Taarluhn

av  Daniel Israelsson och David Israelsson,
illustrationer:  Daniel Israelsson, David Israelsson och Richard Lindmark,
publicerad 1992 i Hypnosis #2.


Välkomna till Taarluhn - Problemens Stad, Khelweams Land och Kustens Pirater. Modulen är tänkt att låta rollpersonerna få ta del av vad staden och ätten har att erbjuda i spänning, på både gott och ont. Förutom information och bakgrund om ätten Khelweam så finner du längre fram kartor över bl a staden. Givetvis finns det också bilder och texter över alla viktiga personer.  Lycka till.  / D&D

Tidslinje

290 Klanerna Weirtaar och Ymohntaar grundlägger tillsammans staden efter tvekampens utslag. Geamas Khontaaræ väljs till ättehövding.
293Folk från andra klaner besöker staden.
294Elimor Wirdon besöker staden tillsammans med kollegor, och får tillstånd att bygga ett erelaas.
298Ymohntaars kustfolk rapporterar om främmande skepp bland öarna. Två fiskebåtar försvinner spårlöst med dess besättning. Ingen förklaring.
299Handel med andra klaner uppstår, dock ej med urinvånarna av geografiska skäl.
309Ytterligare två båtar försvinner. Rykten om fientliga skepp. Ingen förklaring, saken glöms med åren.
359Khelweams kustklaner börjar handla med inlandet.
401Mördaren Tiiliekh skördar sina fem första offer.
403Samme mördare går lös på en familj på landsbygden. En skallgång drar ut efter mördaren. Detta utan resultat. Vid tre nya offer hittar man tecken som förknippas med Caarevel. Morden upphör plötsligt. Dåden upprepas aldrig mer, och har aldrig kunnat förklaras.
490Taarluhn firar tvåhundraårsjubileum. Två klaner bosätter sig på ön Windokæ. Den andra ön förblir obebodd.
518Klanerna Ymohntaar och Weirtaar inrättar ett stadsting, ett så kallat "Weolaasilem".
518Klankrig uppstår mellan Ymohntaar och Maolewin angående deras gräns. Denna gränstvist har aldrig riktigt upphört.
538Taarluhns hamn blir stenlagd.
602Staden härjas av ett rövarband från södern. Kael, ättehövdingen, blir mördad.
627Oroligheterna i Khelataar stör Taarluhns lugn, och kriminaliteten ökar.
691Brondival Rhaloffaan förkunnar sin gud Ymin på ett ting i södern.
698Småfejder mellan de allierade Yminklanerna och Öst- och Sydlandet börjar. Ätten Khelweam dras aldrig riktigt med i kriget och blir kvar som åskådare.
709Då kriget är över räknas Khelweam som den starkaste ätten. Taarluhn befrias temporärt från sina kriminella problem.
712En saarluhn byggs i staden.
800Caarffalen Skharuutakh utplånar tre byar i Taarynsaars land. Klanen lider nöd och måste söka stöd från sina ättefränder.
953En osedvanligt kall vinter. Taarluhns gator täcks under kall snö. Luhnsaaræ täcks av is. Ett år som ej förglöms av de äldre.
973Främmande skepp dyker upp på västkusten. Tanganer stadgar sig i ögruppen Tanatia.
982Klankrig utbryter mellan Ymohntaar och Weirtaar. Fejden svalnar efter några veckor.
989Markhim Follim väljs till hövding över Weirtaar.
990Eerfoms Blokh blir ättehövding. Khirtog Arghiliem väljs till Ymohntaars hövding.
992Ymohntaar knyter handelskontakter med tanganerna. Skall detta visa sig vara ödesdigert?


Klanerna i Khelweam

Innan vi beskriver staden närmare så följer här nedan en kort redovisning av de fem klanerna i Khelweams ätteland. I texten beskrivs de viktigaste personerna, byar och klanens politik och handel.

Weirtaar

Khelweams mest etablerade krigsklan, Weirtaar, lär ha Khelataars duktigaste boldtaarer och respekteras av de flesta andra klanerna. Sedan klankriget 982 så har Weirtaar vuxit enormt och stadgat sin status märkbart.
     Markhim Follim lär ha goda kontakter med woren, och hans ord väger mycket tungt under alla ting. Markhim har beslutat att ta kontrollen över Taarluhn och avsätta Khirtog från sin sida i styrandet av staden. De andra klanerna anser att man bör hålla ihop ättens klaner. Dessa yttranden är blyga med tanke på Weirtaars styrka. Markhim anser att Ymohntaar har dragit tillräckligt stor skam över Khelweam för att uteslutas. Uppträdandet har med åren blivit allt högfärdigare och det ogillas starkt i Taarluhn av Ymohntaars stadsbor.
     Byn Rahlsaar, som ligger vid mynningen mellan Luhnaamæ och Luhnsaaræ, sköter Luhnsaaræs sjötrafik. Klanens tingsby Ameel är en knutpunkt för bl a hantverkare. Härifrån kommer det läderhantverk som säljs i Taarluhn.
     Här bodde också den beryktade krigarkvinnan Weliim Wiinoh ett tag, innan hon drog sig tillbaka i sin ensamhet efter att hennes familj dödats av tanganer. I byns femton träbyggnader bor ca 60 människor.
     På grund av klanens relativt lilla område kan man på ungefär åtta dagar samla ihop klanens totala krigsstyrka. Styrkan, som för övrigt är Khelataars största och mäktigaste, består av sjuhundra till åttahundra män och kvinnor. Elva stycken av dessa är boldtaarer.

Ymohntaar

"Khelweams skam". Ord som Weirtaars hövding språkade under wortaarilem 995. Ymohntaar är den klan som har drabbats hårdast av fiskekonkurrensen på västkusten. Läs mer om detta i ’Tanganhandel’.
     Klanhövdingen Khirtog Arghiliem är en erkänd ledare, men har blivit hårt behandlad av sina konkurrenter och är ständigt under stress. Folket står dock nära honom och förstår honom till fullo. Sammanhållningen är god i Ymohntaar, och tillsammans försöker man lösa klanens ekonomiska problem. Relationer till de andra klanerna i ätten är minst sagt instabila, så sent som år 982 inträffade ett klankrig Weirtaar och Ymohntaar emellan. Den angränsande Menithiewklanen Maolewin har flera gånger gjort anspråk på kusten, som en gång tillhört dem. Gränsen dem emellan är väldigt diffus, då det inte finns något som igenkänner den mer än en bäck som med åren har torkat ut.
     Landskapet i övrigt är rätt så flackt och befriat från höjder. Den enerverande buskvegetation som lägger sig över landskapet gör det ganska svårframkomligt. Den enda väg som rekommenderas är den mellan Taarluhn och Foorteer.
     Klanens största by om man bortser från Taarluhn, heter Saarmynaas. Där bor ca 15 människor, huvudsakligen fiskare. Här sker också den huvudsakliga tanganhandeln. Den forna stadsidyllen har suddats ut. Här inhyser man ofta tanganer i byns enda värdshus. Om man inte drar sig för att skaffa skygga handelskontakter så kan man lyckas bra. Men att vistas på samma värdshus som tanganer är inte att rekommendera.

Handeln blomstrar, men folket är bittert. Visst kan man tjäna en hacka men det kränker klanens ära att handla med tanganer. Weirsoor är klanens andra stora by. Här kan man umgås med klanens folk på en någorlunda normal nivå. Byn är i stort sett befriad från allt som har med tanganer att göra. På gästgivargården Weirsoor kan man lyssna till barden Askfold Myrgiil, som är vida känd för sin läspande stämma. Weirsoor är mao en trevlig by att stanna i över en natt. Här vimlar det av glada människor som gärna berättar om gamla hjältar och legender. Är man äventyrslysten och smäktar efter sagor så får man inte missa denna vackra by med sina 40 invånare.

För övrigt är klanens folk rätt så bittert pga nuläget, och nämner man ordet tangan vid fel tillfälle så ligger man rätt risigt till.

Taarynsaar

Trots sin geografiska förutsättning gentemot de andra ätterna i Khelataar så behåller de samma utstrålning som sina ättefränder i norr. Största delen av folket centreras i norr, vid de två större byarna Jynleem och Besaohl.

Fisket är den huvudsakliga näringen i klanen. En annan viktig funktion som klanen fyller är timmertransporter från Oemmynsaa till Taarluhn. En diskussion upptogs på det senaste ättetinget. Många från Taarynsaar tyckte att man borde upprätta en handelsstation för sjöfart vid kusten mellan Gooronib och Khelweam. Man har inte undgått ryktena om Gooronibs bakverk. Ingen av de två byarna ligger dock nära kusten. De flesta höll med om att idén om en handelsstation var god, men att följden av detta måste innebära att en ny by blir uppförd. Det som fattas är duktiga förhandlare i Taarynsaar, och ingen i Gooronib vill väl förhandla med handelsmän från Taarluhn?

Klanens hövding Kurtar Innboldag satsar hårt på de här med en handelsstation. Han är den ende av hövdingarna över de tre minoritetsklanerna i Khelweam som strävar efter handelskontakter med andra ätter.

Klanens största by heter Besaohl, och ligger längst upp i Taarynsaars land. I de 22 träbyggnaderna bor ca 120 personer. Detta antal varierar dock ständigt eftersom man som fiskare stora delar av tiden bor i tält vid kusten under längre fisketurer. Det finns ett värdshus här som heter Y Weir Caar. Här kan man övernatta och fylla sin buk med både vätska och mat. I övrigt finns här inga direkta affärer, men om man hittar något speciellt kan man kanske köpa lös det för en viss summa.
     Jynleem är klanens andra stora by. Man kan inte heller i det här fallet fastställa något direkt invånarantal. Det är nämligen härifrån timret transporteras till Taarluhn. Antalet hamnar nog omkring de 40.

Raofoor

"Folket i norr" är vad de blir kallade av Taarluhns invånare. Ordet självständiga är att lägga på minnet när man talar om Raofoors levnadssätt. Dessa hårdnackade människor anses av andra vara den klan som på alla sätt försöker vara så självständig som möjligt. De har ända sedan uppdelningen år 290 betraktats som annorlunda Khelweamer, och skulle lätt kunna tas för ett annat släkte. Raofoors folk föraktar främlingar. Dock inte digoner, ty dessa inför kunskaper som de aldrig annars har tid att söka efter. Vid sådana tillfällen kommer den gömda vänskapligheten fram ur Raofoorerna. Varför de beter sig på detta sätt kommer kanske från Raofoors ordspråk: "Det man inte har får man gott klara sig utan".
     Det stora avståndet mellan Taarluhn och klanens tingsby Raokhela har gjort att handelskontakter dem emellan aldrig riktigt har fungerat. Dessutom är vägen som går från Taarluhn och vidare till Nordlandet inte, och har aldrig varit, så bra att en större handelskaravan har kunnat färdas denna väg. Raokhela innefattar ca tio byggnader och ett invånarantal runt 40. Eftersom detta är Raofoors enda riktigt stora by som kan erbjuda härbärge, så finns här nästan alltid genomresande. fiske och hantverk är huvudnäringen, som nästan alla av Raofoors invånare sysslar med.

Raofoor är, tillsammans med Waanonib och Taarynsaar, Khelweams enda klaner som inte är berörda av tanganerna. Deras självständighet har med åren blivit mycket gynnande och effektiv. Båtbygget är också mycket välutvecklat. Mer om detta i ’Båtbygge’.

Raofoors klanhövding Yngaarm Elawekh har regerat i över åtta års tid. Han anses vara en av Raofoors mest kapabla hövdingar i deras historia.

På grund av det rätt så kalla klimatet här uppe, så har Raofoorerna varma kläder. Oftast plagg på plagg. Mantel och höga fodrade läderstövlar är vanligt, ofta i vitt, grönt och blått. Hättor och mössor är ett måste för klanens fiskare pga de friska havsvindarna. Under Nordlandets sommarmånader, Leeminem och Æruunihn, byts de varma kläderna ut mot tunikor och korta läderskor. Under dessa två månader håller Raofoor en högtid kallad "sälg". Hövdingen offrar då en säl till Æruuns ära. Högtiden fortsätter sedan med fest, dans och glädje.

Waanonib

Waanonib är den klan som mest skulle kunna liknas med Raofoor, självständiga och oberoende. Den enda riktiga handelspartnern de har är de handelsmän och fiskare som är intresserade av deras båtbygge, och villiga att söka sig upp till deras byar.
     Deras klanhövding heter Magei Wollim. Hon är den första kvinnliga hövdingen för Waanonib. Hennes make heter Kirtog Wollim, bror till den ökände boldtaaren Meranek Wollim. Kirtog tar hand om klanens krigsstyrka och träningen av denna. Magei har varit hövding i fem år. Hon har ända från början som hövding försökt att få kontakt med andra klaner för handel. Faktum är att Waanonib på sista tiden har börjat handla med Taarwors handelsmän, hantverk och båtar mot saker som t ex glas, krukor, sällsynta drycker och tyger.
     Ymthaag Koth heter en handelsman inom Waanonib. Han bor i Mismynaas, klanens tingsby. Han äger en affär som säljer tyger och enkla smycken, något som byns invånare tycker mycket om, speciellt kvinnorna som på sistone har börjat sy väldigt mycket.
     Waanonibs stolthet är konstnären Kihog Kherwaast. Han är ättens enda kända konstnär och livnär sig på detta. Han målar för det mesta krokimålningar av hövdingar och fiskare. Kihogs målningar målas på träskfolkets parpagpapper i formatet 2*3 khelataariska aag. Priset på en målning ligger runt 1 werolab.

Mismynaas är som sagt klanens tingsby. Där bor hövdingen och hennes make. Byn består av ca 15 byggnader. Här finns det faktiskt en hel del att handla, tack vare den nyförvärvade handelskontakten.
     I södra delen av Waanonibs klanområde ligger skogen Waanmynsaa där man skaffar fram timmer till byggnationer såsom hus, båtar och bryggor.

Waanoniberna klär sig i varma och enkla kläder, oftast gröna, vita och blå. Vid högtider är det ett måste att vara vackert klädd; broderade tunikor, låga läderskor och mantel, mm. Förutom Kihogs utställning finns det en annan högtid kallas Volzilem. Då kommer digoner från hela Khelataar hit och säljer litteratur i form av böcker och muntliga tal. Då är det fullt liv i byns värdshus, som under dessa kvällar underhålls av digoners och barders förtäljande av myter och legender. Denna vecka är det också en liten handelsvecka, då det säljs fisk, hantverk, tyger, vilt, mm.


Historia

Karavanen år 289

Några år efter man grundat Taarwor ville en man vid namn Geamas Khontaaræ fortsätta att utforska Västlandet och slutligen nå kusten. Han och hans släktingar, fem familjer, blev de som begav sig av västerut. Det var en enorm karavan som slutligen rullade ut ur staden.

Resan pågick i ca tre månader och man förstod att man var vilse, långt bort från västkusten. Geamas lät nu ödet ta över och han bestämde sig för att deras främsta verktyg skulle avgöra åt vilket håll de skulle färdas; hammaren!
     Och så blev det. Geamas kastade hammaren i luften, och lät den falla på en kulle. Hammarens skaft pekade då mot vad som skulle visa sig vara väster. resan pågick i ytterligare en vecka. Familjerna kom slutligen fram till en stor sjö, som ledde ut till havet. Här slog familjerna läger.

Delandet av Taarluhn

År 290 anlände släkten till en sjöstrand och slog läger. Två av familjerna tyckte att de hade det bra där de nu var, medan de tre resterande vittrade en annan havskust norrut. En splittring av familjerna var nu uppenbar, men man bestämde sig för att hålla kontakten. Weirimons familj sökte sig till den enda delen av sjön som gjorde sjöfart möjlig. Ymohntaars familj blev kvar en bit in på land. Ymohntaar försökte flera gånger att förhandla med Weirimon om att dela på viken, men Weirimon avstyrde förslaget. Ymohntaar blev mer och mer otålig, så en natt bestämde han sig.
     "Weirimon, jag utmanar dig i en kamp på liv och död om denna vik, som du undanhåller från mitt folk. Må gudarna fälla domen".
     Detta lär vara den första tvekampen på Khelataar. Och utgången? Ja, båda kämparna dog och folket blev tvungna att dela på viken. Platsen där tvekampen utspelades är nu ättens tingsplats.


Taarluhn

Taarluhn grundades år 290 av de två familjerna Ymohntaar och Weirtaar. Staden har vuxit mer till en kontaktstad än en handelsstad. De sexhundra invånarna består huvudsakligen av de inhemska klanerna, om man bortser från KhelinnOrden och Vishetens Sällskap. Med åren har de fått en större funktion i staden som förmedlare och sk "peacemakers". Att två klaner försöker styra staden tillsammans har knappast underlättat deras arbete.
     Spänningen mellan klanerna är märkbar, och det inträffar inte sällan slagsmål på de lokala värdshusen. Av befolkningen så är Taarluhn omedvetet indelad i två delar, då klangränsen teoretiskt snirklar sig genom staden.

Som äventyrare bör man se upp med vad man gör och säger i staden. Ingen av de två klanerna gillar en utomståendes åsikter och meningar om de interna problemen. Åtskilliga äventyrare har blivit lynchade.
     Taarluhn är trots sina problem en mycket trevlig stad om man är där för att inhandla hantverk och dylikt. Söker man kontakter och tips, så finns det många etablerade handelsmän som har erfarenheter om det mesta. Dessa tjänster kan dock kosta en slant. Som främling bör man hålla en låg profil och inte röra om i den känsliga situationen. Vem har sagt att ett klansamhälle är problemfritt?

Landskapet

Staden ligger belägen vid Luhnsaaræs södra kant. Höglandets lite kyligare klimat erbjuder ingen direkt färgglad fauna, men dock en vacker lövnatur som omger staden. Nära Luhnsaaræs strand kan man finna en del enkla blommor och bär. Färdas man norrut genom Khelweam så finner man efter drygt en mil oändliga slätter - som i och för sig erbjuder fina betesmarker men också en tärande väderlek - och större skogar. Vindstyrkan kan vara enorm. Att färdas genom storslätten Weiroeme som den kallas, brukar vanligen ta tio dagar (till fots). Under den tiden brukar man få ta del av ovanstående fakta. Khelweam är, som du kanske redan förstått, ett rätt så ödsligt landskap. Det finns endast två riktigt stora skogar, dessa beskrivs i avsnittet ’Weiroeme’.

Läget nu

Spänningen mellan Ymohntaar och Weirtaar är enorm, och många känner att klankrig är oundvikligt. En som känner så är Grimor Ythak, Khelweams myntaaral. Det är han som har kallat efter Khezow Azt. De två har tillsammans förberett sina khelinner för eventuella tvister emellan de två klanerna. Det brukar nämligen vara så, att klankrig börjar i ord och trappas sedan upp i stölder, vandalism och till sist, i värsta fall, strid. I en strid handlar det inte om flera hundra som drabbar samman, utan det sker oftast i små proportioner. Detta bortsett från Veloemslaget år 709. Den största faran med detta klankrig är att tanganerna nog lär blanda sig i det. De skulle nog inte vilja riskera att förlora sina handelskontakter i Taarluhn. Vid ett klankrig skulle de antagligen stödja Ymohntaar, mer eller mindre offentligt. Hur de skulle inblanda sig kan vara svårt att lista ut. I värsta fall så dyker de upp i Luhnsaaræ och plundrar utefter de östra stränderna. Att attackera Taarluhn vore att förstöra för sig själv, men det finns ju andra byar vid sjön, t ex Ameel.
     En annan by som är utsatt är Rahlsaar. Den byn sköter övervakningen av sjöfarten i Luhnsaaræ. Byn skulle med sina femton stridsdugliga män snabbt skövlas av tanganerna. KhelinnOrdens uppgift är att skydda folket mot tanganerna i det här fallet. Strider klanerna emellan har de ingen rätt att lägga sig i. Man räknar med att stationera ut ca sex khelinner i varje mindre by om ett klankrig skulle bryta ut. Ymohntaar ogillar starkt tanken att strida med tanganer, och de anser att det här är en sak mellan dem och Weirtaar. Detta struntar dock tanganerna blankt i. För dem handlar det om deras välfärd, och Ymohntaar bör vara tacksamma enligt dem. Khirtog Arghiliem, Ymohntaars hövding, inser vad det skulle innebära om de tillsammans med tanganerna fick makt i Taarluhn. Alla ätter i Khelataar skulle utsätta dem för en markant handelsbojkott, och klanens ära skulle inte vara värd en worrslort.
     Hur ställer sig nu de andra klanerna i ätten till detta? Taarluhn är ju ättens enda stad som markerar deras policy. Att tanganerna skulle få ännu mera svängrum där skulle ju vara en katastrof. Troligast skulle vara att de stöttade Weirtaar, men tanken på att alla deras klaner - Raofoor, Waanonib och Tarynsaar - ligger bra till för tanganerna att hämnas mot dem, skrämmer dem. Dessa klaner skulle nog invänta och se om tanganerna inblandar sig. Om klankriget bryter ut och tanganerna inte visar sig, så lär det nog bli kortvarigt. Weirtaars överläge skulle snabbt visa sig gynnande för deras del.
     En person som lär utmärka sig är Weirtaars kvinnliga och mycket omtalade boldtaar Weliim Wiinoh. Hennes största ambition skulle vara att inrikta sig på tanganerna, då hon verkar ha ett outsinligt hat mot dem. Hennes plan skulle vara att tillsammans med sitt förvärv inhysa sig hos befolkningen i Rahlsaar och invänta de tanganer som väntas landstiga och plundra där. Kort sagt, ett klankrig med tanganerna som ingrediens skulle nog vara svårkontrollerat och långvarigt, om inte helt förödande för Khelweam.
     Vad som skulle vara nödvändigt är medlare. I det här läget fungerar inga rådslag klanerna emellan, stämningen är alldeles för upprörd. Alltså skulle nog ett par utomstående medlare kunna anställas av Eerfoms Blokh, ättehövdingen. Detta uppdrag skulle dock kunna vara mycket riskfyllt, man kan skaffa sig många fiender på vägen. Hur denna situation fortskrider är upp till SL, men att bygga upp en kampanj runt detta är nog intressant. Spelarna kan medverka på många sätt, även som utomstående. Läs mer om detta i avsnittet ’Äventyrsuppslag’.

Tanganhandel

Att det förekommer handel med tanganer i Taarluhn är känt, men vad tycker man? Och vem är det som styr handeln?
     För ca 25 år sedan kom tanganerna till den ögrupp som kallas Tanatia. Vad man vet så bosatte de sig där. Därifrån bedrev de sin verksamhet som ofta innebar plundring, stöld och inte sällan mord. Man plundrade handelsskepp, khelataariska såväl som shivalooriska. Man gjorde även räder mot små kustbyar. Man försökte sedan handla till sig andra varor med sitt stöldgods. Med åren så lockades många in i handel med tanganerna, bl a Menithiews ättehövding Tamir Zeywyron, som i sin tur drog med sig Oaalnastammen. Det är här som Khelweam kommer in i bilden. Eftersom ätten i sig av geografiska skäl inte kan idka någon utbredd handel med urinnevånarna så har man ett flertal gånger blivit erbjudna stöldgods av tanganer. Ättehövdingen har, trots sin obeslutsamhet, avrått sitt folk att handla med tanganerna för ättens skull. Handel med tanganer ogillas starkt bland khelataarer i allmänhet. Ymohntaars klanhövding var dock inte helt säker. Klanens fiskeförsörjning går allt sämre och sämre. Vad detta beror på är den brutala prissänkningen som Tamir har startat. Hans mål är att utmanövrera de små fiskeklanerna i öst, och på så sätt främja sjöröveriet. Det ryktas förresten om att han har något i görningen tillsammans med tanganerna. I alla fall, detta utnyttjade en tanganledare vid namn Asthark Rekthyz. Han erbjöd Ymohntaar de varor de behövde till ett bra pris. Khirtog såg ett ljus i mörkret och skrev på ett handelsavtal med Asthark. Avtalet innebar handel för en lång framtid. Handeln sker nu oftast vid kusten i byn Saarmynaas. Det händer dock att det dyker upp ett tanganskt långskepp i Taarluhns hamn för att hämta de lokala varorna. Detta uppskattas inte av klanen Weirtaar, som också får ta åt sig rykten som: "i Taarluhn finns bara fyllesvin och tanganer", och andra liknande talesätt.

Vad kan nu Weirtaar göra åt den saken? Hövdingen har flera gånger höjt sin röst och krävt att handeln upphör. Man är också rädd för att Ymohntaar skall få för stor makt i staden. Många befarar att ett klankrig snart blossar upp. De andra klanerna i Khelweam är oroliga, och vad händer om Ymohntaar får makt i ättens stad? Jo, då smutskastas hela ätten. Weirtaars ansträngningar har dock varit en aning reserverade med tanke på vad tanganerna kommer att göra med dem om de hindrar handeln. Som de flesta vet har tanganerna svårt att förlåta.

Handel

Trots det faktum att Khelweam är en mycket självständig ätt så förekommer en sporadisk handel med andra klaner, med Taarluhn som knutpunkt förstås.

De varor som ätten exporterar hamnar för det mesta i Taarwor. Det som exporteras består av fisk, kreatur och hantverk, i synnerhet läderrustningar och kläder i alla dess slag. Det som importeras är metaller, timmer, vin och isthoz. Taarluhn håller en handelsvecka i slutet av Vegirnty. Då fylls staden av köpmän och handelsmän. Huvudattraktionen är nog den omtalade båtauktionen som inträffar i slutet av veckan. På senare tid har handeln i Taarluhn börjat betraktas som ljusskygg, detta förstås pga tanganhandeln. Därför bör man se upp vem man handlar med i staden, och se till att man inte skuldsätter sig, ty detta kan medföra otrevliga konsekvenser. Som handelsman kan man räkna med att bli förhörd av patrullerande khelinner, som ställer förvånansvärt raka frågor, som t ex: "och vilka varor för du med dig då?".
     Detta frågeställande kan dock snabbt avklippas av den rättfärdige affärsidkaren med ett rätt argt: "jag sköter mitt, så håll dig utanför". Alltså, att handla i Taarluhn kan också erbjuda lite komiska inslag.

Jordbruk och boskapsskötsel

Khelweams bönder har inte samma förutsättningar som andra khelataariska bönder. Höglandsklimatet gör att bara en skörd per år är möjlig. Men det betyder också att man kan hålla sig på ett ställe hela tiden och inte behöva flytta mellan två gårdar, som man annars måste för att inte utarma jorden fullkomligt. Khelweams bönder har dock en utbredd boskapsskötsel. Det finns många fina betesmarker, bl a i Weiroeme. De bönder och jordbrukare som bor kring Taarluhn har gått ihop och investerat i en byggnad i staden. Där säljer de bl a fina djurhudar. Läs mer om detta i avsnittet ’Värdshus och affärer’.

Om man söker arbete så kan man nog få jobb som hjälpreda åt någon bonde i de lokala gårdarna. I detta fall brukar bönderna låta personen i fråga genomgå ett litet prov, för att se vad han går för. Detta brukar vara att antingen föra boskap från en plats till en annan, eller att visa sina kunskaper i allmänt jordbruk. Efter en hård dags arbete beger man sig ofta till värdshusen för att dricka och samtala om dagen som förflutit.
     Förhållandet mellan de två klanernas jordbrukare är förvånansvärt god, och det händer inte sällan att man ger en hjälpande hand till den som har det svårt när skörden nalkas. Du kan läsa mer om jordbruk och boskap i Världsboken!

KhelinnOrden

KhelinnOrden har en stor uppgift att fylla i staden. Spänningen mellan de två klanerna är enorm, och nu när tanganerna stundtals vistas i staden så stiger den märkbart. Säkerhetsstyrkan kan jämföras med den i Eilapam, där flera kulturer blandas på både gott och ont. Tanganernas inblandning har medfört att mondalen och chefen över underrättelsetjänsten, Khezow Azt, har placerats i Taarluhns saarluhn. Några andra åtgärder är t ex att en stadsbelysning, bestående av lyktor, har placerats ut vid varje husgavel. KhelinnOrdens inblandning har ifrågasatts av de båda klanerna, och förhållandet mellan Orden och klanerna är inte alltför bra.
     Dagtid patrullerar två khelinner i staden och hamnen, nattetid det dubbla. Varje vecka gör man små rekognosceringsresor ut i klanmarkerna. Detta för att uppsnappa eventuella händelser och tips.
     Khelweams myntaaral Grimor Ythak bor i saarluhnen tillsammans med 50 khelinner och klanernas respektive taaraler. Eftersom KhelinnOrdens övervakning ogillas av klanerna, och man på så sätt undanhålls viktig information, så tar man mer än gärna emot någon som vill fungera som spion åt dem.

Vishetens Sällskap

År 294 byggdes ett litet, pittoreskt hus i utkanten av staden. Där huserades ett tiotal yngoner och digoner. Idag är erelaaset ombyggt och antalet inneboende det tredubbla.
     Erdigonen Evneerith Goiir har låtit byggnadens inredning snidas av Taarluhns bästa snickare. De som studerar här har olika ursprung, alltifrån Khelweam till Æwnoci. Sammanhållningen är bra, och en gång i veckan arrangeras utflykter till vildmarken (här kan äventyrare anställas som arbetskraft i form av livvakter).

Skolundervisning förekommer också i erelaaset, men oftast reser man ut till mindre byar och gårdar en gång i veckan. Där bor nämligen de flesta flerbarnsfamiljer. Läs mer om Vishetens Sällskap i Världsboken sid 17, eller i Encyklopedia Digoni på sid 5.

Båtbygge

Ätten Khelweam är vida känd för sitt båtbyggeri, som är en mycket avancerad byggnadskonst i Khelataar. Faktum är att de flesta båtar som seglar omkring i Khelataars vatten är byggda just av en khelweamsk båtmästare.
     De flesta båtbyggarna kan bygga allt ifrån en liten saarokæ till en ståtlig windokæ. Dessa båtbyggare brukar dock med åren specialisera sig på en typ. Hammaren är det huvudsakliga verktyget i denna konst. Om man vill beställa en båt brukar det ta ungefär en till tolv veckor att få den färdig, beroende på vilken båttyp man är intresserad av.
     En mycket känd båtbyggare i Taarluhn är Gontha Erwigæ. Han anses av både båtbyggare och fiskare vara den som gör den bästa jindæn i hela Khelataar. Hans pris är också kanske Khelataars lägsta! Båtmästare heter den som gör den huvudsakliga ritningen och utstyrseln av båten. Båtmästare har i de flesta fall anställda som, under uppsikt av densamme, gör själva bygget av båten.

Det finns åtta båtmästare i Khelweam. Fyra av dessa bor i Taarluhn. Alla har ungefär tre till fyra anställda som gör jobbet. Alla har specialiserat sig på en speciell sort av båtar.
     Priserna är för det mesta lägre än i andra städer. Gontha t ex, säljer sina båtar så billigt att han knappt går med vinst.
     Båtarna byggs på Y-formade stativ. De vilar där tills de blivit betäckta av bräder. Sedan penslas de med tjära och sjösätts. Skeppsdopparviken kallas den vik där man sjösätter stadens båtar.
     Jämfört med tanganernas båtar, så är khelataarernas något klumpigare och mer djupgående, och detta medför en lägre hastighet. Tanganernas byggnadskonstruktion har ännu inte blivit känd för Khelweams båtbyggare. Läs mer om detta i Rubicon nr 10!

Det finns dock en båtbyggare/mästare vid namn Ondygh Jewd, som har lyckats konstruera en så pass snabbgående båt att han kan konkurrera med tanganernas båtar. Denna båt kan uppnå en hastighet av 22 knop. Skrovet är två meter brett och 14 meter långt. Lastkapaciteten ligger på två till tre ton. Ondygh äger affären Skrovet, som ligger utmed gatan Saarænihl. KhelinnOrden är mycket intresserade av att köpa dessa båtar av honom, men denne anser dock att denna konstruktion inte är tillräckligt utvecklad för att kunna användas i större sjöslag. Han håller därför på att omkonstruera båten speciellt för khelinnernas syften. Ondyghs framtid ser mao mycket ljus ut. Tanganernas överlägsna sjöfart ser i och med detta hotad ut. De lär nog förr eller senare göra en visit hos Ondygh.

Hamnen

Hamnen i Taarluhn är rätt så stor och kan delas upp i två delar. Den ena delen består av de bryggor som är anpassade för de stora handelsfartygen som passerar in och ut genom Luhnsaaræ. Den andra delen består av de bryggor som används av stadens fiskare. Rahlsaarniihl kallas den stenbelagda delen av hamnen, som är speciellt byggd för att man lätt kan bli av med fiskeavskräde genom att spola av den med vatten. Här förekommer den huvudsakliga fiskehandeln. På Rahlsaarniihl ligger den stora affären Raahalks Nät. Båthusen som ligger utmed stranden ägs gemensamt av stadens fiskare. Dessa byggnader är av trä och taket är till största delen spåntade sadeltak med hö på.
     Hamnens fiskare har också utsett en hamnvakt som tar hand om kontakt och information. Vakten, som heter Tiwoog Agoel, går dagligen omkring i hamnen. Dygnet runt patrullerar även två till tre khelinner i hamnen för att kolla läget.

Fiskehandeln i Taarluhn går till enligt följande: Fiskare som enskilt vill sälja sin fisk får göra detta men dock inte till ett lägre pris än de affärer som finns i staden. Annars skulle de vara en fri konkurrens som skulle kunna skapa ett priskrig.
     Fiskelag om åtta till nio man som fiskar tillsammans brukar ofta äga en butik tillsammans, som hör till begreppet affärer. Dessa äger också ofta en stor slup tillsammans och har ett färjeläger. Den största delen är dock de fiskare som lever på att fiska till familjen och som ibland säljer till affärer inne i staden. Värdshusen brukar ha egna fiskare som är anställda att fiska till dem.
     Kilopriset fiskare och affärer emellan ligger något under försäljningspriset. Ett undantag för ovanstående bestämmelser är under handelsveckorna då största delen av stadens fiskare får konkurrera ut varandra genom att sälja sin fisk fritt på torget mitt i staden. Därför präglas handelsveckorna till största delen av fiskförsäljning.

De tre vägarna

Tyylnihl

Detta är Khelweams största och mest beresta väg. Den sträcker sig ända från Taarluhn till Taarwor. Det finns inte mycket att nämna om denna väg förutom att den är i ytterst gott färdskick. En skillnad på underlaget av vägen kan dock märkas då man kommer in på klanens Taarvendokæs marker. Där har nämligen vägen höjts upp ca 20 cm ovan marknivån, så att eventuell nederbörd snabbt skall rinna ut på sidan av vägen.
     Tyylnihl är också Taarluhns största handelsgata. Här finns ca 12 affärer och ett tiotal bostadshus.

Taarnihl

Som god tvåa i storleksordningen av de tre vägarna kommer Taarnihl. Här passerar det dagligen människor ut och in i staden. Vägen leder ända ned till Foorteer, men i mycket dåligt skick. På vägen ner till Foorteer passerar man rätt så många små byar och bondgårdar. Utmed denna långa väg sägs det finnas en del desperata stråtrövare och tjuvar. Därför, vid större handelskaravaner brukar två eller tre khelinner följa med. Efter Taarnihl inne i staden så ligger det ca 20 byggnader.

Saarænihl

Saarænihl är den minsta av de tre handelsvägarna. Den används dock flitigt av Ymohntaars handelsmän. Saarænihl fortsätter ända ut till kusten men är efter byn Weirsoor mycket dålig. Efter Saarænihl inne i staden ligger det ca 8 hus, varav tre är affärer. Iweas Caarpaa ligger utmed denna gata. Resten är enkla bostadshus. Mellan Taarluhn och Weirsoor ligger en större bondgård där bonden Karagaan bor med sin familj. Ca 1 km utanför Taarluhn rinner den stora bäcken Weiræ.

Värdshus och affärer

Pga Hypnosis begränsade sidantal, så kan vi inte beskriva alla affärer. Här nedan finner du de största husen och affärerna. Butiksinnehavarens klan betecknas med förkortningarna We (Weirtaar) och Ym (Ymohntaar).

Skrovet (Ym)

Skrovet är Taarluhns enda handelsbod som säljer båtattiraljer. Affären ägs av båtmästaren Ondygh Jewd. I affären kan man hitta allt inom båtväg, segel, roder, master, rep mm. Affären ligger utmed Saarænihl och byggnaden är gjord av sten med hötak. Här bor Ondygh med sin familj, som han av någon anledning kallar sin "båt". Hans båtar ligger bakom huset i en vik kallad Skeppsdopparviken. Ruljansen i Skrovet styrs för tillfället av Kianthia, Ondyghs fru. Detta pga att husbonden jobbar för fullt med att testa sina khelinnbåtar i Luhnsaaræ.

Ondygh28 år, 78 kg och 167 cm. Blå ögon, långt svart hår. Mycket trevlig, men upptagen.

Kämparnas Hus (We)

Kämparnas Hus är Taarluhns största värdshus, storleksmässigt sett. Värdshuset drivs och ägs av änkemannen Thorfinn Luurieghi. Inredningen är mycket exklusiv, och anses av invånarna i staden vara onödigt utsmyckad. Mat och dryck serveras här av Thorfinns två döttrar, Isolde och Gayana. Priserna överstiger de vanliga, men det är det värt. Värdshusets specialitet är drycken "Caarophaa". Man skulle kunna beskriva drycken så här: Ta ett tiocentilitersglas med isthoz, sänk ned den i ett enliters ölstop, svep den och fröjdas.
     Det finns ca 10 rundbord och två långbord utplacerade i lokalen. På övervåningen finns det åtta små sovsalar med två sängar vardera. På väggarna nere i skänkstugan är tavlor upphängda. På kvällarna upplyses värdshuset, frånsett brasan mitt i lokalen, endast av enkla oljelampor.

Thorfinn49 år, 78 kg, 183 cm. Bruna ögon, brunt hår. Trevlig värd med sorgsna ögon.

Iraami Iew Whhi (Ym)

"Resor" ägs av Ythaag Yweriim och Forim Weamvor. Dessa personer anordnar resor runt hela Khelafoor samt Khelamhis. De har 10 anställda kuskar som kör vagnarna. De har 12 vagnar (fyrhjuliga med tak). Dessa kan rymma sex personer med måttlig packning. Dragkraften består mestadels av worrser men även sex hästar. Priserna ligger mellan tre terin till en marwoni per vagn och dag. Detta bror på årstider, väder, färddestination, häst eller worrs. Lokalen ligger efter Taarnihl.

Ythaag39 år, 92 kg och 177 cm. Blå ögon och blont hår. Rolig humor och rolig reskamrat.
Forim33 år, 78 kg, 181 cm. Har kort stubin. Retar sig ofta på Ythaags skämt.

Leey Rahlba (We)

Leey Rahlba är Taarluhns största smedja. Här kan man beställa nästan vad som helst i smidesväg. Markhim Follim, smeden, har oftast ett eller annat vapen i lager. Vanligtvis brukar han dock endast smida efter beställningar. Smedjan ligger mellan Taarnihl och Tyylnihl, bredvid erelaaset. Hans verksamhet har dock varit låg de sista veckorna, pga viktiga hövdingasysslor. Istället jobbar hans bäste vän Ürghil där, med vissa svårigheter.

MarkhimBeskrivs i ’Spelledarpersoner’!
Ürghil31 år, 82 kg och 179 cm lång. Grå ögon, svart hår. Kommer nyligen från sin klan Gaaruum för att hjälpa sin vän Markhim. Ovan att expediera, gör ofta bort sig.

Ruup Lemina (We)

Detta är det enda badhuset i Taarluhn. Här erbjuds allt från fotmassage till varma örtbad. Huset är ett av de få tvåvåningshusen i Taarluhn. Badhuset kan ta emot 10 gäster åt gången. Det har dock bara fem större badkar och sex enskilda rum för massage och speciell behandling. Badhuset drivs av ett ungt par, Taarandgh och Ofeliami. Dessa två personer upprättade Ruup Lemina för sex år sedan då de gifte sig. De har tio anställda, tre män och sju kvinnor. Männen som är anställda gör de sk grovjobben, dvs tvätta ur och fylla på badkar och tyngre massagejobb. De är även anlitade som ev utkastare och livvakter åt de mycket unga, vackra kvinnorna. Kvinnorna är anpassade för att kunna göra de flesta jobben. De fungerar även som rådgivare åt de som har kärleksbekymmer eller något i den vägen. Om det försiggår någon slags prostitution i dessa lokaler vet man inte, men det är mycket möjligt. Man vet dock om att tre av de unga kvinnorna har sk "stamkunder" som inte alltför sällan betalar lite extra. Gianna heter kvinnornas överhuvud. Hon är inte den äldsta, men ändå den som tar hand om kvinnornas trivsel. Kvinnorna och badhusets ägare vill trots allt att huset inte skall vara mer än ett badhus. Huset ligger utmed Tyylnihl.

Taarandgh26 år, 82 kg, 189 cm. Blå ögon, blont hår. En svartsjuk, butter man.
Ofeliami24 år, 56 kg och 16 cm lång. Gröna ögon, brunt hår. Attraktiv kvinna med lena händer.

Iweas Caarpaa (Ym)

Detta värdshus är det som har de billigaste dryckerna i staden. På kvällarna bjuds även på underhållning av alla de slag, men till största delen av värdshusets bard, Saaragiw Onaalim. Värdshuset drivs utav tre bröder, storebror Oangar och tvillingarna Ereameel och Worsaameæ Waasthir. De tog över efter att deras mor dött i sjukdom för ett år sedan.
     Syskonen är relativt unga, men detta gör dem inte till "småungar", som de ibland kallas av gästerna. De är hårt arbetande män som gjort allt de kunnat för att behålla värdshuset. De blir mer och mer accepterade av de äldre.
     Deras far, Fæmagh, har lämnat pojkarna för att leva med en annan kvinna. Detta ogillar Oangar starkt. Det händer ofta att någon gäst åker på stryk efter att de bara på pin kiv sagt: "Och var har ni far eran, pojkar!?".

Här hålls för övrigt det sk Weolaasilem, eftersom det här värdshuset är det enda som anses neutralt. Detta är också fiskarnas favoritställe, att döma av lukten.

Oangar33 år, 89 kg, 190 cm. Brunt hår, bruna ögon. Stark armbrytare.
Tvillingarna21 år, 79 kg tunga, 180 cm långa. Bruna ögon och brunt hår. Tre snälla ögon!

Giir (Ym)

Här säljer familjen Khotanor gott kött. En lukt av detta vilar i affärslokalen. Styckningen sköts huvudsakligen av modern Enthia, men när det kommer till tyngre saker så brukar fadern Caarghiil ingripa. Priserna är hyggliga och man brukar ofta bjuda kunderna på sitt torkade kött medan de väntar på styckningen. Affären ligger utmed Saarænihl.

Caarghiil47 år, 82 kg och 179 cm lång. Blåa ögon, grått hår. Pratar med hes röst och yviga gestikulationer.
Enthia42 år, 64 kg och 167 cm lång. Gröna ögon, långt svart hår. Mycket vacker för sin ålder.

Khanters mat (We)

Färska ägg och grönsaker är den huvudsakliga varan här, men man kan också hitta ett litet sortiment av örter och bär. En omtyckt affär med humana priser. De som livnär sig på det här är paret Khanter och Khiantia Tyyluum. Båda är relativt duktiga helare, och hjälper mer än gärna till om någon är i nöd. Butiken ligger på Tyylnihl.

Khanter36 år, 69 kg och 178 cm. Gröna ögon och brunt hår. Trevlig men med stora ögon.
Khiantia36 år, 59 kg och 177 cm. Djupgröna ögon och långt svart hår. Vacker kvinna med gröna fingrar.

Milla U Waldarz Piwi (Ym)

Här säljs praktiska kläder och dylikt. De syr enbart efter beställningar. Kunderna brukar ofta vara nöjda med resultatet. Milla är dock gravid, därför är verksamheten för tillfället låg. Waldar gör sitt bästa i sömnad, vanligtvis brukar han dock bara expediera kunderna. Ligger efter Taarnihl.

Milla27 år, väger nu 69 kg men väntas bli ännu tyngre. 178 cm över havsytan. Blå ögon och blont hår. Lycklig kvinna, god sömmerska med gott humör.
Waldar32 år, 73 kg och 183 cm lång. Mörkblå ögon och svart hår. Mindre bra tygskräddare men desto bättre läderdito.

Noci Weirhoff (Ym)

Boskapsförsäljningens lokal. Varannan vecka samlas här folk för att köpa och sälja kreatur. Lokalens ägare, Morakh, tar bara fem procent av intäkterna, men dessa är höga nog för att han skall klara sig.
     Besökarna står ofta och skriker vid de tre långbänkarna i lokalen under auktionen. Djuren förs in via bakdörren, går en runda och visas för folket, varefter budgivningen tar sin början. Efter auktionen brukar de missnöjda besöka värdshusen för att lätta upp stämningen. Huset ligger utmed Taarnihl.

Morakh49 år, 87 kg och 192 cm. Extremt mörka ögon, svart hår. Kraftiga nypor och gott affärssinne.

Flygdiws bod (Ym)

Tillsammans med sin bror Oromiil, sköter Flygdiw sin handelsbod. Här finns det mesta, även tangangods. Illa omtyckt av många, men hit söker sig de flesta främlingar för att handla billigt. Bröderna anser dock att det inte skadar att föra sig med tangangods. "Man måste ju utnyttja de möjligheter som finns", försvarar de sig med.
     Priserna ligger en aning under det normala. Affären ligger på den lilla ön utanför hamnen.

Flygdiw33 år, 77 kg och 179 cm lång. Blå ögon komponerat med en brun kalufs. Uppkäftig men smart.
Oromiil26 år, 83 kg och 181 cm. Blå ögon och brunt hår. Uppkäftig, men mindre smart.

Nattugglan (Ym)

Taarluhns skummaste värdshus. Värden Moogdh Ithæ sköter Nattugglan tillsammans med sin vän Agh Hamiil. Gästerna brukar ofta vara ljusskygga främlingar och liknande. Hit söker man sig ofta för att knyta mindre lagliga kontakter. Det sägs även att organiserad brottslighet har sin träffpunkt på Nattugglan. Den blaskiga vätska som serveras här är relativt billig, likaså sörjan som föreställer mat. Nattugglan är belägen mitt i staden!

Moogdh47 år, 87 kilogram, 1930 mm över havets lugna vattennivå. Ögon: gröna, men håret är rött. Burdus skäggskummis.
Agh43 år, 114 kg, 203 gigantiska centimetrar! Bruna, ögonbrynslösa ögon, skallig skallkrossare.

Leeyin Mafuu (We)

Det nyupprättade bageriet ägs av Snorre, en ung före detta yngon. Ingen vet varför han valde just bagaryrket framför studerandet till digon. Han bakar och säljer sitt egna bröd mycket billigt. Han bor helt ensam i detta hus, och blir därför aldrig störd i sitt arbete. Hans specialitet är söta vetelängder. Han säljer också vanligt matbröd. Huset ligger mitt i staden.

Snorre26 år ung, 56 kg lätt och 163 cm kort. Blåa ögon och brunt hår. Relativt mesig, men trevlig.

Wiilaamiil U Wilegoor (Ym)

Hwrankel Okhoth är en mycket duktig lädermakare, och hans son Wero börjar ta över. Här kan man få sitt läder garvat och sitt byte flått. Deras tjänster är billiga och bra. Hans fru, Oniihlja, brukar få gravera kundernas initialer eller bomärke på lädret. Detta sker gratis. Ligger vid Tyylnihl.

Hwrankel53 år, 76 kg och 181 cm. Melerade ögon och en kal hjässa. Snurrig, men duktig lädermakare.
Wero21 år, 73 kg och 177 cm. Gröna ögon och blont hår. Ivrig lärjunge med dålig andedräkt.
Oniihlja50 år, 53 kg och 177 cm. Blå ögon, grått hår. Reumatiker och även en stolt moder.


Övriga Khelweam

Weiroeme

"Storslätten" tar upp stora delar av Khelweams land. Varför ingen gjort anspråk på detta land är rätt så självklart. Alla klaner lever vid kusten, och fisket är bra om man bortser från den södra delen av kusten. Dessutom är Weiroeme stort och ödsligt.
     Vissa bönder låter sin boskap driva här igenom ibland, men de flesta avstår från att överhuvudtaget passera genom detta landskap. Det går nämligen rykten om att vindarna som drar över slätten huseras av Tiiliekh, "Ruunaamilemes Ande". Dessutom är Weiroeme utrustat med två stora stäppvisenthjordar som ständigt drar genom landskapet. Kommer man ivägen för någon av dessa hjordar, så kommer man väldigt nära Goors skapelse.
     Trots dessa negativa faktorer så finns här två mindre byar, Yngmynaas och Oonmael. Yngmynaas var egentligen ett stort läger från början. Det var nämligen så att ätten beslutade att man skulle försöka utnyttja de två stora skogarna för att slippa importera så mycket timmer. Man lät då skicka ut sju familjer från varje klan för att upprätta ett skogshuggarläger. Med åren så växte det till en by. Det finns varken affärer eller värdshus, men man kan nog mot en mindre summa pengar få både mat, dryck och härbärge hos någon familj.
     Skogen som de skördar i heter Oemmynaas. Skogen som länge har varit orörd, börjar visst reagera på de yxor som ekar bland träden. Några talar om andar som kan tala med skogshuggarna när de sover. Men än så länge har ingen klagat på ofredande från deras sida.
     Oonmael ligger vid västkusten 1,6 mil söder om Raofoors land. Denna by är även den relativt nyupprättad. Den grundades av Raofoors före detta hövding Erbin Elevekh, för att resan till Taarluhn skulle bli roligare. Erbin var känd för sin spontanitet och var mycket omtalad för detta.
     Byns tjugo invånare bedriver en självförsörjande fiskenäring. Här finns ett litet värdshus som heter Erbins Hytt. Värdshuset bedrivs av två kusiner till den fd hövdingen, paret Siimiriæl och Thargas Elevekh. God mat och skön sänghalm.
     Resten av byns befolkning består av två andra familjer. Båda är fiskare.

Luhnsaaræ

Luhnsaaræ är en mycket stor sjö, och används flitigt av Taarluhns fiskare. De två öarna heter Windokæ och Ffalgie.
     Windokæ är den största ön och bebos av ca 20 människor, som till största delen är fiskare. Ön har ett gott rykte om att vara lugn och stillsam. Miljön är rätt så karg och begränsad, detta pga de starka vindarna. Det finns dock en liten skog invid byn. Denna skyddar byborna från starka vindar.
     Ffalgie däremot är den ö som aldrig blivit bebodd. Detta pga att man tror att den är hemsökt av onda andar. Faktum är att de få som besökt ön, har alla kommit tillbaka med våta underkläder och hemska historier att förtälja.

Mitt i sjön finns det ett mycket omtalat pålgrund, läs mer om detta i ’Skrock och myter’. Luhnsaaræs stränder bekläds av många sjöväxter, bl a bladvass i mängder. Detta ger upphov till ett mycket rikt sjöfågelliv. Sjöfåglar är den art som faller ur ramen för olycksfåglar.
     Djupgående fartyg kan lätt ta sig in och ut ur Luhnsaaræ. I genomskärning ser bottnen ut som ett U, bortsett från Grundet.


Seder och kultur

Skrock och myter

Fåglar anses av Khelweamer som olycksbådande, främst gäller denna fobi ugglor. Ugglor sägs flera gånger bidragit till missfall och dålig fiskelycka.
     Var detta rykte kommer ifrån vet man inte riktigt, men varje fullmåne ber man till gudarna att man skall skyddas från ugglornas otur. Detta speciellt om man väntar barn eller är på fisketur.

Mitt i sjön Luhnsaaræ finns det ett omtalat grund, som i folkmun helt enkelt kallas för "Grundet". De fiskare som har haft möjlighet att se detta grund säger att det skymtas ett tiotal vassa pålar uppstickande från botten. Mer än så vet man inte, ingen vare sig vill eller vågar ta reda på varför det överhuvudtaget finns. Det finns dock en sägen om att en sjöjungfru en gång blivit tillfångatagen av en fiskare. Han flådde henne nästan helt (i jakt på de sällsynta fjällen), men hon lyckades dock undslippa den onde mannen och har i sitt hat mot sjömän gjort en fälla... Grundet!

Legenden om Tiiliekh, "Ruunaamileme", berättas ständigt av barder och äldre.
     År 401 härjade han huvudsakligen i Taarluhn. Han ansågs vara i pakt med Caarevel, efter att man hittat symboler som förknippades med henne vid de mordplatser som han bar ansvaret för.
     Ryktet om att Caarevel kan belöna sina tjänare med odödlighet oroar många. Några tecken på detta har man inte upptäckt, men det sägs att Tiiliekhs ande susar över Weiroeme.

Högtider

Bortsett från de vanliga högtiderna, så håller man även andra fester och tillställningar. Här nedan presenteras de vanligaste.

Khelweam har ju en rotad historia. Den sägenomspunna vandringen i slutet av tvåhundratalet hyllas ibland med att man samlas i Taarluhn och minns den tid då man tillsammans vandrade från Taarwor till Luhnsaaræ. Man försöker, till skillnad från ättetinget att umgås utan att tala om nuläget. Det brukar som sagt inte gå lugnt till på ättetinget. Dramatiska spel, och festande i en vecka.

En annan historisk händelse som hyllas varje år är Tvekampen. Denna högtid firas på den kulle där en gång fejden utspelades. Varje år i början av Monteem samlas man här och dricker. Ibland får man se ett litet skådespel som kallas "Kampen". Den utförs av frivilliga, som inte sällan är lite för överförfriskade, detta till allas glädje.

Varje gång en båt blir färdig, så genomförs en ceremoni av den ansvariga båtmästaren. Detta sker i Skeppsdopparviken. Många andra båtbyggare brukar närvara vid sådana tillfällen. Oftast offras en gåva till Æruun. Kvällen fullföljs sedan på Iweas Caarpaa, fiskarnas favoritställe.


Äventyrsuppslag

Dessa äventyr tillåter spelarna att röra sig i Khelweams marker, och är menade att kanske bygga upp en kampanj. Uppslagen är korta, sådana att SL kan förlänga eller spelas i följd.

Heta vapen

Då RP:na kommer in i staden på natten för första gången blir de erbjudna mycket vackra vapen. Mannen som erbjuder dessa heter Rokhar, en finklädd handelsman. Vapnen är till mycket gott pris, och dina spelare bör bli mycket sugna på att inhandla dessa.
     Varför Rokhar befinner sig här ute mitt i natten beror på att vapnen är tanganskt stöldgods. Vapnen tillhör ursprungligen en mycket rik handelsman. Mannen i fråga är för tillfället i staden för att besöka en god vän. Vad som händer om han stöter på sina vapen i spelarnas ägo är upp till SL att avgöra.

Boskapsmord

Gränsen mellan Maolewin och Ymohntaar är, som tidigare nämnt, väldigt obestämd.
     De senaste veckorna har två familjer från Maolewin flyttat från sina boskapsinhängningar längre och längre norrut, över den bäck som sägs skilja klanerna åt.
     Förra veckan upptäcktes detta av en fiskare som råkade passera förbi. När han senare anlände till byn Saarmynaas och förtäljde detta, så rann bägaren över för en viss man vid namn Ikhæ Ithæ.
     Med bestämda steg begav han sig till de två gårdarna och väntade tills mörkret kom. När familjerna somnat passade han på att dräpa så många djur som möjligt. De fyra får som återstod av tio studsade vettskrämda ut i mörkret.
     De två familjerna efterlyser mannen och anklagar Ymohntaar för dådet. Khirtog Arghiliem avsäger sig dock allt ansvar, men lovar att ta fast denna man om man stöter på honom. Han förstår dock att hans folk ogillar deras intrång, men tycker i viss mån att de får skylla sig själva. Ikhæ har i sin förvirring flytt upp till ödemarken, Weiroeme. Han vet inte om någon har upptäckt honom, och vågar inte söka sig upp till bebodda trakter.
     De två familjerna kan erbjuda stora summor pengar till de tappra äventyrare som vågar sig ut i Weiroeme för att finna honom.

Anden

En känd handelsman från Taarwor har funnits mördad, fem kilometer sydöst om Yngmynaas. Detta hände för två dagar sedan. Möjligheten att detta är "fårmördarens" dåd diskuteras i de lokala värdshusen. Sanningen är densamma. Ikhæ har under de här dagarna totalt tappat kontrollen över sig själv. Han har möjligen drabbats av Tiiliekhs ande, det tror i alla fall de flesta av stadens invånare. Ryktet går, och vem vågar ta reda på sanningen?

Hur det verkligen står till är upp till den allsmäktige SL att bedöma! Ikhæ bemöter nu främlingar med ett omänskligt behov av att döda.

Grundet

Vishetens Sällskap har mer och mer intresserat sig för det sk Grundet i Luhnsaaræ. Man har flera gånger försökt anlita någon som skulle vilja följa dem dit ut, men ingen har nappat på förslaget.
     Man gör ofta visiter på värdshusen för att få tag på någon villig. Om rollpersonerna är intresserade så får de säkert bra betalt av de ivriga yngonerna som ständigt söker nya upptäckter. Huruvida det finns någon sjöjungfru är som sagt upp till SL. För mer information om sjöjungfrur, läs Anders Blixts artikel i Rubicon nr 10.
     Sjöjungfrun, om hon nu finns, är inte av sin vanliga natur. Hennes hat mot människor är starkt, och om hon får chansen så lockar hon gärna ner någon i djupet...

Vildmarkens män

Tre ökända främlingar vid namn Tefalas, Wæro och Raagnagh har bestulit tre av värdshuset Nattugglans gäster på deras liv. De huvudlösa kropparna återfanns på morgonen i en hönsgård bredvid värdshuset. Skallarna är spårlöst försvunna.
     På kvällen innan var de tre äventyrarna gäster hos Nattugglan, där de lömskt iakttog de övriga besökarna.

Ryktena om att de fredlösa kämparna har sökt sig upp i trakterna kring Weiroeme sprids snabbt bland de uppskrämda stadsborna. Ingen av Taarluhns invånare vågar ens tänka tanken att bege sig efter de beryktade mördarna, som sägs ha fler liv på sina samveten än självaste Caarevel...
     Vågar din spelgrupp ge sig efter dessa ondskans män...?

Tanganer, tanganer!

Din älskade spelgrupp råkar bevittna fyra tanganer som överfaller, mördar och plundrar en rik handelsman från Ymohntaar.
     Problemet är att tanganerna upptäcker att rollpersonerna sett dådet. De vill inte att Khirtog Arghiliem skall få reda på att de plundrar en av hans eget folk för att sedan sälja tillbaka godset till dem.
     Detta innebär givetvis att din grupp med hjältar måste fly hals över huvud för att undkomma de blodtörstiga tanganerna, vilket kanske inte är det lättaste; en tangan är minst lika långsint som den envisaste worrs!
     Själva dådet utspelas lämpligen nattetid, och det mest logiska är givetvis att handelsmannen förlorar sitt liv vid kusten, eller Luhnaamæ. Men om det händer inne på fastlandet så kan det ge en och annan tankeställare till varför tanganer befinner sig där.
     Om rollpersonerna flyr undan tanganerna så är saken ändå långt ifrån ur världen. Men tanganerna kommer kanske att invänta ett lämpligt tillfälle, vilket ger dig möjlighet som spelledare att låta din spelgrupp våndas.
     Kom ihåg: En tangan glömmer aldrig!


Spelledarpersoner

Eerfoms Blokh

44 år

Khelweams ättehövding. 72 kg tung och 182 cm lång är ättehövdingen, som valdes år 990. Han igenkänns av sitt mycket växlande humör. Ibland kan han vara pratsam och mycket trevlig, men snabbt därefter arg och vresig. Något som dock ständigt karaktäriserar honom är hans obeslutsamhet.
     Eerfoms bor i Taarluhn, och bortsett från hans hövdingasysslor så livnär han sig på tunnbinderi. Som ättehövding så har hans kompetens flera gånger ifrågasatts av klanhövdingarna, och han väntas bli av med sin titel. Hans efterträdare skulle troligtvis vara Kurtar Innboldag. Många tror att detta skifte sker under nästa ätteting, då folket får välja. Tanganproblemen har han inte direkt engagerat sig i. Han anser att det är en sak Ymohntaar och Weirtaar emellan, och med tanke på allt ansvar han borde ta på sig så är han ändå lite lättad över att få släppa sin post.

Markhim Follim

43 år

Weirtaars klanhövding. Med sina 84 kilon perfekt utplacerade på 191 cm ger han ett respektingivande intryck.
     I hela sitt liv har han bott i Taarluhn. Hans far, som var smed, uppfostrade honom efter det att hans mor dött av lunginflammation. De vuxna som han umgicks med var faderns vänner, dvs män. Hans barndom och uppväxt präglades av smidet och han var vid tidig ålder en duktig smed. När Markhim var 20 år dog hans far och Markhim tog över smedjan.
     Han blev med åren mycket omtyckt av Taarluhns befolkning, och år 989 valdes han till klanhövding.
     Markhim har med sina kontinuerliga resor till Taarwor skaffat goda kontakter med woren och är således väl underrättad om stora beslut och händelser. Han har lagt ner stor möda på att få klanmedlemmarna undervisade i vapenhantering, vilket han har lyckats bra med. I hans tycke så är skall Ymohntaar uteslutas ur Khelweam, och detta tar han upp på alla ting.
     Allt som har med tanganer att göra förbannar han. Markhim kan verka hårdför och kall, men i grunden så är han en mycket rättvis och godmodig man.
     I dessa bråda tider har han överlåtit smedjan i sin bäste vän Ürghils händer. Han har tydligt sagt att han inte får ta beställningar från ymohntaarer. Detta har Ürghil dock svårt att följa då han inte vet vilka de är.

Khirtog Arghiliem

41 år

187 cm och 93 kg. Denna bedrövade klanhövding lider nog mest av sina affärer.
     Denna för övrigt hårdnackade man kämpar för att rädda sin klan med hela sitt hjärta. Att hans fru stöttar honom skall nog folket vara glada för. Det är nämligen hans enda glädje nuförtiden.
     Khirtog föddes i Weirsoor, men hans far och mor flyttade senare ut till västkusten för att stadga sig som fiskare. Vid fem års ålder så råkade han ut på drift med sin lilla khælimar. Han var försvunnen i två veckor innan en annan familj i Raofoor hittade honom och koggen vid deras brygga. Fadern i familjen fick då höra pojken berätta om en stor våg, som talade till honom och gav honom mat. Sanningen i historien var föga trovärdig ansåg de flesta, men Khirtog själv har inte glömt denna upplevelse. Ibland far han ensam ut på havet, och är borta i dagar. När han väl kommer hem är han ofta på gott humör.
     Att Markhim Follim hatar honom, vet han om. Själv har han inga som helst onda tankar om Markhim, kanske ett uns avundsjuka, inte mer.
     Vad tänker nu Khirtog göra åt klanens problem med tanganhandeln? För två veckor sedan talade han med Asthark och sade att handeln borde upphöra, för att undvika ett klankrig. Asthark svarade kallt: "Javisst!", men stack sedan dolken i honom och sade: "Vi har ett avtal, och håller du dig ej till det, så skall blod flyta."
     Khirtog överlevde, men ligger just nu hemma i sin säng. Han påstod att han fallit och på så sätt åsamkat sig skadan, varefter han föll i sin frus armar. Miirandia, som makan heter, har i sin mans frånvaro börjat smida planer på hämnd. Hennes problem är dock att hon inte gärna vill anlita några inhemska män att utföra detta dåd. Efter att ha snokat i Khirtogs kartor vet hon var Asthark har sina provisoriska läger. Hon har dock inte tagit reda på faktauppgifter ännu, men när desperationen lagt sig, kanske...
     Man lär dock snart se Khirtog på benen igen, vandrande vid sin brygga. Kanske söker han sig till havs för att finna svar.

Kurtar Innboldag

48 år

Eerfoms efterträdare? Kurtar är inte direkt stor, 79 kg och 179 cm. Men ändå är han en mycket duktig kämpe. Han valdes till klanhövding år 988, och har sedan dess skött sin position övertygande. Det var Kurtar som ansåg att man borde utnyttja Oemmynsaa, och han sköter tillsammans med sina klanfränder timmertransporten till Taarluhn.
     Kurtar är en mycket duktig och rättvis ledare. Folket är minst sagt nöjda med honom. Han är även mycket omtyckt av de övriga hövdingarna i Khelweam, och ingen skulle missunna honom en position som ättehövding. Hans hjärta finns dock i Taarynsaar, där han är uppvuxen. Hans stora mål som klanhövding är att kunna knyta handelskontakter med Gooronib. Därför planerar han att så småningom upprätta en hamnstation vid kusten. Hans största problem är nog att få tag på någon riktigt bra förmedlare, gärna någon som kan få Taarynsaar befriat från Khelweams mindre goda rykte.
     Kurtar har en ganska stor familj, fyra söner som alla hjälper till med timmertransporterna. Hans fru Tiindia sköter deras hem i Jynleem. När hennes "pojkar" kommer hem passar hon verkligen på att skämma bort dem med god mat och dryck. Om nu Kurtar skulle väljas till ättehövding, så skulle en trolig kandidat till klanhövdingspositionen vara Kurtars äldsta son Raagnagh. Kurtar är stolt över sina pojkar och han tillbringar många timmar med dem. Han tycker om att binda nya kontakter, och välkomnar gärna främlingar till sitt hem över natten för att utbyta nyheter och dylikt. Kurtar är en trevlig och klok man med goda framtidsutsikter.

Yngaarm Elawekh

38 år

Yngaarm är Raofoors klanhövding och har varit det i åtta år. Innan han blev hövding var han fiskarnas talesman inför klantingen. Han ansågs redan då vara god nog som hövding. Koramk, den dåvarande hövdingen, dog av ålderdom och Yngaarm fick ta platsen. Han gifte sig med Koramks dotter Mindaam, och fick året därpå en liten son.
     Yngaarm livnär sig som fiskare och äger en slup tillsammans med tre andra män. Han och hans familj bor i ett litet hus utmed stranden i byn Raokhela. Han är 189 cm lång och väger runt 90 kilo. Han har svart stripigt hår och bruna ögon. Han anses vara mycket stark. Han har relativt höga kindknotor och breda kinder. Kroppen är mycket spänstig och muskulös. Svärdet, smitt av Markhim Follim, bärs ofta vid sidan. Kläderna är ofta i grälla färger, matchade till hans mönstrade mantel. Yngaarm är en pedantisk ledare när det gäller styrandet av klanen. Hans motto är att verkställa domar. En viss ovisshet kan dock märkas när handelskontakter kommer på tal. Han anser, liksom Koramk gjorde, att en klan skall försörja sig själv. Han har dock fått vissa motgångar pga sin inställning. Han lever lyckligt med sin familj och trivs med att vara hövding!

Magei Wollim

28 år

Waanonibs klanhövding i 5 år. Hon växte upp i Mismynaas med mor och far, som båda var båtbyggare. Hon lärde sig snabbt att hantera hammaren, men intresset svalnade och hon började senare med vävkonst. Hon blev med tiden mycket duktig och fick många att häpna över de vackra mönstren. Magei började göra flera handelsresor till närliggande städer och byar för att sälja sitt tyg. Detta gick bra, och hon blev en mycket aktad handelskvinna. Hon gifte sig med Kirtog Wollim, och blev med tiden havande. Under detta år blev hon utsedd till klanhövding. Nästan direkt började hon arbetet med att få Waanonibs befolkning att inse fördelarna med goda handelskontakter. Detta med stor motgång från de äldre i klanen. En dag vändes Mageis lyckliga familjeliv till en oförglömlig sorg. Hennes föräldrar hittades brutalt mördade i deras bostad. Man visste inte vem som gjort detta, men Magei bestämde sig för att själv hitta dem. Redan nästa dag hittades Magei själv medvetslös, troligen nedslagen av samma dådmakare. Hon kommer själv inte ihåg denna händelse, förutom att hon såg två skepnader susa förbi, som slog henne över kinden med ett svärd.
     Magei har brunt svallande hår, samt bruna ögon. Hennes ansikte är mycket vackert, förutom ärret på kinden som ger henne en charmant personlighet av en självständig karaktär. Hon väger 59 kg och är 180 cm lång.

Grimor Ythak

39 år

Den stora myntaaralen Grimor har stora problem med sin ätt. Då tanganerna kom in i bilden, så kallade han efter Khezow Azt. Hans 99 kilo muskler och 2 meter gör honom störst bland sina kollegor. Grimor kommer ursprungligen från Waanonib, och blev graderad myntaaral för sex år sedan. Sedan 15 års ålder har han tjänstgjort i KhelinnOrden. Redan då var han stor till växten. Efter två års träning och undervisning blev han placerad i Taarwor, handplockad av den före detta sooralen Kheal Morweigh. Han fick som den yngste av alla prova på worsoortjänst.
     Den tidens wor, Adigon Grymerin, blev mycket god vän med den unge worsooren. Men efter bara en månad blev Grimor förflyttad. Denna gång utsågs han till Taaral över Weirtaar, och sedan till myntaaral.
     När budet om worens bortgång kom, blev Grimor mycket ledsen. Han sörjde sin väns bortgång så mycket att han tog ledigt några månader för att kunna samla sig. När han sedan återvände hade han förändrats. Han var nu mycket mera tystlåten och bestämd.
     Under de tre åren som gått, så har han kommit över den värsta bitterheten och trivs återigen. Grimor bor i Taarluhns saarluhn tillsammans med sina kollegor. Dagarna tillbringar han ofta resande med Khezow Azt. De två jättarna planerar, och lägger upp taktik inför ett eventuellt klankrig.

Khezow Azt

37 år
201 cm lång och 95 kg tung: "En stor man med stora krafter". Orden kom från Grimor Ythak, då han presenterade Khezow Azt för Taarluhns invånare. Han är född och uppväxt i Ulmoem, en liten by i klanen Nocerfis land. Hans far, som var taaral, hänvisade honom till KhelinnOrdens saarluhn i Amonin vid tidig ålder. Khezow var dock mycket omotiverad och hans disciplin var dålig. Han ansåg att han inte var av det rätta virket för en khelinn, så han hoppade av efter ett års träning. När han återvände till sitt hem fann han sin fader mycket sjuk. Khael, som fadern hette, bad om förlåtelse för att han tvingat Khezow till Orden. Med dessa ord lämnade han de två sönerna ensamma för att klara sig själva. Sershev Azt, som Khezows halvbror hette, föreslog att de skulle följa faderns vilja och åter ta värvning igen. Halvbröderna var flitiga och strävsamma, men till slut skildes de åt. Khezow steg i rang och Sershev blev förflyttad norrut.
     För två år sedan blev Khezow utsedd till mondal och chef över underrättelsetjänsten. Hans uppgift är att kontrollera och skydda folket från tanganernas räder. För tre månader sedan bad Grimor om hjälp. Khezow blev informerad om nuläget och begav sig till Taarluhn, tillsammans med tio handplockade khelinner. Han och Grimor känner varandra sedan tidigare och samarbetet fungerar bra. Khezow är mycket bestämd och sträng i arbetet, men en mycket god man. Trots sin ålder har han ingen familj, han har fullt upp med sitt jobb. Vad ingen vet är att han hyser starka känslor för en viss kvinna av samma kaliber, nämligen Weliim Wiinoh. Han vet dock ej själv om det bara är som vän eller om han attraheras av henne som kvinna. Weliim tänker sällan i sådana banor, och det skulle nog bli en övermäktig uppgift för Khezow att få in henne i kärlekens tankegångar. De träffas ibland och byter nyheter om tanganer.

Weliim Wiinoh

28 år
Weirtaars mest omtalade boldtaar. Hon är mycket vältränad och hennes 66 kilos lekamen gör henne inte alls fet, fastän hon endast sträcker sig 166 centimeter över marken. Hon är uppväxt i Ameel och började vid tidig ålder att träna sig i vapenbruk. Hennes disciplin är järnhård. Hennes far upptäckte hennes talanger, och lät henne skolas hos Khelweams skickligaste svärdsmästare. Vid 14 års ålder deltog hon i klankriget mellan Weirtaar och Ymohntaar, där hon själv nedkämpade flera fiender. Efter att ha räddat en handelsman från stråtrövare ändrades hennes liv totalt. Rinthar Caarwile, som handelsmannen hette, fascinerades av henne och började uppvaktade henne. Det tog inte lång tid att komma innanför hennes hårda skal. En man som Rinthar var mer än vad Weliim drömt om.
     De gifte sig och bosatte sig utanför Ameel. Kort därefter blev hon havande. Weliim var nu lyckligare än någonsin, hennes kärlek till sin man och sitt barn var obeskrivlig. Med ett respektabelt rykte, en älskad make och ett välskapt barn hade den olyckliga krigardottern fått allt hon rimligen kunde önskat sig, både som boldag och som kvinna.
     Allt föll samman då hon en månlös kväll kom hem, och fann sin man och sitt barn brutalt mördade. Efter en tids sökande från hennes sida visade det sig att dådet låg på den tanganska klanen Uzjuhrs samvete.
     Rinthar hade snuvat tanganerna i ett handelsavtal, och som alla borde veta är tanganer långsinta fiender. De dräpte därför Rinthar och dennes son.
     Weliim är en människa med ett stort hål i sitt inre, ett hål som hon fyller med hårt arbete och omänskliga prestationskrav.
     Tanganerna kallar henne Sparven, ett namn som de uttalar med både löje för att hon är kvinna och respekt för hennes dödliga skicklighet. I hån mot detta brukar hon pryda sin rustning med sparvfjädrar, fullt medveten om vad den gesten innebär för dem. Uzjuhrs rongaan, Zurhak é Khor, har utlovat ett furstligt pris för den som kan föra henne till honom.
     Weliim stannar inte länge på samma plats, och visar sig bara i Taarluhn nattetid.
     Rollpersonerna kan få en värdefull bundsförvant i Weliim, men knappast en vän. Hon är en enstöring som vägrar binda sig vid andra, och värdesätter bara deras kompetens. Under inga omständigheter vill hon tala om sitt förflutna.

Asthark Rekthyz

46 år
Rongaanen till klanen Tchüzits. 84 kg tung och 186 cm. En känslokall och hårdför ledare, som inte skyr några medel att få sin vilja fram.
     I sin ungdoms dagar så hjälpte han de sina att upprätta deras hem i Tanatia. Med åren blev han en duktig tangan och valdes till rongaan. När handel med khelataarer blev aktuell var han en av de första att knyta kontakter. Han förstår inte direkt khelataarernas ovilja att handla med dem. Asthark är inte en ointelligent person, tvärtom. Han kan bara inte skilja på vad som är rätt och fel i vissa situationer. Handeln med Ymohntaar är egentligen bara en ynka del av hans kontakter.
     Om klankrig skulle uppstå, så skulle Asthark sabotera för Weirtaar så gott han kan.


NamnSTYFYSREF MOTMINVIL UPPUTSKON KARINT 
Eerfoms Blokh1412131314 11131213914
FärdigheterArgumentera 11, Diplomati 12, Etikett 12, Försvar 10, Hantverk (tunnbindning) 14, Läsa/Skriva 11, Svärd 10, Värdesätta 7
Markhim Follim1514131514 161513151414
FärdigheterArgumentera 13, Diplomati 13, Dolk 13, Fingerfärdighet 10, Försvar 11, Hantverk (smide) 15, Läsa/Skriva 10, Sköld 12, Svärd 11
Khirtog Arghiliem1614141414 151413161414
FärdigheterArgumentera 14, Diplomati 11, Dolk 13, Etikett 10, Läsa/Skriva 11, Navigera 11, Obeväpnad strid 14, Sjömanskap 13, Yxa 11
Kurtar Innboldag1413141513 151411141515
FärdigheterArgumentera 16, Diplomati 16, Geografi 14, Läsa/Skriva 11, Orientering 10, Skogsbruk 9, Sköld 12, Spjut 9, Svärd 14
Yngaarm Elawekh1615141613 141213151113
FärdigheterArgumentera 11, Båge 10, Diplomati 10, Geografi 9, Naturkännedom (hav) 14, Sjömanskap 11, Sköld 10, Spjut 9
Magei Wollim1316141415 151317141314
FärdigheterArgumentera 11, Båge 13, Diplomati 11, Etikett 11, Hantverk (båtbygge) 7, Hantverk (sömnad) 12, Obeväpnad strid 11, Värdesätta (tyger) 13
Grimor Ythak1716151514 141512161315
FärdigheterAkrobatik 12, Argumentera 14, Båge 13, Diplomati 13, Etikett 13, Försvar 15, Obeväpnad strid 16, Spjut 16, Svärd 15, Taktik 15, Yxa 14, Stridserfarenhet 16
Khezow Azt1715171614 151516181416
FärdigheterAkrobatik 14, Argumentera 15, Diplomati 15, Dolk 14, Kulturkännedom (tanganer) 4, Obeväpnad strid 17, Sköld 15, Spjut 16, Svärd 15, Taktik 18, Stridserfarenhet 18
Weliim Wiinoh121613149 14121116911
FärdigheterAkrobatik 12, Båge 14, Dolk 9, Första hjälpen 11, Försvar 13, Geografi 7, Kulturkännedom (tanganer) 10, Långsvärd 17, Obeväpnad strid 11, Språk (tangani) 8, Stridserfarenhet 14
Asthark Rekthyz1616171715 151613171215
FärdigheterArgumentera 15, Diplomati 10, Försvar 16, Obeväpnad strid 16, Spjut 11, Svärd 17, Värdesätta (stöldgods) 16, Yxa 16, Stridserfarenhet 19
Ikhæ Ithæ1413151512 101010131012
FärdigheterArgumentera 3, Dolk 11, Kastkniv 12, Låsdyrkning 8, Obeväpnad strid 11, Sjömanskap 11
Tefalas Weeakhel1616151616 171512171214
FärdigheterDolk 16, Drogkunskap 15, Första hjälpen 17, Kirurgi 14, Örtmedicin 16, Stridserfarenhet 14
Raagnagh Oanor1513131316 181817131314
FärdigheterBåge 15, Dolk 17, Navigera 17, Sjömanskap 18, Svärd 15, Stridserfarenhet 16
Wæro Agin1316141613 161714171215
FärdigheterKasta 15, Långsvärd 18, Sköld 13, Språk (tangani) 8, Yxa 14, Stridserfarenhet 18


Kartor:
Taarluhn Taarluhn
med omnejd
Khelweam Ameel* Saarmynaas*
* Gjord för Hypnosis men ej publicerad.

Tillbaka