Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Kontakter

Att på olika sätt vara i kontakt med andra människor med liknande erfarenheter upplevs av de flesta som positivt.

Att vara medlem i en förening kan vara en tillgång. Genom föreningen kan du ofta få hjälp även av juridisk karaktär och inom föreningarna finns stor kunskap om neuropsykiatriska svårigheter.

På följande sidor hittar du länkar där du kan kommunicera med andra. Det finns olika snackgrupper på föräldraNätet som besöks flitigt och som rekommenderas för den som söker stöd.

KOMMUNIK.WMF (2934 bytes)

På NeuroNätet kan du diskutera och debattera på diskussionssidan. I gästboken är alla välkomna att lämna sina synpunkter, kanske du även söker efter nya vänner.

Det finns en mängd olika mailinglistor. Om och hur de fungerar är jag inte helt insatt i. Hör gärna av er om någon mailinglista som är listad på NeuroNätet inte fungerar eller om du känner till någon annan lista som inte finns med här.

RIKSFÖRENINGAR>>>

LOKALA FÖRENINGAR>>>

DAMPENS HUS>>>

MAILINGLISTOR OCH SNACKGRUPPER>>>

NEURONÄTETS EGEN DISKUSSIONSSIDA>>>

GÄSTBOKEN>>>

 
Uppdaterad
2002-01-05
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom