SM6EQO
Till försäljning:

Nedanstående prylar är till försäljning. Köparen har möjlighet att prova funktionen vid avhämtningen.
Efter avslutat köp lämnar jag som säljare inga som helst garantier varken vad gäller funktion eller tillstånd.
Samma sak gäller om köparen vill att jag skall skicka varan; inga garantier gäller!