Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

ADHD - Biologiska rytmer

Barn med ADHD har ofta från spädbarnsåret svårt att utveckla en regelbunden dygns- och måltidsrytm. Många har sömnproblem. Det kan yttra sig som svårigheter att somna in, sover korta stunder, vaknar mycket tidigt, eller sover tvärtom mycket tungt och kissar på sig under sömnen.  Många har mycket mardrömmar, vissa går i sömnen och en del har nattskräck. Sömnbrist bidrar i många fall till koncentrationssvårigheter och dåligt humör.

Sömnproblemen brukar bli bättre med åren men många med ADHD har hela livet med sig ett avvikande sömnmönster, de är riktiga nattugglor som gillar att dra sig länge på morgnarna.

Vad gäller maten så är del aldrig hungriga vid måltider, medan andra ständigt vill ha något att äta. En del har ett svängande blodsocker och behöver tät tillförsel av näring, de är sugna hela tiden. Vissa tycks sakna mättnadskänsla och kan äta i stora mängder mat.

Motorik

Dålig motorik är energikrävande och ger sämre uthållighet.  Många har låg muskeltonus i vila vilket ger upphov till trötthet och svårigheter med att sitta stilla.

Dålig öga- handkoordination gör att barnen med ADHD många gånger ger upp försöken med att rita och skriva, eftersom de blir så missnöjda med vad de åstadkommer.

SKRIVA.WMF (4790 bytes)

Den bristande motoriska förmågan påverkar personens självbild negativt. Svårigheter med motorik hör dock främst samman med DAMP och den intresserade läsaren hänvisas till sidorna om DAMP.

Sinnesintryck - perception

Perceptionsstörningar är också framförallt förknippade med DAMP men förekommer i väldigt hög grad även vid ADHD. För att undvika trista upprepningar har jag samlat alla perceptionsstörningar på sidan om DAMP. Vad som står där gäller även för ADHD.

ADHD - FÖREKOMST OCH ÄRFTLIGHET>>>

HYPER OCH HYPOAKTIVITET>>>

SVÅRIGHETER MED UPPMÄRKSAMHET OCH IMPULSIVITET>>>

GENERALISERINGSSVÅRIGHETER>>>

SOCIAL OMOGNAD>>>

 

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER>>>

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER - INNEBÖRD OCH ORSAK>>>

OMGIVNINGENS REAKTIONER>>>

DAMP (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

ASPERGERS SYNDROM (FLER SIDOR FÖLJER)>>>

TOURETTES SYNDROM (EN SIDA FÖLJER)>>

TVÅNGSSYNDROM (EN SIDA FÖLJER)>>>

FETALT ALKOHOLSYNDROM>>>

XXY - KLINEFELTERS SYNDROM>>>

TROTSSYNDROM OCH UPPFÖRANDESTÖRNING>>>

 
Uppdaterad
2002-01-06
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom