Taarinz Mynbraaluu

En artikel om Khelataar – klanerna, folket och hjältarna

av Stefan Larsson och Richard Lindmark,
illustrationer och bistånd: Åke Rosenius,
publicerad 1993 i Hypnosis #4.


Khelataars folk är stolta individer, som lever för och av sin klan. Klanen är knutpunkten i varje sann khelataars liv och det skulle innebära en stor skam att ej känna till namnet på sin hövding eller vissa kända storheter från sin egen klan.
     Problemet för spelare/spelledare är det faktum att det finns 46 klaner uppdelade på tio ätter. Att hålla reda på varje klan- och ättehövding förefaller vara en omöjlighet. Därför har vi sammanställt en lista över samtliga hövdingar och en del övriga personer som klanmedlemmar bör känna till.
     Listan innefattar både ’officiella’ namn från Lancelot samt namn från Hypnosis' tidigare nummer. Övriga är framtagna i och med arbetet med denna artikel. Vi vill inte att listan skall ses som en regel över vilka klanpersonligheter som finns i respektive klan; snarare som en handledning om man snabbt behöver veta vad en viss klans hövding eller boldag heter och sysslar med. Känn dig fri att ändra i tabellen efter behag.
     Vi har också gjort en kort sammanfattning över varje ätt, där vi i korta drag beskriver säregna karaktärsdrag och vissa händelser inom klanen som kan användas som inspirationskälla för mer eller mindre desperata spelledare.

Tabellen

Tabellen på sidorna 28-29 är uppdelad efter de fyra landsdelarna Khelatyyl, Khelaryn, Khelamhis och Khelafoor. Därefter uppdelas den efter de tio ätterna.
     Klantillhörighet, namn, titel, yrke, ålder, kön samt källa är de uppgifter som nämns i tabellen. Färdighetsvärden och liknande uppgifter är upp till spelledaren att ta fram; detta om de ej finns nämnda i tidigare publikationer. Källförteckningen återfinns i slutet av tabellen.
     En del personer från tabellen beskrivs närmare framöver i artikeln, då under rubriken Myn Mon Braaluu.
     Av utrymmesskäl nämns varken KhelinnOrden, Digonsällskapet eller Urinvånarna. Dessa kategorier kommer eventuellt att presenteras i ett senare nummer om intresse finns (hör av er!).
     Samtliga åldersuppgifter och tidsangivelser i artikeln utgår från Allfaderns År 996.


Khelamhis

Caaribold

Krigarätten! Härifrån kommer många av de främsta och mest allmänt kända krigarna. Det går många rykten om att krigare från denna ätt tappat huvudet och agerat besinningslöst och dräpt folk från andra klaner bara för att de ansett sin överlägsenhet ifrågasatt. Detta har varit upptakten till många fejder eftersom klanerna helt och fullt ställt sig bakom sina hövdingar, nästan oavsett vad de ställt till med; Wilavels klanhövding, Wharthag Wile, har fått många khelataarers känslor i svaj, efter att helhjärtat ställt sig bakom sin son - boldagen och vildhjärnan Wazordan Wile - trots att denne anklagas ha kontakter med en fruktad lönnmördarorganisation, känd som Nattens Ögon. Sanningshalten i detta påstående kan dock diskuteras...

Gooronib

Denna ätts huvudnäring är jordbruket, och de flesta hövdingar härifrån sysslar med just jordbruk. Ättehövdingen är en stolt människa som är mycket mån om ättens goda anseende utåt. Detta är något som Ragowitevels hövding Raagar Soorlaas fått erfara, då rykten om att en fredlös fd klanmedlem vid namn Wæro Agin skulle fått en fristad i ett skogsområde alldeles nära Amonin, något som skulle kunna försvaga ättens anseende väsentligt. Att sedan Tefalas Weaakhel, en av klanens mer respektabla medborgare, synts tillsammans med denne uppe i den höga norden, förvärrar situationen avsevärt.

Sarokhela

En ätt präglad av sina handelskontakter, något som även märks hos personligheterna från denna unga ätt. Människor som kommer från denna ätt håller ofta ett öga på det som händer runtomkring i landet, allt för att kunna anpassa sig till det som händer i de närliggande ätterna.
     Från klanen Weirsiim kommer Khelataars i särklass mest allmänt kända person; Cirana, en sägenomspunnen hjältinna som klanens barder kan berätta i timtal om (läs Rubicon 5 & framåt).
     En annan välkänd krigare och äventyrare från Sarokhela är Saaræs boldtaar Gelii Wekhooh som tränats av samme klans legendariske vapenmästare Peræthair. Peræthair har även tränat upp krigare som Taarathors kämpe Hrafnov Saaninh. Det finns otaliga sägner om hur Peræthair i sin ungdom utförde bedrifter som än i dag saknar motstycke. Ett rykte säger att han är den enda person som överlevt en strid mot Gooran den förskräcklige.
     Vill man träna upp sin förmåga i strid skall man söka upp Peræthair. Sen gäller det att visa sig värdig hans handledning. Det finns många sägner och berättelser om stora hjältedåd utförda av mäktiga krigare och unga äventyrare i Sarokhela.
     Om man vill få uppgifter om någon person eller någon händelse av vikt, så kan det vara en bra idé att kontakta en bard från någon av Sarokhelas klaner.

Weamhis

Den höga norden! Om man kan säga om Sarokhela att det finns många berättelser och många kända personer därifrån, så gäller snarare motsatsen om Weamhis. Folket härifrån kännetecknas allmänt som grå, trista men framförallt buttra varelser, som inte precis välkomnar främlingar med öppna famnar...
     Detta betyder dock inte att det saknas hjältar och stora män från denna del av landet, bara att inte så många känner till dem. Främlingar som reser hit upp i tron att det bara finns gamla bönder häruppe, gör en mycket grov missberäkning. Det är sant att huvudnäringen är jordbruk, men det säger inte att det bara finns vanliga bönder här. Många skickliga krigare kommer från Weamhis; Gaaruum tex, har titulerat fyra krigare till boldtaarer, alla är väl värda titeln!

Khelatyyl

Leamilem

Legendernas ätt, den första plats som befolkades av khelataarer. Leamilem har genom åren lyckats göra sig känd som en fredsbejakande ätt, något som man med alla medel försöker fortsätta med.
     Siimweeli har faktiskt inte varit i krig på över femton år, något som återspeglas på att man ej ens har någon aktivt verkande boldtaar. Den förre boldtaaren heter Menhar Nathoog, en man som har behållt sin titel som mästerkrigare även om han inte dragit sitt vapen på årtionden. Istället har Menhar bytt sitt vapen mot pennan och börjat skriva. Han har rönt stor framgång hos sina klanfränder för sina dikter och epos rörande klanen.

Khelafoor

Khelweam

En brokig ätt, med skickliga krigare, slipade handelsmän, hänsynslösa klanhövdingar, en obeslutsam ättehövding och frispråkiga barder. Handeln med tanganer börjar sprida sig som en löpeld över ätten, vilket medför en ökad misstänksamhet, inte minst mot de främlingar som korsar Khelweams gränser.
     Ett elakt rykte säger att det här finns fler handelsmän som har kontakter med tanganerna än det finns de som inte har det!

Menithiew

En ätt vars karaktär genomsyras av den nyskapande hövdingen Tamir Zeywyron; "En man med ambitioner - men utan moral", som man ofta hör folk säga. Det är allmänt känt att han välkomnar den ökande handeln med tanganerna, något som andra, än mer samvetslösa personer, utnyttjar. Däribland märks Weirengiwohls klanhövding Taarnak Kalniir, som kanske är den som har närmast kontakt med de vilda tanganerna.

Khelaryn

Ghelinpaa

En betydligt mer omtyckt ätt! Detta främst beroende på det legendariska och otroligt delikata Ghelinpaavinet. Mer än hälften av ättens folk har på ett eller annat vis vinodlingen som huvudnäring. Något som genomsyras även i tabellen!
     För en del är ätten än mer känd för sin otroligt vackra hövding, Lorena Maarin.

Mynsonib

Ätten Mynsonib lever på skogsbruk, varför många av de inom ätten kända personerna tjänar sitt leverna genom skogsbruket.
     Khelataars underligaste stad ligger på klanen Wilaamiils område: Eilapam. Staden där khelataarer lever sida vid sida tillsammans med bergs- och träskfolk (och till viss del även med det skygga skogsfolket). Här utbjuds ett otroligt sortiment på alla tänkbara varor. Mannen som håller denna mångkulturella oas vid liv, är klanens hövding sedan tjugo år tillbaka; Dorak Simgoor.
     I värdshusen berättas det många sägner, den ena mer otrolig än den andra. En av de mest kända är den fantastiska legenden om Gooran.

Æwnoci

Æwnoci är fiskarnas ätt! Många är de envisa, tjurskalliga männen som varje morgon trotsar vädrets makter och ger sig ut på det mörka, oberäkneliga havet. Allt för att tjäna sitt levebröd på det sätt som deras fäder och förfäder också har gjort.
     Det finns ovanligt många äldre människor i Æwnocis klaner, något som människorna här anser bero på den näringsrika fisken, som givetvis är huvudnäringen. Den äldsta kända mannen i Khelataar kommer således från klanen Anokæ.
     En annan välkänd person från Æwnoci är Swoaalis boldtaar Raagnagh Oanor. En äventyrare som tillsammans med Ragowitevels Tefalas Weaakhel och (enligt elaka rykten) den fredlöse Wæro Agin sett de flesta delar av landet. Han kommer troligtvis att spela en väsentlig roll i det regelrätta krig mot Anokæ som rycker närmare varje dag.


Khelamhis

Caaribold Gooronib Sarokhela Weamhis

Ätt/KlanNamn TitelYrke KönÅlder Källa
CaariboldZamil DebrossÄttehövdingSlaktareMan51VB
NocerfiAloghir RahlemhKlanhövdingJägareMan38H4
 Morthag FhalgieBoldtaarWorrsuppfödareMan33H4
TaaraamæMerakh LoemnithKlanhövdingBoldagMan33H4
 Coonagh RahlbaBoldtaarBoldagMan26H4
TaarahagMarigor NiirawolKlanhövdingVärdshusvärdMan47Box
 Ilmohin NiirawolBoldtaarJordbrukareMan29H4
TaarboldTrakha CavaanæKlanhövdingHandelsmanMan31H4
 Elowan MenghieBoldtaarBoldigonMan53H4
WilavelWharthag WileKlanhövdingVapensmedMan41H4
 Umihthag MynigiBoldtaarLädermakareMan44H4
 Wazordan WileBråkmakareBoldagMan21VB
 
GooronibRigion MiilemanÄttehövdingJordbrukareMan56VB,Wo,H1
AamsaarahlGarmhir VahlitorKlanhövdingJordbrukareMan64H4
 Kathir MærinthBoldtaarBoldagMan33H4
BraamiirMoorghar WeirtaghKlanhövdingJordbrukareMan62H4
 Hægor ThaarBoldtaarBoldagMan30H4
MafuuLeemye WindameelKlanhövdingJordbrukareMan52Wo,We
 Thylili WindameelBoldtaarBoldagKvi26Wo,We
RagowitevelRaagar SoorlaasKlanhövdingJordbrukareMan48VB,Wo,H1
 Onthar MyrbaalBoldtaarBoldagMan34H1
WilegoorErianæ WeerindarKlanhövdingJordbrukareKvi62We
 Garlofh WeerindarBoldtaarBoldagMan44We
WorrstaarKornagh WeltaarKlanhövdingBagareMan72H4
 Merniil WeltaarBoldtaarSmedMan49H4
 Erekæ EleniakhSexbombGlädjeflickaKvi22H4
 
SarokhelaMirg WenilisÄttehövdingVagnmakareMan50VB,S
SaaræKirano AriKlanhövdingBoldagMan37S
 Gelii WekhoohBoldtaarJägareMan31H4,R5
 PeræthairBoldtaarBoldigonMan57S,H3,H4
TaaragoarJinha SaarinhKlanhövdingKöpmanKvi40H4
 Khelgam MorakhBoldtaarBoldagMan37H4
 Laek DroniDigonDigonMan52VB,Z,T,Wo
UdeinNarai WoorilemKlanhövdingHandelsmanMan52S
 Tartzaal BathariBoldtaarVinodlareMan29H4
WeirsiimOdhar MerkhKlanhövdingHandelsmanMan46H4
 CiranaBoldtaarBoldagKvi28Box,R7
 
WeamhisGardir BuloinÄttehövdingFiskareMan31VB,Wo,We
GaaruumWathiran BeranirKlanhövdingBoldagMan 46We
 Rahag CaarnociBoldtaarGruvarbetareMan32We
TaaroonaalKarhan BrothlaarKlanhövdingSnickareMan38We,Ra2
 Rainor KaltheanBoldtaarFiskareMan33We,Ra2
WonpaaMiiraam WoraginKlanhövdingHandelsmanKvi27We
 Evelber GeelymohnBoldtaarVapensmedMan49We


Khelatyyl

Leamilem

Ätt/KlanNamn TitelYrke KönÅlder Källa
LeamilemGarmindor LleworaanÄttehövdingFiskareMan28VB
RahlbaMaanart RahlnicatKlanhövdingJordbrukareMan38VB
 Larehk ThylgarmBoldtaarBoldagMan32H4
NicatmonRawthag KargaztKlanhövdingKrukmakareMan42H4
 Calmniir ThaargBoldtaarBoldagMan34H4
OoratmiirMarilniaa AlynionKlanhövdingHandelsmanKvi48H4
 Tylieen AlynionBoldtaarHemmafruKvi24H4
 Aake RoseeniusKonstnärTecknareMan27H3
SiimweeliWaaghar BalurevelyKlanhövdingSkeppsbyggareMan50VB,We
 Menhar NathoogBoldtaarFörfattareMan67H4


Khelafoor

Khelweam Menithiew

Ätt/KlanNamn TitelYrke KönÅlder Källa
KhelweamEerfoms BlokhÄttehövdingTunnbindareMan44VB,H2
RaofoorYngaarm ElawekhKlanhövdingFiskareMan38H2
 Whaaran KozztahlBoldtaarBoldagMan36H4
TaarynsaarKurtar InnboldagKlanhövdingSkogsbrukareMan48VB,H2
 Ganthar KarganBoldtaarVapensmedMan32H4
WaanonibMagei WollimKlanhövdingVäverskaKvi28H2
 Ehlkar EriewBoldtaarBoldagMan36H4
WeirtaarMarkhim FollimKlanhövdingSmedMan43H2
 Weliim WiinohBoldtaarBoldagKvi28VB,H2
YmohntaarKhirtog ArghiliemKlanhövdingFiskareMan41H2
 Mhalgie KheadrilBoldtaarDjurtränareMan38H4
 
MenithiewTamir ZeywyronÄttehövdingHandelsmanMan38VB,T
BraaluwaamæKanthor WeræmeKlanhövdingSkogsbrukareMan42H4
 Caarmhin FoorBoldtaarBoldagMan38H4
MaolewinRaagfhor WeminKlanhövdingFiskareMan47H4
 Looragh MynthBoldtaarBoldagMan37H4
TaarvendokæMhientoor WoolgamKlanhövdingJordbrukareMan46H4
 Hortzal EræmeBoldtaarBoldagMan38H4
WeirengiwohlTaarnak KalniirKlanhövdingHandelsmanMan42L4F
 Thaaragh WeiirBoldtaarBardMan37H4


Khelaryn

Ghelinpaa Mynsonib Æwnoci

Ätt/KlanNamn TitelYrke KönÅlder Källa
GhelinpaaLorena MaarinÄttehövdingVinodlareKvi25VB,H3
MienuthThorash RaghKlanhövdingTunnbindareMan37H4
 Særon NerosBoldtaarBoldagMan44H4
RaokhelaSahndor DavaaisKlanhövdingVinodlareMan49H3
 Larkhas DoanorBoldtaarVinodlareMan28H4
TaarathorArkh SaaninhKlanhövdingVinodlareMan53VB,H3
 Hrafnov SaaninhBoldtaarBoldag Man26H3
WaanghelinMien LaarakhKlanhövdingSömmerskaKvi32H4
 Breminh OaaleBoldtaarBoldagMan38H4
 Woonbraag RhaloffaanEremitFilosofMan71H4
 
MynsonibWimor AldobinÄttehövdingSkogsbrukareMan28VB
BesaohlBegarht GahlbaKlanhövdingBåtbyggareMan47H4,Ra3
 Paawengan RahlworBoldtaarBoldagMan37H4
 GooranLegendÄventyrareMan42H4,Ra3
SaaonibWagor WorlaasKlanhövdingSnickareMan51H4
 Braghar MilawelBoldtaarSnickareMan25H4
SaarniihlAskfold SarwonirKlanhövdingBardMan53H4
 Waanogil LlegaemBoldtaarBoldagMan35H4
TaarwonirGarmont LuurmenithKlanhövdingTräsnidareMan68H4
 Ularek GrimothBoldtaarBoldagMan39H4
WilaamiilDorak SimgoorKlanhövdingKöpmanMan46H4
 Thargas MwokiBoldtaarBoldagMan31H4
WiludeinLamohn RestekKlanhövdingTräsnidareMan36H4
 Wienna RestekBoldtaarSmedKvi28H4
 Weirimus GrymerinWor Man38VB
 
ÆwnociAag SimerinÄttehövdingFiskareMan33VB
AnokæTorghalæ OoramKlanhövdingFiskareMan63H4
 Ranghart HeworamBoldtaaarBoldagMan30H4
 Meerag TornighÅldermanBardMan87H4
MaasinrrochBerath MealsiinKlanhövdingBoldagMan22Æ
 Meranek WollimBoldtaarBoldagMan47Æ
SwoaaliYnthar CaarmiisKlanhövdingVärdshusvärdMan32H4
 Raagnagh OanorBoldtaarFiskareMan30H4
YmohnraanFoorminh WerinKlanhövdingFiskareMan51H4
 Raangaar StaaghorBoldtaarBoldagMan28H4
ÆnoindaÆrogh NocæKlanhövdingBåtbyggareMan40H4
 Thyniaac WeirmBoldtaarGuldsmedMan36H4


Ordförklaring BoldagKlankrigare;Yrkeskrigare, kan även beteckna ’vanlig’ klanmedlem som medverkar i ett klankrig.
BoldtaarMästarkrigare;Hederstitel för klanens främste kämpe. Det händer att flera krigare från samma klan tilldelas denna titel.
Boldigon Vapenmästare;  Krigsveteran som tränar upp lovande elever i strid.

Källförteckning Box
VB
R
(nr)
H
(nr) 
Khelataar-boxen
Världsboken
Rubicon
Hypnosis
  Ra(nr) 
L4F
Æ
Z
Raritet
Lapnil Fyrfinger
Ægoor
Zimarakh
  T
Wo 
We
S
Tarakh
Wohlgoor
Weamhis
Sarokhela
OBS!  L4F är en påbörjad, ej utgiven roman.  We och S är båda outgivna men slutförda moduler.

Myn Mon Braaluu

Nedan finner du beskrivningar över fyra khelataarer; Wæro Agin, Tefalas Weaakhel, Woonbraag Rhaloffaan samt Gooran. Dessa är tänkta som SLP:s eller som äventyrsuppslag.
     Wæro och Tefalas beskrivningar flyter vid vissa punkter samman, eftersom de vid flertalet tillfällen rest tillsammans. Woonbraag tillhör den ökände Yminledaren Rhaloffaans släkt. Huruvida ’legenden om Gooran’ är sanning eller myt är det ingen som vet;
’finn dödens väg så finner du svaret’, som barden Volem Windanic brukar avsluta sin version av berättelsen...


Wæro Agin

Wæro föddes för snart trettio år sedan på en gård utanför Amonin. Hans far var en tunnbindare, och Wæro såg sig tvungen att lära sig detta yrke, motvilligt!
     I sin ungdom var han med om många äventyr och lärde sig hantera svärdet av en okänd vapenmästare i trakterna kring Taarwor. Han lärde sig att behärska vapnet, men lärde sig aldrig den viktigaste egenskapen: självbehärskning!
     Wæro flyttade ned till Eilapam tillsammans med en annan klanfrände, Tefalas Weaakhel.
     I Eilapam skaffade sig Wæro många goda vänner och en viss ryktbarhet för sin till synes outsinliga lust för äventyr. Bland vänner var han känd som en man att lita på.
     Hans brist på självbehärskning medförde dock att han även skaffade sig en del fiender. En av dessa var bergsmannen och smeden Karhan. Efter en lång dispyt tappade slutligen Wæro fattningen och dräpte Karhan på öppen gata inför ögonen på dussintalet förskräckta stadsbor. Wæro dömdes fredlös och begav sig iväg från Eilapam.

Åren gick och ingen hörde av Wæro. När de flesta glömt äventyraren från norr började dock otroliga rykten dyka upp, på det Brutna Svärdet berättades om en khelataar som slagit sig ihop med tanganer kring Ægoors kuster. Det sades att en handelsbåt blivit brutalt överfallen av ett tanganskt skepp. Besättningen (däribland flertalet krigare) dödades och lasten plundrades. Allt under ledning av en khelataar. Rykten sade att denne khelataar och Wæro Agin skulle vara samma person. Något som de flesta dock avfärdade.

Efter ytterligare ett antal år fick Ragowitevels folk veta att en grupp äventyrare reste runt uppe i Weamhis. Enligt uppgifter från en bard vid namn Volem Windanic, var en av dessa en fredlös Ragowitevel: Wæro Agin, som i den höga nordens klaner dräpt ett stort antal människor.
     Barden hade själv blivit anfallen av Wæro och hade samlat ihop en grupp på fem dugliga krigare för en ’hämndaktion’ som han valde att kalla det.
     Samtliga fem krigare och nära nog Windanic själv blev dräpta inne på ett värdshus i Wonpaas största stad Weirwelaas. Efter detta dåd flydde Wæro enligt Windanic till Ragowitevel där han nu bor under beskydd av Raagar Soorlaas.
     Raagar vet mycket riktigt om att Wæro lever i skogarna kring Amonin, men han har på inget vis godkänt det. Han ser nu att han för att rädda klanen undan ett krig, måste se till att Wæro dör eller åtminstone lämnar klanens gränser...

Det finns många som skulle vilja hjälpa Raagar att bli av med den fredlöse mördaren Wæro Agin!

Tefalas Weaakhel

Tefalas föddes för ungefär trettio år sedan i en liten stuga vid Amonins kust. Denne pojke började vid en tidig ålder intressera sig för naturen. Pojken visade ett stort intresse för växt- och naturliv. Detta, plus att fadern var en helare som behandlade de sjuka och skadade inom Ragowitevels gränser, bidrog till att hans nuvarande yrke föll sig naturligt: en naturälskande Helare.

Äventyrslysten som han var, slog sig Tefalas tidigt ihop med en hetlevrad klanfrände vid namn Wæro.
     Dessa begav sig söderut mot staden alla talade om: Eilapam. Väl där knöt Tefalas nya kontakter med såväl Anaakirier som Kharigaaner. Redan under de första veckorna i staden fick Tefalas och några vänner, däribland klanen Swoaalis boldtaar Raagnagh Oanor, ett ärofyllt men samtidigt mycket farligt uppdrag, som de trots tvivel bland många stadsbor lyckades slutföra. Efter detta skaffade sig Tefalas ett mycket gott rykte. Folket i staden ansåg att helaren var en respektabel och klok ung man.

Efter några år av intensivt äventyrande, beslöt sig Tefalas för att uppsöka en hos Kharigaanerna mycket omtalad och framstående helare, Makakh.
     Tefalas stannade i bergen i drygt två år för att studera under bergshelarens vägledning När han återvände till Eilapam möttes han av en dyster nyhet: Wæro, hans klanfrände, hade dräpt en bergsman och tillika gammal fiende på öppen gata i samband med en konflikt.
     Helaren, som kände sin vän väl drog slutsatsen att Wæro på grund av sin bristande självbehärskning dömt sig själv till att bli fredlös av rådet i Eilapam.
     Detta kom att sätta spår i helarens själv; även idag förbannar han sig själv för att han inte fanns på plats och kunde ändra händelseförloppet den gången.

Under åren av äventyrande hade helaren skaffat sig fiender, bl a hos de fruktade "Nattens Ögon". Dessa var ute efter såväl Tefalas som hans vänner. Detta fick Tefalas bekräftat när han besökte hamnstaden Taarwor, för att där konfronteras med lönnmördarna. Med livet i behåll lyckades dock Tefalas fly, med en obehaglig känsla av att det sista ordet ännu inte var sagt!
     EFter några år började det dyka upp rykten i Eilapam om att en khelataar slagit sig ihop med tanganer i Ægoor. Många påstod att denne khelataarier skulle kunna vara Wæro Agin, men detta avslogs av de flesta. Allt visade sig emellertid vara sanning.

Alldeles nyligen fick Raagar Soorlaas höra nyheten om att en grupp äventyrare bestående av Tefalas och två andra män ställt till problem i Weamhis. Bara någon vecka efter att ryktet nått Amonin, kom sällskapet ner ifrån Weamhis. När Raagar fick höra att de fanns i staden uppsökte han dem för att få sina farhågor bekräftade; det visade sig att sällskapet med stor sannolikhet hade lagt grunden till ett krig mellan Weamhis samtliga klaner.
     Tefalas Weaakhel försöker nu med alla medel återupprätta sitt goda rykte; en till synes omöjlig uppgift. Att en fredlös, paranoid och totalt oberäknelig svärdskämpe vid namn Wæro Agin återfinns i hans sällskap gör faktiskt inte saken enklare...

Woonbraag Rhaloffaan

I klanen Waanghelin finns det en man som dragit sig undan från omvärlden. Dragit sig undan i skam för sitt namn: Woonbraag Rhaloffaan (se Världsboken).

Brondival Rhaloffaan krossades mot klipporna vid sjön Wohlsaaræ år 709. Efter detta påbörjades en häxjakt mot familjen Rhaloffaan (något som inte nämns i några historieböcker). Ghelinpaas folk skämdes över att dra skammen det innebar att den falske profeten ursprungligen kom från deras ätt. Waanghelins invånare kände än större skam, och tillsammans beslöt man att utplåna alla spår efter Brondival Rhaloffaan - Ghelinpaas svarta får!
     Så kom det sig då att historien lämnar ett svart hål där det borde stå om Brondival Rhaloffaans bakgrund; alla människor som bar på namnet Rhaloffaan söktes upp och dräptes kallblodigt av klanens krigare och allt som fanns nedskrivet om Brondival brändes. Åren gick och idag har allt fallit i glömska, precis som det var tänkt.

Brondivals unga dotter lyckades dock fly från uppbådet och begav sig ensam ut i ödemarken. Tiden gick och Mientehn som flickan hette, fick en pojke tillsammans med en klanlös vandrare. Hon såg till att familjen Rhaloffaan skulle leva vidare, och att hennes efterkommande aldrig skulle glömma vad Ghelinpaa gjorde mot deras släkte!
     Idag finns det ingen som vet var Brondival Rhaloffaan härstammade ifrån, ingen utom en: Woonbraag Rhaloffaan. I rakt nedstigande led ättling till den ökände Brondival!
     Han vet in i minsta detalj vad som hände, både före och efter Brondivals död. Han har fått det berättat för sig av sin fader, liksom hans far och farfar fått det berättat för sig av sina fäder. Idag är Woonbraag en gammal man, som snart tar sin hemlighet med sig in i döden - Woonbraag har inga barn, ingen som kommer att bära namnet vidare...

Folket i Waanghelin känner till att det bor en eremit i deras klanområde, men han stör inte dem, så de stör inte honom. Om inte ödet vill annorlunda, så kommer sanningen om Ghelinpaas svek mot sitt eget folk att dö med den siste khelataar som någonsin kommer att bära det blodsbesudlade och skamfilade namnet Rhaloffaan...
     ...om nu inte ödet vill annorlunda...

Gooran

Från Wonpaa, en klan tillhörande ätten Weamhis, berättas en lika fantastisk som fascinerande sägen om en man kallad ’Gooran den förskräcklige’.
     Den välkände digonen Laek Droni har nedtecknat berättelsen, som vi på nästa sida kan se en mycket kort sammanfattning av (originalhistorien består av en bok på över trehundra sidor).
     Laek själv skriver som förord till berättelsen att han först hörde den av tre goda vänner från Eilapam. En välkänd bard, Volem Windanic, brukar ofta berätta historien om Gooran, och han säger sig också hört den av tre, för tillfället mycket berusade, män som sade sig komma från just Eilapam.
     Många har ifrågasatt sanningshalten i berättelsen, men ändå fler har fascinerats och häpnat över denna populära sägen om en missförstådd människas tragiska öde.

Var ’dödens väg’ - som nämns i historien - i verkligheten ligger, kan man bara spekulera i, men det finns en handelsväg lite norr om Eilapam, som stämmer bra med beskrivningen. Att ingen människa någonsin vandrat efter denna och överlevt är nog, får man förmoda, en lätt överdrift.


Därmed är denna artikel slut, förutom ’Legenden om Gooran’ på nästa sida. Om du har synpunkter på denna artikel så hör av dig till oss. Nästa nummer hoppas vi kunna publicera en fortsättning på detta tema, där vi beskriver Urinvånarna, Shivaloors invånare, KhelinnOrden, Vishetens Sällskap, Nattens Ögon och/eller andra organisationer och folkslag på samma vis som klanerna har beskrivits här. Har du synpunkter och idéer på en sådan artikel, eller kanske till och med vill hjälpa till med framställningen, så hör av dig; exempel på material kan vara: personbeskrivningar, nya organisationer och liknande. Se denna artikel för inspiration.


Legenden om Gooran

På en gård, belägen någonstans på ätten Mynsonibs marker, föddes för många år sedan en pojke, som skulle gå ett hårt liv tillmötes. Pojken visade sig växa till enorma proportioner och hotade snart att äta den lilla bondefamiljen ur huset. Gooran, som pojken kallades, krävde helt enkelt för mycket mat för att kunna rättfärdiga sitt uppehälle. Så kom det sig då att den unge Gooran fann sig själv övergiven av sina arma föräldrar, långt ifrån mänsklig bebyggelse. Kampen för mat och överlevnad hade börjat.
     Tiden gick och Gooran höll sig vid liv och lärde sig att överleva på vad naturen hade att erbjuda, långt ifrån städer och byar. En dag korsade han dock en väg, där han konfronterades med en handelsman. Worrsen som drog vagnen fick det att vattnas i jättens mun... Gooran dräpte handelsmannen och åt upp dragdjuret. Från och med denna dag skulle Gooran sprida skräck bland alla som tvingades resa efter denna dödens väg.
     Goorans like fanns ej att skåda ens hos bergsfolkens mäktigaste krigare; Han var lika stor som ett bergstroll, och han besatt en styrka som bara en Caarffal kunde mäta sig med.

Tiden gick, och en dag kom en ensam vandrare efter vägen, dragandes en vagn efter sig. Mannen hade hört ryktena om jätten som överföll och dödade alla som färdades efter denna väg, och hade förstått att det var mat som lockade denne vilde, varför han färdades utan dragdjur. Hur det nu kom sig, så fann Gooran i denne vandrare sin första vän här i livet. Den gamle mannen och Gooran färdades så tillsammans upp mot Weamhis, där den gamle hade sitt hem. Mannen insåg dock att Gooran inte kunde följa med honom någon längre sträcka eftersom han skulle bli dräpt om han närmade sig någon större by. För att bespara honom detta, ljög mannen för Gooran och bad honom återvända söderut för att söka ett skrin, som han sa sig ha gömt under Weirmynsaas lövverk. Mannen hoppades att Gooran skulle söka under hela sin livstid och på det viset slippa sona de brott han gjort sig skyldig till. Gooran gav sitt ord på att inte ge upp förrän han funnit skrinet, och sade även att när han gjort så skulle han uppsöka mannen i Weamhis.
     Den gamle fortsatte, lite vemodig över att behöva svika Gooran, men övertygad om att ha handlat rätt, alltmedan Gooran munter begav sig söderut, glad över att ha funnit ett mål i livet.
     Sökandet pågick i åratal, men Gooran fann aldrig skogen han sökte, även om han själv trodde det, när han fyra år senare kom till en skog, bara bråkdelen så stor som den mäktiga Weirmynsaa. Denna lilla parentes bekymrade dock inte Gooran, som var övertygad om att han var framme: ’så länge som han hade sökt...’
     Väl framme fann jätten snart någonting som han beslöt sig för att vara det han sökte efter. Gooran tog skrinet (som egentligen var en enorm kista) under armen och började en lång vandring norr, för att finna sin vän.
     Säkert tio år efter att han först hade träffat den redan då gamle vandraren, berättas det i Weamhis att en man, stor som ett bergstroll, kom vandrande från söder. När jätten kom in i Weirwelaas flydde folket av rädsla. Det berättas vidare att Gooran försökte ta sig in på stadens värdshus, men inte lyckades - han var för stor. Här myntades sägnen om mannen som aldrig fick smaka Wonpaas öl. Gooran fick veta att den gamle bodde i en by på andra sidan floden. Gooran gick då med bestämda steg, utan att se sig om eller tveka för ett ögonblick, tvärs över floden, upp på den andra sidan, bara för att mötas av beskedet att mannen varit död sedan flera år tillbaka...
     Det går inte att i ord beskriva den vrede och förtvivlan som Gooran kände, då allt som någonsin betytt något för honom spolierades på ett enda ögonblick, en livslång kamp för att finna en mening i ett meningslöst liv. Allting förgäves! Efter denna dag vandrade Gooran med sorg och vredesmod åter söderut, bara för att än en gång sprida skräck efter ’dödens väg’.

Lär av detta tragiska livsöde, alla föräldrar i hela Khelataars land: oavsett hur arbetsamt det kan vara att föda, nära och uppfostra ett barn, så ge inte upp. Ge dem er kärlek och lär dem vad verklig vänskap är. Men viktigast av allt; vandra inte efter ’dödens väg’, ty det blir det sista ni gör...

     /Laek Droni

Tillbaka