Ministermordet i pressen

Nyhetsjournalistiken är en viktig del av vår vardag, den är därför också viktig att studera ur olika perspektiv. Det perspektiv som främst intresserar mig är nyhetsinnehållets kommersialisering. Att det journalistiska arbetet måste finansieras på något sätt är självklart. Men idag betraktas nyheten, alltså beskrivningen av den verkliga händelsen, ofta som en produkt avsedd för en marknad. Detta innebär att nyheten underställs marknadens krav vilket leder till att traditionella journalistiska principer hamnar i bakgrunden. Den amerikanske medieforskaren John H. McManus kallar denna typ av journalistik för marknadsdriven journalistik. Marknadsdriven journalistik är journalistik som fokuserar på sensationer och underhållning, den förenklar snarare än problematiserar.

Ministermordet i pressen är min D-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap som jag skrev hösten 2003. Syftet med min studie var att undersöka och beskriva Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av överfallet och mordet på utrikesminister Anna Lindh. De frågor jag ville ha svar på rörde nyhetskällor, spekulation samt dramatisering.

Läs uppsatsen (2.66 MB)

Läs sammanfattningen (102 KB)