Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Elevvård

Elevvården i skolan skall ha den enskilde elevens behov och intresse som utgångspunkt för sitt arbete. Elevvård handlar om att barnen skall må bra i skolan och det är skolans rektor som har det övergripande ansvaret i dessa frågor.

Hur elevvården är organiserad kan skilja sig från kommun till kommun. Till elevvårdspersonal räknas skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolläkare.

Elevvårdsfrågor behandlas på elevvårdskonferenser. I elevvårdskonferenser deltar elevvårdspersonal, annan berörd personal samt rektor.

En välfungerande elevvård kräver att all personal i skolan samarbetar för barnets bästa. Föräldrar och elever bör vara informerade om att elevvårdskonferenser äger rum. De bör också vara inbjudna att delta om så är möjligt. Föräldrar som är förhindrade att delta på elevvårdskonferensen skall delges protokoll om vad som har sagts och beslutats under mötet.

Beslut i elevvårdsfrågor omfattas inte av sekretesslagen. I övrigt gäller sekretess för sådant som tas upp inom ramen för elelvvården om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

SKOLAN SOM ARBETSPLATS>>>

BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

SKOLANS MÅL>>>

SKOLANS ROLL>>>

SKOLSITUATIONEN FÖR BARN MED NEUROPSYKIATRISKA SVÅRIGHETER>>>

SKOLMILJÖN>>>

MOBBNING>>>

SKOLLAGEN>>>

LÄROPLANEN - LPO94>>>

 
Uppdaterad
2002-01-06
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom