Bilder av undertecknad, ursprungligen gjorda till Tavelsjö RollspelsKlubbs Khelataarkampanj, publicerade 1993 i Hypnosis #4 för artikeln ’Taarinz Mynbraaluu’.

Titelsida:  Helaren Tefalas Weaakhel av Ragowitevel förbereder en rit i stencirkeln i Aamsaarahl. Medan han väntar på att eldarna ska rena platsen blickar han tankfullt västerut; någonstans där på andra sidan av det enorma slättlandet ligger Amonin, hans barndomshem. I bakgrunden reser sig Sarokhelas stora bergsmassiv Soorweam.

Textsida 1:  Värdshuset Vildsvinet i Eilapam. Tefalas visar sin äldste son Saarwonir hur man spelar worymbold, medan hans kamrat Thargas Mwoki serveras av Martiæ Kargarth.  Den skarpögde kan känna igen worymbold som det vikingatida spelet hnefatafl. Martiæ har också skymtats i Rubicon #6 (där två helt andra män satt vid samma bord).

Textsida 2:  Fyra rollpersoner, återkomna efter en lång resa, umgås med sina tre fruar på en strand norr om Amonin. Från vänster: Tefalas och Ragis Weaakhel, Raagnagh Oanor och Kianthia Oanor Paana, Syrm Simalas, Mienluur Leeyhta och Wæro Agin.  Kianthia Paana är identisk med den anaakiriska rådsmedlemmen i modulen Eilapam.

Textsida 3:  Tefalas, hans hustru Ragis och sonen Saarwonir befinner sig på resa uppe i Ei Weir Menithi för att knyta personliga kontakter med kharigaanska helare (han använder vissa örter från bergen) då de får ett oväntat möte under en snöstorm. Tefalas’ svärd utan ornamentering är typiskt för smeden Khartaar Nagrak i Eilapam.

Textsida 4:  Wæro Agin av Ragowitevel ber till Thyliab i en glänta i Foormynsaa.  Wæro (som också var omslagspojke i Hypnosis #3) har tagits upp i en tangansk klan och bär en rituell tatuering från dem. Cirkeln av facklor är ämnad att rena platsen, liksom på bilden av Tefalas, samt förstås att försäkra sig om Thyliabs närvaro inför bönen.


Ett par TRK-damer som aldrig kom med i Hypnosis, men när jag nu ändå hade dem liggande...

Ragis:  Tefalas’ hustru Ragis Weaakhel, född Samüil av Wilavel, utanför deras stuga vid Eilapam. Den användes senare som omslag till konventsäventyret Laasehn Mien Laasehn på SnöKon ’95.

Mienluur:  Wæros kvinna, bondjäntan Mienluur Leeyhta av Wilaamiil, ute och hämtar vatten.  Hon blev något mer babe-ig än vad som ursprungligen var avsikten, men än har ingen klagat...

Miiraam:  Den unga klanhövdingen Miiraam Woragin av Wonpaa (från modulen Weamhis) står och bröstar sig.  Bilden plitades från början ihop under en seg sen kväll på BorCon ’91.


Tillbaka