Om orden

2014-10-13 1

Vår tid pressar oss allt hårdare. Vi förväntas hinna med allt mer på mindre tid, vara ständigt uppkopplad och ajour med vad som händer i hela världen. Att stanna upp och njuta av livet är något som i allt större grad förpassas till veckosluten, om ens det. Här har vår orden sin plats; att erbjuda medlemmarna en paus från alla dylika måsten och istället, med basen i traditioner och seder från hundratals år tillbaka, avnjuta socialt umgänge, en god pipa eller fin cigarr, ett gott samtal och på allehanda andra vis uppskatta sådant som hör till parollen stil och klass. 

Vi är en sammanslutning där män av skilda yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former. De flesta ordnar har sitt ursprung i medeltidens skråväsende och hantverksgillen. I motsats till föreningar och liknande, undervisar ordnarna sina medlemmar om syfte och mål genom ett ritualbundet arbete, där varje grad belyser ett av den speciella ordens ideal.

I vår tid klumpas dessvärre all tobak ihop som en enda företelse, oftast enkom med fokus på de negativa aspekterna från framförallt cigaretter. Vi ser det som vårt uppdrag att informera om felaktigheten i ett sådant tankesätt. Lika lite som det är rättvist att likställa ett fint glas Bordeaux med överkonsumtion av hembränt ur plastdunk - båda är ju alkoholhaltiga drycker -  lika lite tycker vi att man kan likställa cigarretter med en fin cigarr eller god pipa. 


Hedersmedlemmar

Våra hedersmedlemmar är individer som vi anser ha gjort viktiga publika insatser för att främja vår hobby. Så kan ha skett antingen genom att informera, inspiera eller bara helt enkelt genom att visa sig framför kameran med en stilig pipa i ett offentligt sammanhang. 

Jan ”Pipa” Andersson
är författare och sekreterare för Svenska Pipklubben, tillika medgrundare av densamma. Och hedersmedlem i Skaraborgs Kapnismologiska Ordenssällskap.

Jans engagemang för pipor och pipmakeri går inte ta miste på, något som framkommer mycket tydligt i hans bok Scandinavian Pipemakers (ISBN: 978-91-637-0386-7) där vi får ta del av Jans besök bland de många skicka pipmakare vi har eller har haft i våra skandinaviska länder.


För mer information: http://www.svenskapipklubben.se


Ordensleverantörer/sponsorer

cigarrummet

Som medlem i ordern är det Cigarrummet och Brobergs som har status som våra svenska huvudleverantörer, en utmärkelse de fått enkom baserat på kriterierna service, kunskap och utbud.

Cigarrummet är Stockholms guldkorn. Mycket gemytlig butik med försklassig service och gott utbud. Även beställnigsförfarandet via hemsidan håller högsta klass.

Brobergs erbjuder allt en sann tobakskonnässör kan eftersöka.  Fysiska butiker i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och exemplarisk e-orderhantering via hemsidan.

I USA och Tyskland återfinner vi orderns primära utomsvenska leverantörer. Precis som med de svenska sponsorerna är dessa verksamheter utvalda baserat på lång tids trogen och försklassig hantering av våra ärenden.

4noggins är en mycket trygg och pålitlig leverantör primärt vad gäller piptobak.

Cigarrworld.de Den primära cigarrleverantören kommer från Tyskland. Extremt gott utbud och snabba leveranser - dessutom förstklassig lounge som bjuds plats i när besök inträffar.

roemerhof
© Skaraborgs Kapnismologiska Ordenssällskap 2015 - www.kapnismologiskaorden.se - info@kapnismologiskaorden.se