English

svenska

د ری / پشتو

تماس با ما لینک ها اعضا و عضویت در با ره ما خا نه

 

 

 

 

 

 

انجمن انجنيران افغان در سويدن

 

انجمن انجنيران افغان در سويدن (AEAS) برای اولين بار توسط یک عده افغانهای با احساس در سال 2004  در شهر ستاکهلم  بنياد گردید. این انجمن مسلکی و مستقل میباشد وهم به هیچ گروه سیاسی وابسته نمیباشد.

هدف اساسی ما از ساختن این انجمن گردهمايی و متحد کردن انجنیران افغان برای ايجاد تفاهم و همکاری بین انجیران متجرب و متخصص و محصلین افغان که در ریشته هایی انجینیری در سویدن تحصیل می کنند می باشد.

  بیشتر بخوانید...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن انجنيران افغان در سويدن

 

انجمن انجنيران افغان در سويدن برای اولين بار توسط یک عده افغانهای با احساس در سال 2004  در شهر ستاکهلم  بنياد گردید. این انجمن مسلکی و مستقل میباشد وهم به هیچ گروه سیاسی وابسته نمیباشد.

 

اهداف و فعالیت های انجمن ما

 

هدف اساسی ما از ساختن این انجمن گردهمايی و متحد کردن انجنیران افغان برای ايجاد تفاهم و همکاری بین انجیران متجرب و متخصص و محصلین افغان که در ریشته هایی انجینیری در سویدن تحصیل می کنند می باشد.

 

شاگردان عزیزیکه میخواهند تحصیلات عالی خود را در ریشته های انجنیری ادامه بدهند از همکاری و راهنمایی انجمن ما برخوردار خواهند بود. انجمن ما شاگردان عزیز را در دروس و در انتخاب نمودن ریشته کمک و راهنمایی خواهند کرد.
ما محصلین را درزمینه کاریابی و یا انجام دادن پروجکت دیگری یا به اصتلاح سویدنی اگسامینس اربیته کمک میکنیم

ما اعضا ی انجمن خود را برای حصه گرفتن در بازسازی کشور عزیز ما افغانستان در یک فضای صلح و امنیت. بشکل داوطلبانه تشویق و رهنمایی می کنیم.


فعالیت های دیگری ما ایجاد کورس های کامپوتر و دیزاین وغیره ميباشد.
ما فعالیتهای برای فراهم آوردن وسايل و امکانات بهتر درسي و بکارگيري شيوه هاي جدید کامپیوتری برای تدريس و آموزش زبان های رسمی افغانستان ، دری و پشتو برای کودکان و جوانان افغان ترتیب داده ایم، هم اکنون ما چندین پروگرام کامپیوتری آموزشی را تکمیل کرده ایم.

انجمن انجنیران افغان در قسمت ایجاد نمودن يک باب مکتب تابستانی برای شاگردان افغان مقيم شهر ستاکهلم سويدن با انجمن کلتوری افغانها و انجمن معلمین همکاری و سهم فعالانه دارد.

  آغوش انجمن انجنيران افغان  برای همکاری سازنده ، عملی و صادقانه به همه هموطنان ما باز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAEAS 2005. All rights reserved