Populär Världsbildsvetenskap
med MedVetTekt  © 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

"Min avatar
heter Apmel"

Reseskildringar
från en
annan värld

Till Bloggen

Apmel     Besök vår butik
Bokhandeln för vissa och ovissa
  Bokhandeln för vissa
        och ovissa
   INDEX
   LIVSSYN
   WEBBOK
   EZINE
   LÄNKAR
   KONTAKT

Beställ boken i tryck!
Draget från oändligheten

andra upplagan ute nu

Tema Oändligheten
Arkiverade temaartiklar

Beställ boken i tryck!
Mångfaldens mönster
med omslagsbild av Konstnär och illustratör

Tema Närvarokänsla
Del 1
Ingen idé utan känslor
Del 2
Det psykiska arvet
Del 3
Anden ur flaskan

Tema Kunskap
Del 1
Högsta fart i inlärningskurvan
Del 2
Kvantfysik och medvetande

Tema Uttryck
Del 1
Fria val i filosofi och vetenskap
Del 2
Moral och samhälle

Tema Relationer
Del 1
Abstraktioner och konkretioner
Del 2
Påverkan och avsiktWebdesign Indexkompaniet Nilsson HB


Framsidan
Bokpresentation
Publicerat
Förlagsutgivning
Vem är jag

Aktuellt ezine om världsbildsvetenskap.   Arkiverat

PicoSearch
  Hjälp

Vecka 35
Köp Teorin om ingenting här
 [Skaffa knapp]

 

    Tema: Avslut?        

   

 

ÄR DU SIFFERKUNNIG?

 

 

 

Om en dryg månad har jag drivit min firma Indexkompaniet (index betyder visare eller pekare) i 13 år. I över tio år har jag skrivit om Populär Världsbildsvetenskap på nätet. Jag har givit ut åtta böcker sedan 2001. Virtuella världar har jag bloggat om (Min avatar heter Apmel) sedan januari 2007.

Det är dags att stanna upp och tänka efter. Jag ger mig själv till slutet av september att bestämma huruvida jag ska fortsätta skriva/översätta och förlägga böcker. Den fortsatta utgivningen av denna publikation kommer att vara avhängigt det beslutet.

I dessa tider av beslut om hur man ska möta en världspandemi vill jag åter ge er ett litet brandtal för betydelsen av att kunna hantera siffror själv och inte lita alltför mycket på andras slutsatser som jag skrev för fyra år sedan. Jag kommer att brottas vidare med vetenskapliga och andra viktiga frågeställningar för min världsbild. Om det sedan blir privat eller får en fortsättning här visar sig om en månad.

"I den rika världen tar vi läskunnigheten inte bara för given, utan också som ett måste. Men hur är det med sifferkunnigheten?

Sannolikheten att en kvinna i fyrtio till femtioårsåldern, utan några uppenbara symtom, har bröstcancer är 0,8 procent. Sannolikheten att en kvinna med bröstcancer testar positivt vid en mammografi är 90 procent. Sannolikheten att en mammografitest utfaller positivt även om kvinnan inte har bröstcancer är 7 procent. Vad är sannolikheten att en symtomfri kvinna som testar positivt på en mammografitest de fakto har bröstcancer?

Detta är ingen ovanlig frågeställning i vårt moderna samhälle, men hur var det med sifferkunnigheten? Blev du osäker? Du kanske tänker att det inte gör så mycket, för om du mot förmodan skulle hamna i den obehagliga situationen att du själv eller någon när och kär behövde ställa sig den frågan, så finns det alltid en doktor till hands som vet hur det ligger till. På ett universitetssjukhus i Tyskland utfördes ett test av Max Planck Institutet för Mänsklig Utveckling där 24 läkare fick just denna fråga. Svaren från läkarna varierade mellan 1 procent och 90 procent! Bara två behandlade frågeställningen korrekt. Nu blev du ännu osäkrare, eller hur?

Vid testet fick ytterligare 24 läkare svara på en fråga med exakt samma innehåll, men ställd på ett mindre matematiskt sätt. Se om du känner dig säkrare på svaret då...

8 av 1000 kvinnor i fyrtio till femtioårsåldern, utan några uppenbara symtom, har bröstcancer. Av dessa 8 kvinnor skulle 7 testa positivt vid en mammografi. Av de återstående 992 kvinnorna som inte har bröstcancer skulle ett mammografitest ändock utfalla positivt för ca 70 kvinnor. Hur stor andel av de 77 kvinnorna som testats positivt har de fakto bröstcancer?

Det rätta svaret 9 procent (7 av 77) gavs nu av knappt hälften (11) av läkarna. 5 av läkarna trodde fortfarande att sannolikheten för bröstcancer vid positivt mammografisvar var 70 procent eller mer.

Att vara sifferkunnig är alltså viktigt i vårt samhälle. Att inte behöva sätta tillit till auktoriteter, utan att kunna räkna ut risker med sina livsbeslut själv är fortfarande nödvändigt. Det brukar heta att HIV-tester, som upprepas med positivt utfall, är 100 procentiga. Sådana djur existerar inte när människor är inblandade. Fel som begås i laboratorierna som tar hand om testerna och vissa sällsynta medicinska åkommor gör att antalet falska positiva utslag vid HIV-tester även i den rika och välutbildade delen av världen är ca 1 på 10000. I samma del av världen är förekomsten av HIV hos män med lågt riskbeteende också ca 1 på 10000. Om 10000 heterosexuella män utan känt riskbeteende som bor i Sverige lät HIV-testa sig skulle man förvänta sig att en verkligen hade HIV. Denne man skulle med 99,8 procents säkerhet få ett positivt HIV-besked. Av de återstående 9999 männen är det dessutom troligt att ytterligare en skulle få ett falskt positivt utslag. Hur stor andel av dessa två som testats positivt skulle de fakto vara smittade av HIV? 1 av 2 (50%) är alltså det förbluffande svaret! Det ska tilläggas att förhållandet blir ett annnat om man testar enbart personer med stort riskbeteende, eller personer med symtom.

Detta kan vara något att tänka på i tider där man börjat debattera om det verkligen är nödvändigt att alla ska behöva läsa matematik. Andelen icke sifferkunniga är ett jätteproblem redan idag!"


Referens:
Reckoning with risk ;Gigerenzer

Diskutera vidare med Lennart i FaceBook.


MedVetTekt -veckans notiser inom Medicin Vetenskap och Teknik
Nu även som blogg med RSS-feed

Istället för de vanliga notiserna hänvisar jag denna gång direkt till källan jag använt under alla år: http://www.eurekalert.org/index.phpTema Penrose
Beställ PVs boknummer

Tema Dawkins
Tema Historier Nytt nummer
Tema Medvetande&Mekanism
PV gratis i din epost

Lennart Nilssons bloggsamling
Utan jag i himmelen

Teckningar

Gåtans njutning Läs mer
Idéer
Den mänskliga personligheten..Läs mer
Minnen
”I min själs universum är jag solen”, sa Jenny............. Läs mer
Varsel
Fantasier låter oss få armbågsutrymme mellan stimuli... Läs mer
Bokversion

Ute nu. 184:- Beställ!Bokpris.com