Nyhetsbanken - den oberoende nyhetskällan!

Aldrig har väl behovet av oberoende media varit så stort som i vår tid, när den massmedia i många frågor går i samlad flock, istället för att kritiskt granska samhälls- och kulturfrågor ur olika synvinklar.
 
Nyhetsbanken har startats av Föreningen för oberoende journalistik (FOJ) som du kan bli medlem i genom att betala årsavgiften på 500 kr. Skicka pengarna till Stefan Lindgren, bankgiro 403-2132 och uppge din epostadress för bekräftelse.
Vill du medarbeta i Nyhetsbanken? Vi behöver skribenter i skilda ämnen. Symboliska honorar utgår efter överenskommelse i form av böcker. Skriv till nyhetsbanken at gmail.com..