Cum ego et victribus armis  

Föreningen skjuter i princip alla vapen från luftpistol till militära grupp- och prickskyttevapen inom ramen för personlig färdighetsträning för de krav tjänsten ställer.


Tävling sker främst på pistolsidan inom sportskytte, nationellt fältskytte och
dynamiskt tjänsteskytte.