Tidig vinter 1947. Dags för byte till skidor? 
Arkiv: M. Östberg Förfallsperioden 1947-48. Bra bild på flottörernas infästning i flygkroppen.
Arkiv: M. Östberg Förfallsperioden 1947-48. Byte till skidor?
Arkiv: M. Östberg Tp 4 på skidor.
Arkiv Å.Hall Uppstlld framför hangaren vid Buddbyträsket. Okända mekar.
Arkiv: M. Östberg På plattan framför hangaren.
Arkiv: M. Östberg Tp 4 under vila vid bryggan. Buddbyträsket.
Arkiv: M. Östberg Tp4 på fjällsjö.
Arkiv: M. Östberg Tp 4 på fjällsjö. Viking Wiklund på flottören. Notera att Tp 4 bara har en spinner på följande bildserie!
Arkiv: M. Östberg På Fjällsjö. V. Wiklund (civil) på flottören. En spinner saknas.
Arkiv: M. Östberg Samma fjällsjö som tidigare? Höger spnner borta.
Arkiv: M. Östberg Ännu en bild på Tp 4 under uppdrag. Höger spinner saknas.
Arkiv: M. Östberg Fin bild på Tp 4 på en fjällsjö. Notera avsaknaden av spinner vid fototillfället. Ovanligt?
Arkiv: M. Östberg Okända personer blickar ned på Tp 4 förtöjd vid en fin liten sandstrand.
Arkiv: M. Östberg K-G Östberg tittar fram i cockpit på Tp 4.
Arkiv: M. Östberg K-G Östberg kliver ur maskinen.
Arkiv: M. Östberg U. Eng och Tp 4 vid bryggan, Buddbyträsket.
Arkiv: M. Östberg Tp 4. Bilden tagen i slipen längriktning, ned mot vattnet. Sjösättning?
Arkiv: M. Östberg Gryningt. Mig veterligt det enda fotot av Tp 4 i luften.
Arkiv: M. Östberg Tp 4 efter ommålning till orange färgschema. F21 våren 1948.
Arkiv: M. Östberg Samma tillfälle som föregående bild.
Arkiv: M. Östberg I hangaren vid Buddbyträsket. Viking Wiklund, okänd, Olof "Doggen" Olsson, okänd, Lennart Sandberg.
Arkiv: L. Sandberg Viking Wiklund fixar med något.
Arkiv: L.Sandberg Orange Tp 4 på slipen.
Arkiv: U.Eng På slipen.
Arkiv: U.Eng På Skidor. Notera Västerbottens landskapsvapen på nosen.
Arkiv: U.Eng Stöp-is? Så kan det gå!
Arkiv: Å.Hall jquery plugin lightboxby VisualLightBox.com v5.7