Vertigo: referensfil 

Faktaöversikt av Jens Rydbergs artikel ’Tanganin – Wæirez Mynbraaluu’ från Vertigo #1

Kronologi

Alla årtal anges enligt khelataarisk tideräkning.

200Tanganernas förfäder är ett fredligt, välmående handelsfolk som lever vid Shivaloors östkust som en del av imperiet.
300–400Stridigheter uppstår inom imperiet. Shivaloorer från inlandet flyr till kusten och befolkningstrycket ökar. Det pre-tanganska folket urbaniseras, men en del grupper bryter sig ur samhället och bosätter sig i Darchin-arkipelagen där piratdåd blir en del av deras försörjning. Den tanganska kulturen växer fram.
600Tanganernas befolkning ökar, vilket skapar interna konflikter. När hövdingen Zakhar Wekath dör utan att namnge en efterträdare uppstår inbördeskrig. Det tanganska samhället uppdelas först i tre grupper (de första klanerna) under hövdingarna Raztar Wekath, Mazzin Wekath och Rhasax Yndhas, men dessa splittras sedan ytterligare genom interna strider under hela 600-talet.
720Det tanganska folket är nu uppdelade i åtta klaner. Situationen stabiliseras och piratdåden mot shivalooriska fartyg ökar på nytt. Kejsaren låter då upprusta flottan och anfaller Darchin, till en början med stor framgång. Klanerna sluter upp bakom krigaren Zarkhyn Éaraz från Raiztanklanen, och slår gemensamt tillbaka shivaloorerna. Éaraz blir den förste rangaanen.
800Östra Shivaloors välstånd sjunker då nya rika områden upptäcks på sydkusten, och centrat för imperiets handel förflyttas dit. De åtta klanerna lämnar då Darchinarkipelagen och bosätter sig på en övärld i söder under Éaraz' ledning. Han avlider några år därefter, och hans främsta krigare väljer tillsammans ut Yndaz Londhor till hans efterträdare. Under dennes ledning expanderar det tanganska folket och börjar lida ett ökat befolkningstryck. Det leder så småningom till att den något avvikande Pharazklanen lämnar övärlden och de övriga tanganerna.
950Shivaloor börjar lida av inbördes konflikter, vilket skär av flera viktiga handelsleder och stryper varutillförseln till kusterna. Tanganerna får allt svårare att hitta byte, och när de får höra rykten om en nyfunnen kontinent lämnar de Shivaloor och korsar havet. De bosätter sig i Tanatia år 974 under rangaanen Baghran é Reztak.

Ciceron

AhnginnBy i Tanatia, försedd med en väl utbyggd djuphamn. Ca ?? innevånare.  Namnet ’Ahnginn’ är khelataariskt, så byn kallas något annat av tanganerna själva.
DarchinArkipelag utanför Shivaloors östkust. Tanganernas urhem, från vilket de tvingades flytta till en annan övärld vid sydkusten på 800-talet.
TanatiaLandsdel i västra Khelataar. Det utgörs av en enorm arkipelag som täcker vattnen utanför hela västkusten, och är hem för tio tanganska klaner från Shivaloor som bosatt sig där. Tanatia är kargt, blåsigt och relativt ofruktbart. Ca 20.000 innevånare.
Tangashia Stad i Tanatia, tanganernas huvudstad. Khelataarerna vet mycket lite om den. Ca 1.200 innevånare.
UwathÖ i havet utanför Khelataars sydostkust, huvudsakligen täckt av berg och skog. Staden med samma namn ligger på dess sydöstra strand.
UwathStad på ön Uwath, ursprungligen en tangansk flottbas. Känd som en hemvist för fredlösa och kriminella. Ca 400 innevånare.

De tio klanerna

* = Fakta om klanen motsäger uppgifter som finns i andra texter; se ’Detaljkritik’.

KhysdykDen största av de tio klanerna. Förfogar över ett långsmalt område som omfattar hela det yttre Tanatia i nord-sydlig riktning. Ca 2.200 medlemmar.
Mandyz*Fiskeinriktad klan som bebor några stora öar utanför Khelataars yttersta spets. För, liksom Tchüzits, handel med Oaalnastammen. Ca 2.000 medlemmar.
Nazdar*Sydlig och delvis fastlandslevande klan, som konkurrerar med Mandyz om fiskevattnen. De bor dels på de karga sydöarna, dels på kustremsan söder om Ei Weir Menithi. Ca 2.100 medlemmar.
Nokandaz* Välbärgad klan som för handel med Ymohntaar/Khelweam, Den har börjat smälta samman med sin sydliga grannklan Zendar. Ca 2.100 medlemmar.
Rakhazin*Sydöstligt belägen klan, bosatt på Uwath och dess omkringliggande öar. Den är uppblandad med Tiézdarklanen. Ca 2.000 medlemmar.
TchüzitsMycket framgångsrik klan som för omfattande handel med Weirengiwohl/Menithiew och kharigaanstammen Oaalna. Ca 2.000 medlemmar.
Tiézdar*Sydöstlig klan, bosatt på Uwath och dess omkringliggande öar. Tiézdar är uppblandad med den mäktigare Rakhazinklanen. Ca 2.000 medlemmar.
UzjuhrDen nordligaste av de tanganska klanerna, även kallad Kazdar. Den är känd för sina skickliga vapensmeder. Ca 1.800 medlemmar.
Wozdym*Merkantil klan, bosatt på några karga öar väster om Zimarakh. De och Sirynastammen är ömsesidigt beroende av handel med varandra. Ca 1.900 medlemmar.
ZendarBorttynande klan bosatt kring Tangashia. Dess rongaan är tämligen svag och inaktiv, och klanen domineras av Baghran é Reztak. Ca 1.900 urbaniserade medlemmar.

Matrikel

* = Fakta om personen motsäger uppgifter som finns i andra texter; se ’Detaljkritik’.

Rooztaz Bigrin*Rongaan över klanen Rakhazin, med stort inflytande även över klanen Tiézdar. En mycket mäktig man.
Azkir KhandarSkeppskapten. En trevlig och medgörlig man, som talar mynilem hjälpligt.
Zurhak é KhorRongaan över klanen Uzjuhr, känd för sina hämningslösa raserianfall.
Zandar KysthykKöpman och skeppskapten. En misstänksam man, som dock gick med på att ta Jonwar Hakeenor till Tangashia.
Raghas LhaktinRongaan. En ganska tolerant man, boende i Ahnginn, som inhyste Jonwar Hakeenor under dennes studier.
Shindar LuuzakRongaan över Nazdarklanen, som konkurrerar med Mandyz om fisket. Han är ovanligt ung för sin titel.
Randhyn Nokandaz Rongaan över klanen Nokandaz, ättling till klanens legendariske förste hövding. Han ger de enskilda rengaanerna ganska fria tyglar.
Asthark Rekthyz*Rongaan över Tchüzitsklanen, en framgångsrik krigare och diplomat som för handel med både Weirengiwohl och Oaalna.
Baghran é ReztakRangaanen. En fruktansvärd krigare, legendarisk bland sitt folk. De ser honom nästan som en gud.
Kazdyn UrdanRongaan över Khysdyk, den största av de tio klanerna. En obetänksam men folkkär ledare.
Lhynder WormyndRongaan över Zendarklanen. Han är en svag och inaktiv hövding, och hans klan domineras av Baghran é Reztak.
Lokhar Yndhir*Rongaan över klanen Wozdym på sydkusten. Hans klan och bergsfolksstammen Siryna är ömsesidigt beroende av sin handel.
Thyron Ziinar*Rongaan över Mandyzklanen. Han har lyckats knyta handelskontakter med Oaalnastammen.

Historiska personer

Zarkhyn ÉarazLegendarisk krigare från Raiztanklanen, den förste rangaanen.•  Han enade klanerna i kampen mot den shivalooriska flottan på 700-talet.
Yndaz LondhorZarkhyn Éaras' närmaste man och efterträdare. Han var en stark krigare, men saknade sin föregångares ledaregenskaper.
Nozdar VindosOppositionsledare. Han konkurrerade med Mazzin Wekath om hövdingatiteln inom dennes fraktion under inbördeskriget.
Mazzin WekathZakhar Wekaths yngste son. Under inbördeskriget föll han offer för interna maktkamper inom sin fraktion. Han störtades, men förde senare med framgång ett sabotagekrig mot sina fiender.
Raztar WekathZakhar Wekaths äldste son. En god taktiker, som efter Wekaths död blev den starkaste fraktionsledaren i inbördeskriget.
Zakhar Wekath Hövding. Han dog omkring år 600 utan att namnge en efterträdare, vilket splittrade tanganfolket i inbördeskrig.
Rhasax YndhasZakhar Wekaths rådgivare, en av fraktionsledarna i inbördeskriget efter dennes död.

•  Klanen Raiztan finns inte längre, eller går numera under ett annat namn. Att han skulle vara tanganernas förste rangaan motsäger också uppgifterna om kriget efter Zakhar Wekaths död.

Övriga personer

Jonwar HakeenorDigon i etnografi. Han har besökt tanganerna i Ahnginn för att närmare studera dem.
Beyarakh Tesiirin Mondigon i etnografi. Det var på hans uppdrag Jonwar Hakeenor reste till Tanatia.
Kaanar WoreginHistoriker, troligen en digon. Skrev en subjektiv, starkt nationalistiskt präglad avhandling om tanganerna år 977.
 
TayinandazDet personifierade havet i den tanganska skapelsemyten. Tayinandaz står för frid, ordning och allt som är manligt. Han har skapat khazdyn [himlen], land och allt levande av manskön.
YinandazDen eviga malströmmen, alltings ursprung i den tanganska skapelsemyten. Yinandaz står för storm, förstörelse och allt som är kvinnligt. Hon har skapat allt levande av kvinnokön, i tävlan med Tayinandaz.

Noteringar

Man bör notera att tanganernas förfäder enligt denna text ingick i imperiet, varur tangankulturen bildades av en utbrytargrupp. I denna version tillhör tanganerna uttryckligen samma etniska folkgrupp - eller åtminstone en av dem - som shivaloorerna.
     Enligt texten har tanganerna under århundradena bebott två övärldar i Shivaloor, Darchin-arkipelagen (beskriven som "öar runtom Shivaloors östkust") och en ej namngiven övärld i söder från vilken utvandringen till Khelataar skedde.

En högst anmärkningsvärd detalj är att det finns eller har funnits en elfte tangansk klan, Pharas, som lämnade den sydliga övärlden i Shivaloor när befolkningstrycket ökade på 800-talet. Vart de sedan tog vägen är tydligen okänt, och det sägs inget om på vilket sätt de var "avvikande" från de andra tanganerna.
     Se också fotnoten ovan om den obskyra Raiztanklanen.

Detaljkritik

Genom hela artikeln nämns inga tanganer, förutom några kända sedan tidigare, som verkar bära släktnamnsprefixet é. Vissa personnamn, t ex Lhynder Wormynd, förefaller snarare vara khelataariska.

Tanganernas boplatser utgörs enligt artikeln av Tanatia, hela den khelataariska sydkusten och öarna utanför den, samt Uwath och några andra öar sydöst om Khelataar.
     Enligt både Världsboken och Ægoor är de tio tanganklanerna endast bosatta i Tanatia. Basen på Uwath är bara en framskjuten postering, men det skall finnas en större koloni på en ö längre söderut. Dock finns inga som helst uppgifter om bosättningar på sydkusten.

När Hakeenor kommer till Ahnginn möter han en rongaan vid namn Raghas Lhaktin, men ingen hövding med det namnet nämns i uppräkningen av klanerna.
     Ingen hövding över Tiézdarklanen är namngiven. Man skulle kunna tolkas som att Raghas Lhaktin är Tiézdars rongaan, men det skulle i så fall betyda att Ahnginn ligger i närheten av Uwath. Både artikeln och Världsboken anger att Anghinn finns i Tanatia.

Rooztaz Bigrin, som i artikeln sägs vara rongaan över både klanen Rakhazin och - i praktiken - Tiézdar, är enligt både Ægoor och Tarakh en rengaan, som i Uwath basar över en trupp på fyrtio man från en i övrigt oidentifierad klan. Uwaths hövding är Ktaril Tooghoz från träskfolket.
     Likaså sägs Asthark Rekthyz vara rongaan över Tchüzitsklanen. Detta hävdas även i Hypnosis #2 (som Vertigo korrelerat sin artikel efter), men Tarakh beskriver honom som en handelsman, med bas i Foorteer, och direkt underställd Baghran é Reztak.

Flera av de uppräknade klanerna anges ha olika handelskontakter som motsägs, eller åtminstone inte stöds, av andra publikationer:

  • Mandyzklanen sägs bedriva handel med Oaalnastammen. Enligt Tarakh förs all handel som Oaalna har med tanganerna genom Asthark Rekthyz.
  • Nokandaz sägs handla med klanen Ymohntaar/Khelweam. Hypnosis #2 nämner bara att Ymohntaar för handel med Tchüzits.
  • Wozdym sägs handla med Sirynastammen. Enligt Tarakh går deras enda kontakt med tanganerna via Uwath och Rooztaz Bigrin.

Tanganerna sägs inte ha något egentligt skriftsystem, vilket direkt motsägs i Hakeenors egen text i Världsboken (hans redogörelse för stavningen av ordet ’thavnghavnhi’). Möjligen skulle de istället kunna använda ideogram, och som eventuellt kan misstolkas som ornament av en ovan betraktare, men utsagan förblir märklig.

Beskrivningen av Shivaloor och av tanganernas historia där stämmer inte med Lancelot Games' planerade Shivaloormodul. Eftersom den senare aldrig har publicerats kan dock författaren inte lastas för detta - snarare är Vertigos version nu mer officiell än Lancelots.


Tillbaka