Get/Hämta Shockwave at/hos Macromedia.

This game was made by Websmedjan in Sweden.

This way back to Mostly Italian Coffee
Denna väg tillbaka till Mestadels Italienskt Kaffe