Om mynt, sedlar och polletter med samlarvärde.

Kortfattad beskrivning av mynt, sedlar och polletter som kan ha samlarvärde. Det är omöjligt att på en enda sida ta med alla mynt, sedlar och polletter som har samlarvärde. Därför presenterar vi här bara en kort sammanställning över några av de typer av objekt som är mest allmänt förkommande.


Jubbar 2-200kr.
Jubileumsmynt i valörerna 2-200 Kr.
  Moderna silver och kopparmynt.
Några vackra moderna silvermynt och några bronsmynt.
Jubileumsmynt. Vi köper alla äldre typer av svenska jubileumsmynt i valörerna 2-10 Kr. Exempel på dessa finns till vänster på den första bilden. Då dessa mynt i stort sett aldrig har varit i cirkulation och i de flesta fall är mycket vanliga är det endast vissa av dess mynttyper och då i förekommande fall helt ocrikulerade exemplar som vi köper för mer än silvervärdet. Använd exemplar och de av vanligare typ betalas för sitt silvervärde, som dock är långt mer än valören. Vissa av de nyare jubileumsmynten som ses på till höger på bilden köper vi normalt endast in för den åsatta valören, detta gäller dem med valören 100 och 200 Kr. Detta eftersom de finns i stora mängder och vi har aldrig brist på dessa mynt. För femtiokronorsmynt från 1975 och 1976 betalar vi ca: 100 kr/st men ibland något mer eller mindre beroende på dagkursen på silver. På bilden här ses exempel på valörerna 50-200 KR. Det finns även guldmynt i valörerna 1000 och 2000 Kr som vi köper för ca: 40-50% över valören beroende på dagskursen..

Moderna silver och bronsmynt. Detta gäller mynt från ca: 1874 till 1950. Alla kanske inte upplever mynt från slutet av 1800-talet som moderna men i myntsamanhang bör de räknas dit. Mynt från Oscar II's tid i hög kvalité har alltid ett samlarvärde. Det gäller både brons och silvermynten. Men även de ex som är bättre än genomsnittet har ett visst värde. Silvermynt i slitet skick har oftast bara silvervärdet, för mer info se sidan om kvalité och sidan om silvervärdesmynt. Bronsmynten från 1874-1907 i slitet skick har oftast ett lågt värde och säljs ibland som kilovara. Men det finns ovanliga årtal och varianter på dessa mynt så medtag dem gärna för bedömning. Silvermynt från Gustav V's tid har i korta drag samlarvärde i höga kvalité om de är från före 1930, nyare årgångar än så måste vara extremt vackra om de ska ha något samlarvärde alls. Detta med undantag för enkronan 1942 av den äldre typen som det betalas lite extra för, se sidan om silvervärdesmynt för mer info om dessa. Det finns också en del undantag även bland de mer moderna silvermynten, som t.ex. enkronor från 1959 som har ett visst samlarvärde om de är helt ocrikulerade.
Bronsmynten från tiden 1909-1950 har kortfattat bara samlarvärde om de är ocrikulerade eller nästan ocirkulerade och är från före 1930, slitna och nyare sådana bronsmynt köper vi endast in som kilovara. . Undantag görs för femöringarna 1910 och 1927 som betalas högt även i slitet skick då dessa är sällsynta.


Gamla silvermynt.
Några äldre svenska silvermynt.
  Gamla kopparmynt.
Några äldre svenska kopparmynt.
Äldre silvermynt. Det är omöjligt att här redogöra för alla äldre svensk silvermynt, det finns hundratals olika sorter. Man kan i korthet säga att de allra flesta silvermynt före Oscar II's tid har någon form av samlarvärde, under förutsättning att de inte är totalt förstörda eller helt nednötta.

Äldre kopparmynt. Det är lika omöjligt att här redogöra för alla äldre svenska kopparmynt. Ett visst värde har de flest kopparmynten som är från före 1873. Det är dock ganska vanligt att folk hittar gamla kopparmynt i potatislandet, dessa mynt är oftast så ärgade att de inte har något större värde. Men det finns en del undantag även när det gäller jordfynd, de mynt som är sällsynta och ovanligt välbevarade kan man nog räkna som samlarvärda.
Vi är alltid intresserade av att köpa äldre svenska silver och kopparmynt. Vilket pris ni får för dem beror på samma två faktorer som egentligen gäller för alla samlarmynt, hur sällsynta mynten är och i vilket skick de är.


Guldmynt.
Svenska och utländska guldmynt.
  Utländska mynt.
Utländska mynt.
Guldmynt. Vi köper alla typer av svenska och utländska guldmynt. Vi är särskilt intresserade av äldre svenska guldmynt som t.ex. Dukater. De guldmynt som är vanligast förekommande är 5, 10 och 20 Kr mynt från Oscar II. Dessa präglades 1873-1902 och de vanligaste mynten är 5 och 10 kr från 1901. Dessa mynt köper vi också gärna. Vissa utländska guldmynt är s.k. bullion mynt, detta betyder att mynten köps och säljs för guldvärdet. De vanligaste av dessa mynt är engelska Sovereigns. Vi köper även sådana mynt.

Utländska mynt. Vi är också alltid intresserade av att köpa utländska mynt från alla tider. Det finns givetvis en oerhörd massa olika mynt från hela världen och hela världshistorien, de först mynten präglades redan 600 år före Kristus. Det finns många moderna utländska mynt som knappast är värd något alls, de är ogiltiga som betalningsmedel och för vanliga för att ha något samlarvärde. Dessa mynt köper vi och även de flesta andra som köper mynt in som kilovara. Man ska alltså kanske inte räkna med att s.k. turistväxel är värd några stora pengar, men för äldre och mer sällsynta utländska mynt betalar vi alltid bra.


Svenska och utländska sedlar.
Svenska och utländska sedlar.
  Polletter och medaljer.
Polletter och medaljer.
Sedlar. Vi köper de flesta äldre svenska sedeltyperna. Det som är mest intressant för oss är sedlar från före 1950. Även vissa 50-tals sedlar är i vårt intresse, då främst 50 och 100 kr i hög kvalite. När det gäller just 50 och 100 kronors sedlar från den här tiden är det sällsynt att de är ovikta och det är helt ok med fräscha ex som är vikta en gång på mitten. Stjärnmärkta sedlar främst från 50-talet är vi också mycket intresserade av. Stjärnan som ni finner efter sedelns serienummer ser ut ungefär så här *. Tiokronorssedeln på bilden ovan är en sådan stjärnsedel. Stjärnan betyder att sedeln är en ersättningssedel för en sedel som blivit feltryckt. Vi köper även äldre 1000 och 10 000 kronors sedlar.
Utländska sedlar köper vi även gärna. Det finns även här många sorter som är väldigt vanliga och därför inte särskilt värdefulla. Tyska sedlar från mellankrigstiden och ryska sedlar från tiden kring ryska revolutionen är t.ex. oftast väldigt vanliga. Vissa andra kan givetvis vara värdefulla så om ni har gamla utländska sedlar är det bäst att ta dem med för bedömning.

Medaljer och polletter. Vi köper gärna de flesta typer av gamla svenska medaljer och polletter. Gärna gamla polletter från bruk, gårdar och gruvor. Medaljer från 1800-talet och äldre är också lite mer intressanta. Men vi köper som sagt det mesta så ta med det ni har för bedömning.


Till start sidan