Välkommen!

Mitt eget intresse för detta flygplan vaknade när jag hittade några fotografier som min pappa hade i ett album från tiden då han gjorde sin värnplikt i Flygvapnet. I ungdomligt oförstånd tog jag aldrig chansen att fråga pappa om dessa bilder i någon seriös mening, och när mitt intresse för flyghistoria vaknade på allvar så hade pappa gått ur tiden. Jag hade dock turen att hitta ett par av pappas kamrater från tiden vid flygambulansen och med deras hjälp fick jag reda på mer om bilderna och till viss del även lära känna pappa litet bättre. Detta resulterade i en hemsida "Flieger" som låg ute några år. Denna sida var tyvärr ganska ofokuserad i sitt ämne och jag var inte heller nöjd med hur bilderna presenterades. Så, den togs ned. Det kändes dock inte helt bra att bilderna inte visades och när jag fick höra att Flyg & Lotta-Museet hade påbörjat en renovering (och konvertering till Tp 4) av den Beechcraft 18S som Flygvapenmuseet har i sin ägo så kände jag att tiden var mogen att åter lägga ut mina bilder.

Min ambition denna gång är att helt fokusera på Beechcraft 18R, eller Tp 4 som den hette i Svenska Flygvapnet, och dess tjänst som flygambulans mellan åren 1940-53.

Counters