 03 2007
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 6
Gå till PV vecka 04 2007
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 7
Gå till PV vecka 05 2007
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 8
Gå till PV vecka 06 2007
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 9
Gå till PV vecka 07 2007
CITAT UR "TEORIN OM INGENTING" KAPITEL 10
Gå till PV vecka 08 2007
VIRTUELLA OCH REELLA SYSTEMRENOVERINGAR
Gå till PV vecka 09 2007
Tema: Medvetande & Mekanism VILKA MEKANISMER SKA MAN LETA EFTER?
Gå till PV vecka 24 2007
Tema: Medvetande & Mekanism GRUNDEN ÄR REKURSIVA MEKANISMER
Gå till PV vecka 34 2007
Tema: Medvetande & Mekanism PROBLEMET MED IRREVERSIBLA MASKINER
Gå till PV vecka 35 2007
Tema: Medvetande & Mekanism KUNSKAP SOM ENERGIOMVANDLING
Gå till PV vecka 36 2007
Tema: Medvetande & Mekanism DEMONEN I MASKINEN
Gå till PV vecka 37 2007
Tema: Medvetande & Mekanism ATT ÅTERANVÄNDA INFORMATION
Gå till PV vecka 38 2007
Tema: Medvetande & Mekanism KUNSKAP HÄMTAS INIFRÅN
Gå till PV vecka 39 2007
Tema: Medvetande & Mekanism PERSPEKTIV PÅ MENING
Gå till PV vecka 40 2007
Tema: Medvetande & Mekanism ATT SKAPA EN KREATIV MASKIN
Gå till PV vecka 42 2007
Tema: Medvetande & Mekanism EFFEKTIV KOMPLEXITET
Gå till PV vecka 43 2007
Tema: Medvetande & Mekanism INFORMATION IN MEMORIAM
Gå till PV vecka 45 2007
Tema: Medvetande & Mekanism TANKEN SVINDLAR
Gå till PV vecka 46 2007
Tema: Medvetande & Mekanism INTE SOM DU TROR
Gå till PV vecka 47 2007
Tema: Medvetande & Mekanism VI ÄR INTE MÅLET
Gå till PV vecka 48 2007
Tema: Medvetande & Mekanism MEDAN VI BLUNDAR
Gå till PV vecka 49 2007
Tema: Medvetande & Mekanism FRÅN FRIKTION TILL MEDVETANDE
Gå till PV vecka 50 2007
Tema: Medvetande & Mekanism TRYCKET FRÅN KÄNSLORNA
Gå till PV vecka 02 2008
Tema: Medvetande & Mekanism VEM HÅLLER I STYRET?
Gå till PV vecka 03 2008
Tema: Medvetande & Mekanism DET VERKLIGA PROBLEMET
Gå till PV vecka 04 2008
Tema: Medvetande & Mekanism VÄRT ATT FANTISERA OM
Gå till PV vecka 05 2008
Tema: Medvetande & Mekanism VILJANS FYRVERKERI
Gå till PV vecka 06 2008
Tema: Medvetande & Mekanism FYLL I MED NÄRMINNET
Gå till PV vecka 07 2008
Tema: Medvetande & Mekanism FÖRBRYLLANDE KÄNSLOR
Gå till PV vecka 08 2008
Tema: Medvetande & Mekanism VÅR GÖMDA SKATT
Gå till PV vecka 10 2008
Tema: Medvetande & Mekanism VÅR LOTT ATT GÖRA UPPROR
Gå till PV vecka 11 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar INFORMATION PÅVERKAR ALLT
Gå till PV vecka 22 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar VAD ÄR INFORMATION?
Gå till PV vecka 23 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar DE MINSTA BITARNA
Gå till PV vecka 35 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar INFORMATIONSPARADOXEN
Gå till PV vecka 36 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar ALLT ÄR YTA
Gå till PV vecka 37 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar IT I VERKLIGHETEN
Gå till PV vecka 38 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar KOHERENTA BERÄKNINGAR
Gå till PV vecka 39 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar IDÉER ÄR SUBVERSIVA
Gå till PV vecka 40 2008
Symmetribrott SPONTAN SKAPELSE
Gå till PV vecka 41 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar EFFEKTIV KUNSKAP
Gå till PV vecka 42 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar KVANTBITARNAS SUPERKRAFTER
Gå till PV vecka 43 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar DUBBELSPALTSPARADOXEN
Gå till PV vecka 45 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar ALLA PARTIKLAR I EN PUNKT
Gå till PV vecka 46 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar SUPERPOSITIONERING
Gå till PV vecka 47 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar VERKLIGHETENS VIKT
Gå till PV vecka 49 2008
Tema: Bitar & Kvantbitar LEKSAKSMODELL
Gå till PV vecka 03 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar REGLER FÖR GRINDPASSAGE
Gå till PV vecka 04 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar KATETER OCH KVANTTILLSTÅND
Gå till PV vecka 05 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar ENKEL SERIEKOPPLING
Gå till PV vecka 06 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar TRÅKIG SKOLMATTE RÄCKER
Gå till PV vecka 07 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar EFFEKTIV SANNOLIKHET
Gå till PV vecka 08 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar KVANTPARADOX AVMYSTIFIERAD
Gå till PV vecka 10 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar EPR OCH BELLS UTMANING
Gå till PV vecka 11 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar UTMANANDE KORRELATION
Gå till PV vecka 12 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar SPLITTRING OCH ÅTERFÖRENING
Gå till PV vecka 13 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar BELLS OLIKHET BRYTS KVANTLIKT
Gå till PV vecka 14 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar PÅ EN VERKLIG GREN AV MÅNGA
Gå till PV vecka 19 2009
Tema: Bitar & Kvantbitar DET OBESKRIVBARA BAKOM ALLT
Gå till PV vecka 20 2009