En liten sammanställning över några solobservationer

 under juni och juli månad 2007.

 

9” NT nedbländad till 6” och Woc 80 mm ED

Baader solfilter

Toucam 2 ,840

15 mm WA okular samt barlow 2x.

 

070603,960

En stor grupp solfläckar uppenbarade sig i början av juni månad 2007.

Visuellt räknades över ett tjugotal mindre fläckar.

 

070604,960

 

070630,961

Gruppen började lösas upp och kvar blev en stor fläck med ett tiotal mindre fläckar

Utanför  penumbran.

Denna stora fläck verkar vara en kvarleva av gruppen som upptäcktes i början av juni

Sedan den gjort ett solvarv.

 

070701,961

 

070702,961

 

070704,961

 

Fläcken börjar nu närma sig solranden

Och följande dagar är vädret ej tjänligt för obs.

Blir intressant att se om den återkommer efter

ett halvt solvarv.

 

De dagar då inga bilder togs gjordes visuella skisser över fläckarnas utveckling.