Bilder av Daniel Israelsson från artikeln  ’Geas – ett gudomligt uppdrag’,  publicerade 1992 i Hypnosis #3.

Tillbaka