UGJ

söndag 28 oktober 2012

Start
JES-Models
UGJ
Västerås Vagnagentur
Hb Janna
Modell Produktion

 

UGJ.

BJ /GDJ 1928 års 3-axliga malm vagn. "träkorg"

Planerad modell från UGJ. Dekaler till olika märkning kommer Jon Fast att ta fram. Det blir ett omfattande ark i A5 format om allt går i lås.

BJ I3 2740. Foto Stig Nybergs Samling.

STORA-vgnar

Dessa enorma containers med tillhörande vagnar finns faktiskt i modell!  UGJ har vagnarna på sitt program. Vagnarna går i hel tåg och i norra omloppet, Göteborg-Borlänge används  rödbruna containers.

Vagnen: Sgmns-w syns knappt under den enorma containern. Foto Janna.

 Så här ser Sgmns-w vagnen ut. All märkning är utförd lågt på rambalken för att synas när containern är lastad.

UGJ's modell av Sgmns-w och STORA container.

Bilderna ovan stämmer dåligt med vekligheten. STORA vagnarna går i hel tåg och standard G vagnen är bara med för storleksjämförelse. Det är också fel att blanda grå och rödbruna containers.

Container avlastad.

Två GC Rc lok, en Rs vagn mellan STORA vagnar och loken! Så skall det se ut.

Start | JES-Models | UGJ | Västerås Vagnagentur | Hb Janna | Modell Produktion

Webbplatsen uppdaterades torsdag 25 oktober 2012