Följande Svenska mynt köper vi för minst silvervärdet.
5 krona.
Jubileumsfemkrona 90% silver. Präglad 1935.
  5 krona.
5 krona 40% silver, präglades 1954-1971.
Det sista årtalet man gjorde femkronor med silverinnehåll var 1971.
Det var också det sista reguljära Svenska silvermyntet, alla senare utgivna silvermynt är jubileumsmynt. Till vänster ser ni en jubileumsfemkrona från 1935, det kom också ut jubileumsfemmor åren 1952, 1959, 1962 och 1966. Vi köper alla äldre typer av Svenska jubileumsmynt från 2 kr till 10 kr. Se sidan om samlarmynt för mer upplysningar angående de dessa mynt och om jubileumsmynt i valörerna 50 kr - 2000 kr.

2 kronor.
2 kronor 80% silver. Överst 2 kr Oscar II, präglades 1876-1907. Underst 2 kr Gustav V typ 1, präglades 1910-1940.
  2 kronor.
2 kronor 40% silver. Överst 2 Kr Gustav V typ 2, präglades 1942-1950. Underst 2 Kr Gustav VI Adolf, präglades 1952-1971.
Det sista årtalet man gjorde tvåkronor med silverinnehåll var 1966.
Åren 1968-1971 präglades 2 kronor av kopparnickel. Dessa mynt löser vi endast in för valören, vilket också bankerna gör.

1 kronor.
1 Kronor 80% silver. Överst 1 Kr Oscar II, präglades 1875-1907. Underst 1 Kr Gustav V typ 1, präglades 1910-1942.
  1 kronor.
1 Kronor 40% silver. Överst 1 Kr Gustav V typ 2, präglades 1942-1950. Underst 1 Kr Gustav VI Adolf, präglades 1952-1973.

Det sista årtalet man gjorde enkronor med silverinnehåll var 1968.
Samma år gick man över till kopparnickel som myntmetall. Detta betyder att det förekommer 1968 års kronor både med och utan silver. Det är inte alltid så lätt att se skillnad på de med och de utan silver. Några tips är att titta på myntets kant där man på kopparnickeltypen ofta ser ett mörkt streck mitt på räfflingen. Färgen - kronorna i silver har en betydligt gulare färg jämfört med de av kopparnickel som är mer stålgrå. Klangen - lägg en silverkrona på fingertoppen och slå försiktigt mot kanten med ett annat mynt. Jämför sedan med en krona som ni vet inte innehåller silver så hör ni tydligt skillnaden, silvermynten har en mycket bättre klang. Är ni osäkra på om det är silver eller inte i era 1968'or så medtag dem till oss för bedömning.

50 Öringar.
50 Öringar 60% silver. Överst 50 Öre Oscar II, präglades 1875-1907. Underst 50 Öre Gustav V typ 1, präglades 1911-1939.
  50 Öringar.
50 Öringar 40% silver. Överst 50 Öre Gustav V typ 3, präglades 1943-1950. Underst 50 Öre Gustav VI Adolf, präglades 1952-1961.

Det sista årtalet man gjorde 50 Öringar med silverinnehåll var 1961.
Det är dock inte alla 50 Öringar före 1961 som har silverinnehåll. Man präglade 50 Öringar i rent nickel under åren 1920-1924 och åren 1940, 1946-1947. Dessa nickelmynt ser dock helt annorlunda ut mot dem i silver, se sista bilden på denna sida.

25 Öringar.
25 Öringar 60% silver. Överst 25 Öre Oscar II, präglades 1874-1907. Underst 25 Öre Gustav V typ 1, präglades 1910-1941.
  25 Öringar.
25 Öringar 40% silver. Överst 25 Öre Gustav V typ 3, präglades 1943-1950. Underst 25 Öre Gustav VI Adolf, präglades 1952-1961.

Det sista årtalet man gjorde 25 Öringar med silverinnehåll var 1961.
Det är dock inte alla 25 Öringar före 1961 som har silverinnehåll. Man präglade 25 Öringar i rent nickel under åren 1920, 1940-1941 och 1946-1947. Dessa nickelmynt ser dock helt annorlunda ut jämfört med dem i silver, se sista bilden på denna sida.

10 Öringar.
10 Öringar 40% silver. Överst 10 Öre Oscar II, präglades, 1874-1907. I mitten 10 Öre Gustav V typ 1 och sedan typ 3, präglade 1909-1942, 1942-1950. Underst 10 Öre Gustav VI, präglades 1952-1962. Observera att silvertioöringar alltid har 40% silverhalt.
  Nickelmynt.
Äldre Svenska nickelmynt. Överst 50 Öre Gustav V typ 2 präglade åren 1920-1947. I mitten 25 Öre Gustav V typ 2, präglades åren 1920-1947. Underst 10 Öre Gustav V typ 3, präglade 1920-1947.*

Det sista årtalet man gjorde 10 Öringar med silverinnehåll var 1962.
Det är dock inte alla 10 Öringar före 1962 som har silverinnehåll. Man tillverkade 10 Öringar i rent nickel under åren 1920-1925, 1940-1941 och 1946-1947. Dessa nickelmynt ser dock helt annorlunda ut mot dem i silver, se bilden ovan. År 1962 präglades även 10 Öringar i kopparnickel.

Nickelmynten på bilden till höger är trots att de inte innehåller silver inte alltid värdelösa. På både 10 Öringen och 50 Öringen från 1920 finns sällsynta varianter, medtag gärna dessa för bedömning. I oslitet skick är också de flesta nickelmynt från 1920 talet relativt eftertraktade. Vi köper även i nickel och kopparmynt som saknar samlarvärde som kilovara.

Silverföremål.
Vi köper även all slags föremål i stämplat silver. Silverstämplar som förekommer på kontrollstämplat svenskt silver är: 800, 830, 925 (som är det samma som "Sterlingsilver"), detta uppger silverhalten i tusendelar. Finns bara den klassiska kattfotsstämpeln men ingen halt angiven är det normalt 830 tusendelar silver i föremålet. Observera att föremål stämplade med NS, PRIMA NS, ALP, ALPACA och PLÄTER är tillverkade i olika typer av nysilver och har därför inget silvervärde.

När ni sorterar era silvermynt behöver ni endast sortera dem efter silverhalt och valör. Det är alltså inte nödvändigt att sortera dem strikt efter årtal. T.ex. har alla enkronor 1875-1941 en silverhalt på 80% och kan därför läggas ihop. Enkronan 1942 förekommer i både 80% och 40% silver, när det gäller enkronor från 1942 av typ 1 (den med årtalet under kungen) är priset högre än silvervärdet då detta mynt är lite ovanligt. Alla övriga enkronor från 1942-1967 innehåller 40% silver, vad det gäller 1968 års kronor se beskrivning under bilderna på enkronorna. Alternativt kan ni komma med mynten till oss osorterade, det går också bra. Vi är vana och snabba på att sortera.

Hur mycket betalar vi då för silvermynten? Det kan vi tyvärr inte ge ett bestämt svar på här då detta hänger samman med dagspriset på silver, det går lite upp och ned dagligen. Vi kan dock ge några ungefärliga riktpriser. 1 Kr 1875-1941 med 80% silver betar vi normalt ca: 25 Kr/st för och 1 Kr 1942-1968 med 40% silver 12 kr/st. Räkna på det dubbla för 2 Kr, d.v.s. 50 kr/st (80% Silver) respektive 24 kr/st (40% silver) per styck. För 10 öringar är normalpriset ca: 1,5-2 kr per styck. Priserna kan slå ca: +/- 1-2 kr per enkrona och 2-4 kr per 2 kr beroende på dagskursen. (De här angivna priserna är med resrevation för större förändringar på silverbörsen). Ring oss för aktuella priser!

Givetvis får ni mycket bättre betalt för äldre silvermynt som har samlarvärde. Förenklat gäller detta främst mynt före 1930 i hög kvalite, d.v.s. oslitna ex med glans. Vad det gäller silvermynt från Oscar II's tid och äldre behöver de inte nödvändigtvis vara ocrikulerade för att var värdefulla. För mer upplysningar se sidan om samlarmynt.

* Dessa nickelmynt präglades bara vissa år, se närmare beskrivning under respektive mynttyp. Övriga årtal är av silver. Vissa år präglade man mynt både i silver och nickel, detta gäller 50 Öre 1946-1947, 25 Öre 1940-1941 samt 1946-1947 och 10 Öre 1940-1941 samt 1946-1947.

Till startsidan