Inledning

Olika diagnoser
Begrepp
ADHD
DAMP
Tourette
Asperger
FAS
Klinefelter/XXY
OCD
Diagnoskriterier
Diagnostik
Olika perspektiv
Positiva sidor
Flickor
Tonåren
Vuxna
Negativ utveckling
Behandling
Pedagogik
Skola
Elevvård
Samhällets stöd
Överklaga beslut
Kritiska röster
Kontakter
Länkar
Diskussion
Gästbok
Startsidan

 

Förhållningssätt och behandling

Varje människa är unik oavsett om diagnosen är ADHD, DAMP Tourettes syndrom, Aspergers syndrom eller någon annan liksom alla människor är unika individer.

Det går därför inte att ge en enda patentlösning som passar alla när det gäller bemötande, förhållningssätt och behandling.

SAMARBET.WMF (2006 bytes)

Det finns dock vissa svårigheter som är mer uttalade än andra och som behöver ett anpassat bemötande från omgivningen. Olika symtom dominerar i olika åldrar eftersom svårigheterna samspelar med hjärnans övriga utveckling.

Symtomen påverkas också av olika miljöfaktorer och personens intellektuella kapacitet. Det innebär att två personer med samma diagnos kan uppföra sig helt olika beroende på hur de vuxit upp, medfödd begåvning etc. Under gynnsamma förhållanden lär sig personen att kompensera en del av sina svårigheter.

Människor med neuropsykiatriska svårigheter vill som alla andra bli bemötta med respekt och förståelse för sin egenart. Många har heller ingen önskan av att bli behandlade eller terapeutade. De vill helt enkelt leva sina liv, ha lagom många sociala kontakter, få ordning på vardagen samt ha ett arbete eller utbildning där de får möjlighet att fungera utifrån sin egen förmåga.

En förutsättning för psykisk hälsa är att ha en känsla av mening och sammanhang i sitt liv. Att förstå sig på – sig själv, sin partner, sina barn - kan bidra till att den känslan ökar.

FÖR FÖRÄLDRAR ATT TÄNKA PÅ >>>

FÖR ANDRA ATT TÄNKA PÅ>>>

PSYKOLOGISKT INRIKTADE BEHANDLINGSMETODER>>>

BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI>>>

MEDICINSK BEHANDLING>>>

ALTERNATIVA BEHANDLINGSMETODER>>>

 
Uppdaterad
2002-01-05
neuronatet@brevet.nu ©2000-2001N@N
Marie Lundqvist
Socionom