Thylab U Swimæ  eller  Ur led är tiden

Världsboken innehåller två diagram som visar det khelataariska årets indelning; avsnittet 'Tideräkning' (Social kultur, sid 32) och Vädertabellen (Natur och zoologi, sid 80).  En av spelets mer egendomliga buggar är att dessa två beskriver olika sorters år; den förstnämnda visar ett år som inleds mitt i högsommaren och där säsongen Leemineem är tiden för sommarsådden (det "gröna året" nedan), den sistnämnda visar ett som inleds på vintern och där Leemineem är den kallaste säsongen på hela året (det "blå året" nedan).
     Detta är förstås bara ett resultat av bristande dubbelkoll konstruktörer emellan, men lämnar ett frågetecken för spelgrupper angående vilken version de egentligen ska gå efter. Personligen använder jag det "gröna året" - mest för att jag tycker det är roligare; alla kalender-arbeten på mina websidor följer det - men det har också den icke försumbara nackdelen att vädertabellen då inte kan avläsas som den är skriven.
     Här har jag därför lagt upp de två diagrammen med varsin alternativ version som illustrerar skillnaderna mellan dem. Jag har även angett de olika säsongernas årstider för tydlighets skull (att Tideräknings-diagrammet bara anger jordbruksaktiviteter och inte klimatologiska perioder bidrog säkerligen till att problemet uppkom från början). Vilken version den enskilde spelledaren vill använda i sin kampanj är förstås helt upp till honom.

Uppdatering: Nu när Rävspel har rättigheter till spelet kommer den här fnurran att fixas - det blir ett lätt modifierat "blått" år framöver. Återkommer om det.

Årets indelning som anges i Världsboken (sommar-nyår):
Månad 1. Lemineem Fem veckor, 40 dagar. Plöjning och sådd (Högsommar)
Månad 2. Æruunihn Nio veckor, 72 dagar. Lång växtperiod (Sensommar)
Månad 3. Gooreem Fem veckor, 40 dagar. Skörd (Höst)
Månad 4. Thylieem Fem veckor, 40 dagar. Annat arbete (Vinter)
Månad 5. Hjovieem Fem veckor, 40 dagar. Plöjning och sådd (Vår)
Månad 6. Vegirnty Elva veckor, 88 dagar. Lång växtperiod (Försommar)
Månad 7. Monteem Fem veckor, 40 dagar. Skörd (Högsommar)

Årets indelning enligt vädertabellen (vinter-nyår):
Månad 1. Lemineem Fem veckor, 40 dagar. Annat arbete (Vinter)
Månad 2. Æruunihn Fem veckor, 40 dagar. Plöjning och sådd (Vår)
Månad 3. Gooreem Elva veckor, 88 dagar. Lång växtperiod (Försommar)
Månad 4. Thylieem Fem veckor, 40 dagar. Skörd (Högsommar)
Månad 5. Hjovieem Fem veckor, 40 dagar. Plöjning och sådd (Högsommar)
Månad 6. Vegirnty Nio veckor, 72 dagar. Lång växtperiod (Sensommar)
Månad 7. Monteem Fem veckor, 40 dagar. Skörd (Höst)


Vädertabellen som anges i Världsboken (vinter-nyår):
 KhelafoorKhelamhisKhelatyylKhelaryn 
1. Lemineem
Mod. Tab 1/Tab 2
+4°/-2°
+15/+10
+6°/±0°
+10/+5
+3°/-3°
+5/+10
+8°/+4°
+0/+0
(Vinter)
2. Æruunihn
Mod. Tab 1/Tab 2
+10°/+6°
+10/±0
+14°/+10°
+5/-5
+9°/+5°
±0/-5
+16°/+12°
-5/-5
(Vår)
3. Gooreem
Mod. Tab 1/Tab 2
+14°/+10°
+5/±0
+18°/+14°
±0/±0
+12°/+8°
+10/±0
+20°/+18°
+10/±0
(Försommar)
4. Thylieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+18°/+14°
+10/±0
+22°/+20°
+5/±0
+16°/+12°
+15/±0
+24°/+22°
+15/±0
(Högsommar)
5. Hjovieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+22°/+18°
+15/±0
+26°/+24°
+10/±0
+20°/+18°
+5/±0
+28°/+26°
+5/-5
(Högsommar)
6. Vegirnty
Mod. Tab 1/Tab 2
+16°/+12°
+15/-5
+18°/+14°
+10/±0
+14°/+10°
±0/-5
+20°/+16°
±0/±0
(Sensommar)
7. Monteem
Mod. Tab 1/Tab 2
+10°/+4°
+20/±0
+12°/+7°
+15/±0
+9°/+4°
+10/-10
+14°/+10°
+5/-5
(Höst)
 W.mynsaaÆgoorTanatiaEi Weir M. 
1. Lemineem
Mod. Tab 1/Tab 2
+10°/+6°
+5/±0
+9°/+5°
±0/-10
+2°/-4°
+10/+10*
±0°/-8°
+15/+20
(Vinter)
2. Æruunihn
Mod. Tab 1/Tab 2
+18°/+15°
-10/±0
+17°/+14°
-5/-5
+6°/±0°
+10/-10
+4°/-1°
+10/+5
(Vår)
3. Gooreem
Mod. Tab 1/Tab 2
+22°/+20°
+5/±0
+20°/+18°
+5/-5
+10°/+5°
±0/-5
+7°/+2°
+15/±0
(Försommar)
4. Thylieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+26°/+24°
+10/±0
+24°/+20°
+15/±0
+15°/+9°
+5/-15
+10°/+5°
+5/±0
(Högsommar)
5. Hjovieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+30°/+27°
+15/±0
+26°/+22°
+5/±0
+18°/+14°
+15/±0
+14°/+9°
+10/-10
(Högsommar)
6. Vegirnty
Mod. Tab 1/Tab 2
+23°/+18°
+10/±0
+22°/+17°
+5/±0
+12°/+8°
+15/-10
+10°/+4°
+15/±0
(Sensommar)
7. Monteem
Mod. Tab 1/Tab 2
+16°/+11°
+5/±0
+16°/+10°
+5/±0
+6°/+2°
+15/+5
+4°/-2°
+20/+15
(Höst)
 * Om vädret är 'lätt regn' är det 40% chans att det är dimma istället 

Vädertabell enligt 'Social kultur' (sommar-nyår):
 KhelafoorKhelamhisKhelatyylKhelaryn 
1. Lemineem
Mod. Tab 1/Tab 2
+22°/+18°
+15/±0
+26°/+24°
+10/±0
+20°/+18°
+5/±0
+28°/+26°
+5/-5
(Högsommar)
2. Æruunihn
Mod. Tab 1/Tab 2
+16°/+12°
+15/-5
+18°/+14°
+10/±0
+14°/+10°
±0/-5
+20°/+16°
±0/±0
(Sensommar)
3. Gooreem
Mod. Tab 1/Tab 2
+10°/+4°
+20/±0
+12°/+7°
+15/±0
+9°/+4°
+10/-10
+14°/+10°
+5/-5
(Höst)
4. Thylieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+4°/-2°
+15/+10
+6°/±0°
+10/+5
+3°/-3°
+5/+10
+8°/+4°
+0/+0
(Vinter)
5. Hjovieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+10°/+6°
+10/±0
+14°/+10°
+5/-5
+9°/+5°
±0/-5
+16°/+12°
-5/-5
(Vår)
6. Vegirnty
Mod. Tab 1/Tab 2
+14°/+10°
+5/±0
+18°/+14°
±0/±0
+12°/+8°
+10/±0
+20°/+18°
+10/±0
(Försommar)
7. Monteem
Mod. Tab 1/Tab 2
+18°/+14°
+10/±0
+22°/+20°
+5/±0
+16°/+12°
+15/±0
+24°/+22°
+15/±0
(Högsommar)
 W.mynsaaÆgoorTanatiaEi Weir M. 
1. Lemineem
Mod. Tab 1/Tab 2
+30°/+27°
+15/±0
+26°/+22°
+5/±0
+18°/+14°
+15/±0
+14°/+9°
+10/-10
(Högsommar)
2. Æruunihn
Mod. Tab 1/Tab 2
+23°/+18°
+10/±0
+22°/+17°
+5/±0
+12°/+8°
+15/-10
+10°/+4°
+15/±0
(Sensommar)
3. Gooreem
Mod. Tab 1/Tab 2
+16°/+11°
+5/±0
+16°/+10°
+5/±0
+6°/+2°
+15/+5
+4°/-2°
+20/+15
(Höst)
4. Thylieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+10°/+6°
+5/±0
+9°/+5°
±0/-10
+2°/-4°
+10/+10*
±0°/-8°
+15/+20
(Vinter)
5. Hjovieem
Mod. Tab 1/Tab 2
+18°/+15°
-10/±0
+17°/+14°
-5/-5
+6°/±0°
+10/-10
+4°/-1°
+10/+5
(Vår)
6. Vegirnty
Mod. Tab 1/Tab 2
+22°/+20°
+5/±0
+20°/+18°
+5/-5
+10°/+5°
±0/-5
+7°/+2°
+15/±0
(Försommar)
7. Monteem
Mod. Tab 1/Tab 2
+26°/+24°
+10/±0
+24°/+20°
+15/±0
+15°/+9°
+5/-15
+10°/+5°
+5/±0
(Högsommar)
 * Om vädret är 'lätt regn' är det 40% chans att det är dimma istället 


Som en fotnot kan tilläggas att jag även försökte syna jordbrukssäsongernas namn för att försöka få fram vilken version som verkar "mest vettig", men resultaten gav inga klara besked. Det här är vad jag kom fram till:

Namn'Grönt' år'Blått' årKommentar
Lemineemhögsommarvinter Allas vår frodiga fruktbara Lemina får sin säsong mitt i vintern? Not bloody likely! Grön poäng.
Æruunihnsensommarvår Æruun, vatten... Enligt vädertabellen är sensommaren faktiskt regnigare än våren, så grön poäng.
Gooreemhöstförsommar På försommaren växer det och blir grönt i naturen, men en höstsäsong åt Goor låter vrickat... Blå poäng.
Thylieemvinterhögsommar Man kunde försvara vintern med att solen vänder efter vintersolståndet och då offrar folk säkert till Thyliab... men på andra sidan har vi sommarsolståndet. Blå poäng.
Hjovieemvårhögsommar Vårvindar friska... Poäng till gröna laget.
Vegirntyförsommarsensommar Öh... No damn idea.
Monteemhögsommarhöst Mont står ju för döden... Båda är skördetider, men höst låter klart mer logiskt för honom. Blå poäng.


Tillbaka