Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Neuropsykiatri ur olika perspektiv

Olika perioder i livet ställer olika krav på människor. Innan barn börjar skolan är inte kravnivån så hög och ett barn med lättare neuropsykiatriska svårigheter klarar sig i allmänhet bra. När så kravnivån höjs såväl i skolarbetet som i det sociala livet börjar svårigheterna oftast att accelerera. Många får svårt att klara skolan och mobbning av barn med neuropsykiatriska svårigheter är allt för vanligt under dessa år.

När barnet blir äldre och närmar sig tonåren dyker nya problem upp. Impulsiviteten kan kan locka personen att hitta på saker som sedan får större konsekvenser än tonåringen tänkt sig. Det kan vara mycket känsligt att få en diagnos under denna period. Men för vissa innebär puberteten istället en period då symtomen minskar, för en del försvinner de helt.

I vuxenlivet kan många skapa sig en tillvaro som är anpassad efter den egna personligheten och många lär sig att kompensera för sina svårigheter. För en liten del innebär svårigheterna ett livslångt handikapp med ständiga misslyckanden och missförstånd.

 

POSITIVA SIDOR (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

FAMILJEN>>>

KAMRATKONTAKTER>>>

TONÅREN (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

SEXUELLA ÖVERGREPP>>>

NEGATIV UTVECKLING>>>

 

 
Uppdaterad
2002-01-06
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom