öga (för gott kaffe)Mestadels Italienskt Kaffe
Kaffets historia
Om växten, odling

Spela kaffememory nu !

till sida ett


Historia

Vem som upptäckte kaffebärens uppiggande verkan och att det gick att koka en behaglig dryck med de röda bären är svårt att säga. Det finns olika teorier som t ex den om fåraherden som observerade att får som tuggade i sig bären blev lite spattiga. Därför så återger jag här kaffets historia enligt en uppslagsbok från 1800-talet, allt kanske inte är korrekt men det är en underhållande och lärorik läsning ändå.

Traditionell muftiSjehab-eddin, en mufti (muhammedansk präst) lärde under en resa i Abessinien (nuvarande Etiopien) i mitten av 1400-talet känna drycken som förhindrade sömn. Drycken hade sedan urminnes tider nyttjats och odlats i Abessinien och landet Kaffa söder därom.

Uppslagsboken beskriver Kaffa på följande vis, ett föga bekant område söder om Abessinien, ett högland mellan floderna Sobat i väster och Juba i öster. Det anses vara kaffebuskens ursprungliga hem och där växer den rikligt på bergssluttningarna.

Hur som helst så tyckte Sjehab att det verkade vara en bra sak och tog med sig buskar till sin hemstad Aden i nuvarande Jemen. Han förordade särskilt drycken för dervescherna (muhammedanska munkar), för att de med dryckens hjälp lättare skulle kunna hålla ut med sina nattliga andaktsövningar.

Aden på 1500 talet, bild från http://historic-cities.huji.ac.il/ Klicka för en stor bild på 400 kb

Kaffets spridning

Från Aden spred sig sedan drycken och busken till övriga Arabien, Egypten och Orienten. År 1467 kom den första busken till Mekka. Kaffet sågs dock inte med milda ögon överallt. År 1511 förbjöd guvernören i Mekka, Kair Beg nyttjandet av kaffe, då han jämställde det med det i Koranen förbjudna vinet. Förbudet upphävdes dock snabbt och Kair Beg straffades med döden (troligen ej enbart för att han förbjöd kaffe).

Det var först 1697 som försök att börja odla kaffe i stor skala påbörjades (efter kraftigt ökande efterfrågan och höjda priser). Före det hade allt kaffe kommit från kaffeplantagerna i Aden. Holländarna började odla kaffe på Java och 1719 kom den första leveransen av javakaffe till Europa. Kort därefter började kaffe odlas på Ceylon, i ostindien och på ön Bourbon (numera Reunion Island). Klicka för att se närbild på karta som visar Aden(av någon anledning kallad Sana på denna karta), Abessinien och KaffaKaffebusken fördes till Paris via en botanisk trädgård i Amsterdam. En fransk sjökapten De Clieu förde med sig en späd kaffeplanta som på något sätt lyckade överleva till Västindien och det var den här plantan som blev upphov till Sydamerikas och Latinamerikas storslagna kaffeodlingar. Resten är som man brukar säga - historia.

Kaffehusen

Wards coffeehouse in Bread Street 1671. De var så tidiga med kaffe i England, vad gick fel ?Kaffehusen var inkörsporten för kaffet i de länder där vi nu dricker kaffe. Kaffehusens betydelse för kaffedryckens spridande kan inte nog betonas. I Konstantinopel upprättades de första kaffehusen år 1554. Kaffehusen blev så populära att kaffehusen förbjöds då de blev en allför svår konkurrent till moskeérna. Förbudet hävdes dock ganska snabbt.

I mitten av 1600-talet nåddes andra delar av Europa av kaffet. I södra Italien dracks kaffe på 1650-talet och i Marseille öppnades det första kaffehuset 1671. I Frankrike protesterade läkare mot den goda drycken men utan att få något större gehör. 1669 blev kaffe trendigt i Paris då det turkiska sändebudet Soliman Aga, bjöd på en kopp svart kaffe. Trots förlöjligande av kaffedrickandet av "intellektuella" franska författare spreds bruket. Det första enkla kaffehuset öppnades samma år av en icke namngiven armenier men det var först 1724 som det första "ordentliga" kaffehuset öppnades av en sicilianare Francois Procope (Café Procope). Det caféet besöktes av storheter som Rousseau och Voltaire.

I London öppnade greken Pasqua Rossie det första kaffehuset 1652. I Wien öppnades det första 1683 och i Berlin 1721.

Sverige

Kaffe var i princip okänt i Sverige fram till 1700-talets början. I ett adressregister över Stockholm 1728 kunde man hitta ett femtontal caféer som serverade den exklusiva drycken kaffe.

1746 så utfärdade Collegium Medicum en kungörelse där man beskrev det missbruk och det överflöd som the och kaffedrickande var underkastat. Året därefter infördes en konsumtionsskatt på kaffe och the. Olika klasseer fick olika skatt från 2-12 riksdaler. År 1756 genomdrev bönderna i riksdagen ett kaffeförbud (som hämnd på de andra stånden för att de inte fick bränna brännvin skattefritt). Kaffeförbudet var i bruk fram till 1769 då kaffe åter fick införas i landet mot en tullavgift. Under hela den här perioden smugglade kaffe in i landet.

1794 förbjöds kaffet återigen men missnöjet bland befolkningen var så stort att kaffe återigen blev fritt tillgängligt 1796. 1799-1802 och 1817-1822 var även det perioder då kaffet var förbjudet. Orsaken till att kaffet förbjöds berodde bl a på att det ansågs vara en lyxartikel, en utländsk överflödsvara som gjorde att pengar flödade ur landet. Läs mer på den här utmärkta sidan om kaffets härkomst till Sverige och förbuden.

Falskt kaffe

Förbud och att kaffet var en mycket dyr vara förr i tiden gjorde att "falska kaffen" frodades. Myndigheterna verkade för att inhemska kaffesurrogat skulle användas istället för det utländska kaffet för en bättre handelsbalans och jobb i det egna landet. Kaffesurrogat gjordes oftast på roten av Cikoria. Tyskland var den största producenten av Cikoriekaffe. På 1880 talet tillverkades årligen ca 100 miljoner kg cikoriekaffe. Rostad korn och malt var också vanligt förekommande kaffesurrogat.

Betydligt värre än kaffesurrogaten var dock bruket att färga missfärgade kaffebönor med kol, bly- och kromföreningar. Det fanns även fullständigt konstgjort kaffe ! Lera som fylldes i pressformar med kaffebönsform och sedan blandades med vanliga kaffebönor.

Senast uppdaterad 28 maj 2002

Espresso Maskiner Italienskt Kaffe Terminologi Swenskt Kaffe Annat Kaffe