Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

När du tycker att myndigheter har fel

Om en myndighet har fattat ett beslut som rör dig och du är missnöjd så har du möjlighet att klaga på beslutet. Du har alltid rätt att få veta av den beslutande myndigheten vart du ska vända dig för att klaga på beslutet. Överklagan måste ske skriftligt, men det är inte så viktigt att du uttrycker dig formellt.

Klagomål eller synpunkter (ej överklagande av myndighetsbeslut) på hur de sociala organen sköter ditt ärende riktas till länsstyrelsen.

Hur överklagar man ett beslut?

Det finns två sätt att klaga på kommunala beslut
- kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) och
- förvaltningsbesvär.

Vill man ha en ändring av beslut som fattats av socialnämnden klagar man hos länsrätten via förvaltningsbesvär. Länsrättens beslut om vård kan överklagas till kammarrätten.

Är du missnöjd med ett skolbeslut som går att överklaga har du möjlighet att skriftligen vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat.

Om du får avslag på din ansökan hos Försäkringskassan, eller av andra skäl är missnöjd med beslut därifrån, kan du överklaga det.

 

Laglighetsprövning/kommunalbesvär>>>
Förvaltningsbesvär>>>
Överklaga LVU>>>
Överklaga ett skolärende>>>
Överklaga Försäkringskassans beslut>>>

 

 
Uppdaterad
2002-11-03
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom