Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Tvångssyndrom - OCD

OCD står för Obsessive Compulsive Disorder och är den engelska beteckningen för tvångssyndrom. Obsession betyder upprepade, påträngande och oönskade tankar som ofta är ångestväckande. Compulsion betyder rörelser eller handlingar som mer eller mindre ofrivilligt upprepas på ett närmast rituellt sätt.

Tendens till viss tvångsmässighet finns hos alla människor. Alla har vi någon gång kontrollerat en extra gång att spisplattan är avstängd eller om kontakten till strykjärnet är utdragen. Vi kan alla få olika former av tvångsmässiga impulser men klarar ändå av att hålla emot och inte dras med i tvånget. En person som lider av tvångssyndrom klarar inte detta utan följer de impulser som uppkommer i tanken.

"Oro, tvivel, vidskeplighet – detta är vanligt i livet. Men när det går till överdrift – som att tvätta händerna i många timmar eller köra runt kvarteret för att kontrollera att det inte skedde någon olycka – då kan diagnosen OCD ställas. Vid OCD är det som om hjärnan hakar upp sig på en speciell tanke eller impuls som inte vill släppa. Människor som drabbas av OCD säger ibland att det är som ’mental hicka’; det släpper inte" (Nilsson 1998).

Tvångshandlingar

Enligt Iglum (1999) drabbas barn av tvångstankar och tvångshandlingar på samma sätt som vuxna och får samma symtom. Handlingarna utförs för att minska ångesten. Det kan vara svårt att skilja på sammansatta motoriska tics och vissa former av tvångshandlingar. Den som lider av tvångssyndrom är dock själv klar över det ologiska och onödiga i sina tvångstankar och tvångshandlingar. De anstränger sig ofta för att dölja sina symtom för andra. Invecklade ritualer när det gäller morgon- och kvällsgöromål på t.ex. toaletten är vanliga. För att åtgärda den här typen av problem krävs oftast experter.

Förekomst

Thomsen (1997) skriver att debutåldern för tvångssyndrom, som ofta är mellan 9 - 13 år, är densamma för flickor och pojkar. Undersökningar på vuxna patienter har visat att ca 2/3 fått sina symtom innan de fyllt 18 år. I sällsynta fall har barn i 3 - 4 årsåldern haft klara symtom på tvångssyndrom. Som vuxna är det lika många män som kvinnor som söker hjälp för tvångssyndrom. Bland barn är det 1/3 flickor och 2/3 pojkar som söker hjälp.

Undersökningar har visat att tvångssyndrom är mycket vanligare än man tidigare trodde. Uppskattningsvis har ca 2 - 3 % tvångssyndrom under någon period av sitt liv.

Ofta hemlighåller människor sina tvångstankar och tvångshandlingar. De tycker att det är pinsamt att avslöja sina tvångssymtom för andra eftersom de är jagfrämmande och ofta har bisarra uttrycksformer. Eftersom många hemlighåller sina symtom är siffrorna antagligen att betrakta som minimiangivelser. Lätta tvångssymtom uppträder hos många barn och ungdomar under uppväxten. Dessa är sällan av den svårighetsgraden att de kan kallas tvångssyndrom.

Social tillbakadragenhet och isolering är ofta de första synliga symtomen på tvångssyndrom.

Symtom

De flesta med tvångssyndrom har både tvångstankar och tvångshandlingar och har många olika tvångssymtom samtidigt. I individuella fall kan en person ha tvångstankar utan tvångshandlingar och omvänt.

Vanligaste tvångstanken är rädslan för smuts och smitta. Ofta knyts denna rädsla till överdrivna tvättningsritualer. Om personen hindras att utföra sina tvättningsritualer kommer det att känna våldsamt obehag eller ångest. Tvångstankar om sjukdom och död är också vanligt och kan nästan få en hypokondrisk karaktär. Det kan också finnas upprepade tankar om att tillfoga sig själv eller andra smärta. Nilsson och Pelling (1999) menar att då hotet mot människan utgjordes av bakterier och parasiter var det av största värde att hålla sig ren. I dag ser inte verkligheten och faran ut på samma sätt och en överdriven renlighet kan leda till tvångsproblem.

Näst vanligaste tvångssymtomet är kontrolleringsbehov. Personen måste då gång på gång kontrollera vissa saker t.ex. om ytterdörren är låst, plattorna avstängda, lamporna släckta, barn måste kontrollera var föräldrarna är osv. Att ha kontroll på tillvaron har dock ett stort överlevnadsvärde.

Tvångshandlingarna kan också yttra sig i behov av att tvätta sig i flera timmar efter att man tagit i något och trots det inte uppleva att händerna blir rena. Vissa individer har behov av symmetri och vill att saker och möbler skall stå på ett alldeles bestämt och symmetriskt sätt. Andra är hela tiden tvungna att räkna t.ex. antalet hus eller fönster på väg till skolan. En del tänder och släcker flera gånger innan de är säkra på att det är släkt, ändå kan tvivlet finnas kvar.

När behov av perfektion förekommer i starkt överdriven omfattning kan det vara tecken på tvångssyndrom.

FÖRLOPP OCH BEHANDLING>>>

 

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER>>>

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER - INNEBÖRD OCH ORSAK>>>

OMGIVNINGENS REAKTIONER>>>

ADHD - FÖREKOMST OCH ÄRFTLIGHET (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

DAMP (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

ASPERGERS SYNDROM (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

TOURETTES SYNDROM (EN SIDA FÖLJER)>>

TVÅNGSSYNDROM (EN SIDA FÖLJER)>>>

FETALT ALKOHOLSYNDROM>>>

XXY - KLINEFELTERS SYNDROM>>>

TROTSSYNDROM OCH UPPFÖRANDESTÖRNING>>>

 
Uppdaterad
2002-01-06
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom